KSB UEK oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe

Rachunkowość budżetowa

1.Księgi rachunkowe (formy, zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym- dziennik, księga główna i księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych)

2.Dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostki zasady (politykę) rachunkowości

3.Ujęcie w księgach rachunkowych przychodów i kosztów (kosztów i przychodów działalności operacyjnej, pozostałych kosztów i  przychodów operacyjnych, kosztów i przychodów finansowych)

4.Ujęcie w księgach rachunkowych operacji nadzwyczajnych (zysków i strat nadzwyczajnych)

 

Wykładowca: mgr Teresa Krawczyk

Cena

400 PLN

Kontakt

tel. 12 293 75 53 - mgr Marta Morek

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin