KSB UEK oferuje profesjonalne usługi szkoleniowe

Zamówienia publiczne

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiadających za zamówienia publiczne. Obejmuje pakiet informacji ogólnych na temat systemu zamówień publicznych, omówienie procedury przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego, jak również zasady kontroli i ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie Prawa zamówień publicznych.
 
  • Szkolenie jest dwudniowe

Cena

2000 PLN

Kontakt

tel. 12 293 75 53 - mgr Marta Morek

E-mail: ksb@uek.krakow.pl

 

Program studiów

Szkolenie obejmie następujące zagadnienia:

Podstawy zamówień publicznych – omówienie, z uwzględnieniem ostatnich zmian
1. Prawo zamówień publicznych jako element polskiego i europejskiego systemu prawnego
2. „Słowniczek ustawowy” – definicje zawarte w prawie zamówień publicznych
3. Zakres obowiązywania przepisów z uwzględnieniem ustawowych zwolnień  
4. Omówienie zasad udzielania zamówień publicznych
5. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
6. Zamawiający i wykonawca
7. Progi wartościowe
8. Tryby udzielania zamówień publicznych – omówienie
9. Procedury szczególne udzielania zamówień publicznych – w tym procedury elektroniczne


 Procedury udzielania zamówień publicznych
1.    Przygotowanie zamówienia publicznego - opisanie przedmiotu zamówienia - określenie wartości zamówienia - specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2. Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne
- rozpoczęcie postępowania
– ogłoszenie/zaproszenie
- procedury przetargowe
- procedury zawierające element negocjacji
- ocena ofert
- zamówienie z wolnej ręki jako szczególny tryb udzielania zamówień publicznych
3. Środki ochrony prawnej – omówienie zasad wraz z przykładami rozstrzygnięć zespołów arbitrów i 
członków krajowej izby odwoławczej
4. Umowa o zamówienie publiczne umowy
5. Dokumentowanie czynności zamawiającego

Zasady odpowiedzialności
1. System kontroli zamówień publicznych
2. Naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych
3. Odpowiedzialność karna
4. Inne skutki naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych
5. Korekty finansowe przy projektach „unijnych”

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości dotyczące studiów prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Wkrótce prześlemy dodatkowe infomacje odnośnie studiów. 

Pola oznaczone * są obowiązkowe

*
*
*
*

Wysyłając powyższy formularz potwierdzam, że zapoznałam/-łem się z klauzują informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Krakowską Szkołę Biznesu zgodnie z art. 6 ust. l lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). *

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin