KSB UEK oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje w praktyce funkcjonowania sektora jednostek finansów publicznych

 
1.  Klasyfikacja i  ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
  • syntetyczna
  • analityczna
  • pozabilansowa
  • regulacje w  polityce rachunkowości
  • miejsce i  technika prowadzenia ewidencji.
2.  Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
  • określenie ceny nabycia
  • kosztu wytworzenia
  • wartości godziwej
  • trwałej utraty wartości
 
3. Ulepszenia, modernizacja, remont własnych i obcych środków trwałych.
 
4. Nisko-cenne składniki majątku - ich amortyzacja i ujęcie w księgach.
 
5. Zasady i metody amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 
6. Likwidacja środków trwałych.
 
7. Środki trwałe w budowie (Inwestycje).
 
8. Inwentaryzacja środków trwałych,  wartości niematerialnych i prawnych  oraz   inwestycji (w załączeniu wzory).
 
9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 
 
Wykładowca: mgr Teresa Krawczyk

Cena

400 PLN

Kontakt

tel. 12 293 75 53 - mgr Marta Morek

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

Program studiów

w przygotowaniu

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin