KSB UEK oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe

Systemy ocen okresowych

Rozmowy rozwojowe z wykorzystaniem technik coachingowych (8h)

Szkolenie otwarte

Szkolenie skierowane jest do:

    menedżerów średniego i niższego szczebla zarządzania

Planowane efekty szkolenia

w zakresie wiedzy:

  •     Pozyskanie wiedzy na temat technik prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami

w zakresie umiejętności:

  •     Rozwój umiejętności definiowania celów rozwojowych dla pracownika
  •     Rozwój umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych z wykorzystaniem technik instruujących
  •     Rozwój umiejętności prowadzenia rozmów rozwojowych ukierunkowanych na budowanie potencjału i samodzielności pracownika

Forma prowadzenia zajęć

Zajęcia warsztatowe, ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności. Zajęcia prowadzone w grupach do 12 osób.

Przykładowe ćwiczenia

    Przygotowanie planu rozwoju pracownika na podstawie zdefiniowanych obszarów rozwojowych
    Symulacja rozmowy instruującej
    Symulacja rozmowy z wykorzystaniem technik coachingowych

Cena

1400 PLN

Kontakt

tel. 12 293 75 53 - mgr Marta Morek

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

Program studiów

1. Definiowanie obszarów rozwojowych dla pracownika

a.  Analiza poziomu efektywności   

b.  Identyfikacja mocnych stron pracownika  

c.  Określenie obszarów do zmiany, poprawy   

d.  Sporządzenie obecnego i pożądanego profilu kompetencyjnego pracownika   

Portfolio pracowników w zespole

2. Cele rozwojowe

a.    Przygotowanie propozycji celów rozwojowych dla pracownika
b.    Określenie pożądanych zmian w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw
c.    Przygotowanie propozycji działań rozwojowych
d.    Określenie zakresu i poziomu wsparcia dla pracownika w zakresie działań rozwojowych

3. Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik instruujących

a.    Założenia instruowania
b.    Zasady stosowania – kiedy instruktaż jest wskazany
c.    Przygotowanie instruktażu – zakres informacji, materiały dodatkowe, schemat
d.    Efekty stosowania technik instruujących
e.    Zagrożenia wynikające ze stosowania instruktażu

4. Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik coachingowych

a.    Istota coachingu i procesu coachingowego
b.    Podstawowe założenia pracy z wykorzystaniem technik coachingowych c.    Przygotowanie się do rozmowy – analiza sytuacji, przygotowanie pytań
d.    Zasady prowadzenia rozmowy rozwojowej – wykorzystanie techniki GROW
e.    Efekty rozmów z wykorzystaniem technik coachingowych

5. Kluczowe kompetencje menedżera wykorzystywane w procesie rozwoju pracowników

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin