KSB UEK oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe

Podmioty lecznicze – SP ZOZ – po zmianach przepisów. Rachunkowość i fiskalne aspekty prowadzenia działalności leczniczej w SP ZOZ w 2016 r.

1. PODMIOTY LECZNICZE - SP ZOZ - PO ZMIANACH  PRZEPISÓW:
 
 • Podmioty  prowadzące działalność leczniczą
 • ( SP ZOZ) - zakresy działalności,  podział
 • i organizacja.
 • Przychody i koszty  działalności leczniczej w SP ZOZ - zasady ujmowania operacji, rozliczenia wg. prawa bilansowego  i  prawa podatkowego.
 • Fundusze  SP ZOZ  po zmianach.
 • Zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacja- ujęcie majątku  po zmianach przepisów.
 • Środki trwałe w budowie ( Inwestycje) - ujęcie i ewidencja.
 • Rozliczenia   międzyokresowe  przychodów i kosztów– zdarzenia na przełomie okresów -  przykłady ujęcia- stosowanie zasad z ustawy o rachunkowości.

Wykładowca: mgr Teresa Krawczyk
 
 
2. VAT,  CIT   i  PIT  -  fiskalne aspekty prowadzenia działalności przez podmioty lecznicze w 2013  roku.
 
 • Wydatki stanowiące i  niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz skutkujące zapłatą  podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Reprezentacja i  reklama- orzecznictwo Sądów i Izb Skarbowych.
 • Omówienie zmian w podatku dochodowym od osób prawnych  na 2014 rok.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych- najważniejsze zmiany.
 • Rozliczenie  wstępne  i roczne podatku VAT( struktura) na   2014 rok.
 • Zmiany podatku  VAT -   2014 roku.
 
        KONSULTACJE W ZAKRESIE PORUSZANYCH  ZAGADNIEŃ.

Cena

400 PLN

Kontakt

tel. 12 293 75 53 - mgr Marta Morek

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin