KSB UEK oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe

Przywództwo i style zarządzania

Przywództwo i style zarządzania (16h)

Szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

  •     menedżerów średniego i niższego szczebla zarządzania

Planowane efekty szkolenia

w zakresie wiedzy:

  •     Pozyskanie wiedzy na temat współczesnego podejścia do przywództwa
  •     Pozyskanie wiedzy na temat stylów zarządzania pracownikami

w zakresie umiejętności:

  •     Rozwój umiejętności w zakresie budowania swojego autorytetu w zespole
  •     Rozwój umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania pracownikami

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone w grupach do 12 osób

Przykładowe ćwiczenia:

  •     Autodiagnoza kompetencji menedżerskich
  •     Analiza przypadku – diagnoza poziomu rozwoju pracownika/zespołu
  •     Symulacje rozmów wykorzystujących style zarządzania: instruowanie, konsultowanie, wspieranie/motywowanie, delegowanie.

Cena

2000 PLN

Kontakt

tel. 12 293 75 53 - mgr Marta Morek

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

Program studiów

1. Role menedżerów we współczesnych organizacjach

2. Źródła władzy w organizacjach

3. Czynniki efektywności w pracy menedżera

4. Kluczowe kompetencje menedżera

5. Style zarządzania pracownikami – analiza podejść i modeli

6. Podejście sytuacyjne do zarządzania – koncepcja K. Blancharda

7. Gotowość pracownika/zespołu jako kluczowy czynnik efektywności zarządzania
a.    Etapy rozwoju pracownika/zespołu
b.    Metody oceny poziomu rozwoju

8. Style zarządzania według K. Blancharda – charakterystyka i zasady stosowania
a.    Instruowanie
b.    Konsultowanie
c.    Wspieranie/motywowanie
d.    Delegowanie

9. Elementy wpływające na jakość i efektywność pracy menedżera

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin