KSB UEK oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe

Szkolenie dla kandydatów księgowych

Zakres szkolenia będzie obejmował naukę umiejętności niezbędnych  do prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej. Główny nacisk zajęć będzie położony na kwestie praktyczne a więc przede wszystkim na prace z dokumentami finansowo-księgowymi (ewidencja księgowa od wystawienia dokumentu i wprowadzenia do urządzeń ewidencyjnych po sporządzenie sprawozdania finansowego).

1. WYMAGANIA

  • Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.
  • Każde spotkanie po 7 godzin lekcyjnych
  • Grupa 20 osobowa*

Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń (dzień dostarczenia ankiety i dowodu wpłaty opłaty za szkolenie).

* W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń szkolenie może się nie odbyć. W takim przypadku opłata będzie zwrócona.

2. ZAPISY

  • Wypełnienie kwestionariusza osobowego.
  • Wpłata opłaty 1200 zł na konto:
  • BPH S.A. 83 1060 0076 0000 3310 0015 8984 - w tytułem wpłaty „Szkolenie KSB”
  • Szkolenie kończy się otrzymaniem Certyfikatu Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

 

Cena

1200 PLN

Kontakt

Biuro Studiów Podyplomowych

tel. 12 293 50 29 - mgr Anna Juszczyk

tel. 12 293 55 61 - mgr Karolina Dąbek

tel. 12 293 75 96 - mgr Patrycja Gniadek

tel. 12 293 55 60 - mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

Program studiów

Program szkolenia obejmuje 21 godzin dydaktycznych z następującymi zagadnieniami:

    Zadania i odpowiedzialność księgowego za powierzone księgi rachunkowe.

    Zasady prowadzenia ewidencji księgowej i dokumentowania operacji gospodarczych.

    Ewidencja księgowa w „amerykance” – zadania od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia.

    Zadanie z ewidencją kosztów i przychodów i ustaleniem wyniku finansowego.

    Ewidencja listy płac – wraz z wypełnieniem druku listy płac i zaksięgowaniem jej w ewidencji księgowej.

    Rozliczenie kosztów delegacji pracownika – wraz z wypełnieniem druku PWS i zaksięgowaniem.

    Prezentacja zasad naliczania i ewidencji amortyzacji.

    Ewidencja operacji w walucie obcej – praktyczny przykład uwzględniający problematykę kursów walutowych.

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin