Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez starannie dobranych wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, innych uczelni oraz praktyków mających międzynarodowe doświadczenie. Wśród nich są m.in.:

 

mgr Bogdan Artymowicz

mgr Bogdan Artymowicz


mgr Magdalena Cetera

mgr Magdalena Cetera

Od 2003 roku mediator stały ds. karnych i cywilnych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu, Legnicy i Opolu. Od 15 lat prowadzi Kancelarię Mediacyjną specjalizującą się w mediacjach sądowych i pozasądowych głównie w sprawach gospodarczych, cywilnych, rodzinnych i prawa pracy. Prowadzi specjalistyczne szkolenia i warsztaty z mediacji i umiejętności miękkich. Współautorka i wykładowca Studium Podyplomowego Zawodu Mediatora na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu,


dr Anna Dolot

dr Anna Dolot

Absolwentka, a obecnie pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, praktyk. Przeprowadziła ponad 200 dni szkoleniowych, współpracuje z firmami rodzinnymi i koncernami międzynarodowymi, sektorem publicznym i prywatnym, w obszarze usług i produkcji, z kadrą zarządczą, menedżerami, specjalistami oraz pracownikami liniowymi. Ma również doświadczenie w przygotowaniach i realizacji działań doradczo-rozwojowych, w sesjach coachingowych, a także w projektach z zakresu rekrutacji i selekcji oraz badania poziomu jakości obsługi klienta typu „Tajemniczy Klient”. Ma praktyczne doświadczenie biznesowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań sprzedażowych (nawiązanie kontaktu, spotkania sprzedażowe, negocjacje, opieka nad klientem). Prowadzi również zajęcia ze studentami różnych form studiów i specjalności z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi, Rynku pracy oraz Polityki personalnej w hotelarstwie i gastronomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Otworzyła przewód doktorski, pisze pracę doktorską i prowadzi badania w obszarze coachingu i jego wpływu na rozwój i efektywność pracowników w hotelarstwie.

Anna Dolot is an assistant professor at the Cracow University of Economics at the Labour Resource Management Department. Her field of interest is human resources management, specially recruitment and selection process and employees’ development. She is also a business trainer with 14 years of experience. As an HR Expert in Grupa ATERIMA she is responsible for trainings and recruitment process as well as research projects in human resources management and labour market.


dr hab. Jarosław Flis

dr hab. Jarosław Flis

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i  Komunikacji Społcznej, gdzie pracuje od 1997 roku. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też obronił doktorat z zakresu zarządzania. Specjalizuje się w dziedzinie public relations, socjologii polityki i zarządzania instytucjami publicznymi. Szczególnie interesują go instytucjonalne uwarunkowania komunikowania publicznego oraz wpływ komunikowania na zarządzanie instytucjami publicznymi.
Zdobyte doświadczenie praktyczne to m.in praca w charakterze rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Krakowa (1993-1997), doradcy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-1999) i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (1999-2003). Przygotował i brał udział w realizacji procesu uspołecznienia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego (2000 i 2004) oraz cyklu warsztatów doskonalących postępowanie w sytuacjach kryzysowych dla Państwowej Straży Pożarnej (2004-2006). Był konsultantem ds. partycypacji społecznej w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji, finansowanego przez Bank Światowy (2000-2004).
Jest autorem artykułów na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Dziennika”, „Polska The Times” oraz prasy branżowej. Publicysta „Tygodnika Powszechnego”. Stały komentator TVP, TVN i Polsatu.


dr Krzysztof Głuc

dr Krzysztof Głuc

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK, członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK.

Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago, USA, ukończył studia Master of Business Administration in Public Management w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz „Współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przez wiele lat pracownik WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie pełnił m.in. funkcję Prorektora ds. dydaktycznych oraz Dziekana Wydziału Studiów Politycznych. W latach 2008-2017 Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o., współautor Aktualizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, kandydat na Prezydenta Nowego Sącza w 2018 r., obecnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza.

Autor i ekspert w wielu projektach rozwojowych na terenie krajowym i międzynarodowym w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, edukacji, polityk publicznych i gospodarki komunalne, specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz zarządzania gospodarką komunalną. Zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem usług publicznych, gospodarką komunalną, zarządzaniem strategicznym w gospodarce i administracji publicznej oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za propagowanie polskości w Chicago.


dr hab. Tomasz Grzyb

dr hab. Tomasz Grzyb

Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej, II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS

Psycholog społeczny. Zajmuje się technikami wpływu społecznego. Interesuje się metodologią badań, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych z zakresu technik wpływu społecznego.

Autor książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”.

W 2014 roku został uhonorowany Certificate of Appreciation Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu metodologii badań psychologicznych i statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badań percepcji.


prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Doktor honoris causa SGH. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010-2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 r. członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit. Od 2018 r. członek High Level Industrial Roundtable „Industry 2030”. Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2018-2022). Nagroda Kisiela.

 

Jerzy Hausner, Full Professor of Economic Sciences, works at the Department of Public Administration (Faculty of Public Economy and Administration, Cracow University of Economics), Rector’s Plenipotentiary for Culture and Sport. Doctor honoris causa SGH Warsaw School of Economics. Member of the Polish Economic Society. Member of the Monetary Policy Council (2010-2016). Member of the Economics Committee of the Polish Academy of Sciences Committee. Since 2015, Member of the Polish National Commission for UNESCO. Chairman of the Open Eyes Economy Summit Program Council. Since 2018, Member of the High Level Industrial Roundtable „Industry 2030”. Member of the Council of the National Centre for Research and Development (2018-2022). Member Winner of the Kisiel Award.


Adwokat Dominik Hunek

Adwokat Dominik Hunek

Praktyk sztuki prawniczej, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu, wspólnik zarządzający Kancelarii Hunek i Wspólnicy. W latach 2007 – 2018 Partner w renomowanych Kancelariach dolnośląskich. W latach 2015-2016 społeczny doradca Ministra Skarbu Państwa, w latach 2016 – 2018 członek Rady Nadzorczej Polskich Linii Lotniczych LOT SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA, okresowo pełnił funkcję Członka Zarządu ds. Rozwoju odpowiedzialnego za aktywa zagraniczne KGHM Polska Miedź SA.

Kieruje zespołami prawników obsługujących duże podmioty gospodarcze, między innymi instytucje finansowe, przedsiębiorstwa przemysłowe, spółki energetyczne czy też spółki zarządzające grupami kapitałowymi W ostatnich latach odpowiedzialny m. in. za doradztwo strategiczne w najważniejszych sprawach zarządczych dedykowanych Zarządom istotnych polskich spółek. Doświadczony procesualista, pełnomocnik w setkach procesów sądowych, obrońca w sprawach karnych, zarówno związanych z przestępczością gospodarczą, zorganizowaną, jak i w sprawach tzw. „przestępstw menedżerskich”.

Pasjonat sportów lotniczych, aktywny pilot samolotowy i szybowcowy.


dr Dominik Jaśkowiec

dr Dominik Jaśkowiec

Politolog, radny i przewodniczący Rady Miasta Krakowa, współtwórca krakowskiego Budżetu Obywatelskiego, reformy Dzielnic, nowego Statutu Krakowa, inicjator projektowania partycypacyjnego. Działa na rzecz zwiększenia uczestnictwa obywateli w zarządzaniu miastem. Autor publikacji i artykułów naukowych poświęconych partycypacji społecznej i samorządowi terytorialnemu.


dr Robert Kamiński

dr Robert Kamiński

Doświadczenie zawodowe:

 • Asystent, Politechnika Wrocławska
 • Profesor wizytujący, TU Dresden (IHI) Zittau
 • Kierownik katedry (Department of General Business Management), TU Dresden (IHI) Zittau
 • Wykładowca, PWSZ w Nysie (Instytut Finansów)
 • Wykładowca Polsko–Amerykańskiej Szkoły Biznesu
 • Zewnętrzy konsultant, DSMG Management Consulting, TenStep Polska, Factor Consulting
 • MBA – Integriertes Nachhaltigkeitsmanagement, QUAR (Qualität-, Umwelt-, Arbeitsschutz- und Risikomanagement) wspólnie z Hochschule Zittau/ Görlitz
 • Industrial Management and Engineering wspólnie z Westsächsische Hochschule Zwickau, IHI Zittau/ TU Dresden oraz Hochschule Mitweida
 • Adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Prodziekan ds. studenckich, Politechnika Wrocławska

Posiada duże doświadczenie z zakresu konsultingu w przemyśle maszynowym, branży wydobywczej, informatycznej, motoryzacyjnej, chemicznej, wydawniczej i energetycznej. Realizował (jako zewnętrzny konsultant) projekty z zakresu problematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz podnoszenia efektywności.

 

Wykształcenie:

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, mgr inż. – 1998

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, doktor nauk ekonomicznych – 2002

 

Nauka i dydaktyka:

Kursy m.in. z zakresu: podstawy zarządzania, koncepcje zarządzania, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianami organizacyjnymi, zachowania organizacyjne.

 

Publikacje:

Robert Kamiński, Katarzyna A. Walecka-Jankowska, Anna Zgrzywa-Ziemak, Rola instytucjonalnej refleksyjności w rozwijaniu dynamicznych zdolności organizacji. W: Dynamiczne zdolności polskich przedsiebiorstw / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert. Poznań : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2018. s. 47-60.

Marian Hopej, Robert Kamiński, Katarzyna B. Tworek, Katarzyna A. Walecka-Jankowska, Anna Zgrzywa-Ziemak, Community-oriented culture and simple organizational structure. Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. 2017, nr 4A, s. 75-93.

Tomasz Wasielewski, Robert Kamiński, Ireneusz Jóźwiak, Analiza koncepcji zmian w systemach informatycznych klasy ERP. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. 2017, z. 113, s. 507-516.

Robert Kamiński,Administracja publiczna a najlepsze praktyki zarządzania zmianą. W: Administracja publiczna - zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. Nr 2 / red. Paweł Borszowski, Beata Detyna. Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2016. s. 121-130.

 

Rafał Kerger

Rafał Kerger

Redaktor naczelny PortalSamorzadowy.pl, w portalu od samego początku jego istnienia. Redaktor naczelny także innych znanych serwisów internetowych: WNP.PL, i PulsHR.pl, wieloletni dziennikarz i redaktor ekonomiczny. Autor koncepcji konkursów Top Inwestycje Komunalne i Top Inwestycje Polski Wschodniej. Rokrocznie uczestniczy w przygotowaniu programu Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, a ostatnio także m.in. Kongresu Nowego Przemysłu i towarzyszącego mu Forum Komunalnego. Wcześniej publikował m.in. w Pulsie Biznesu; Wirtulanej Polsce, Money.pl, Forbesie czy miesięczniku Press. Nagrodzony przez Związek Banków Polskich z okazji 25-lecia współpracy samorządów z bankami w Polsce.
 


prof. ISP PAN Paweł Kowal

prof. ISP PAN Paweł Kowal

Politolog, historyk i muzealnik, publicysta. Profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, jest adiunktem w Studium Europy Wschodniej UW, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. Kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego, współpracował przy tworzeniu innych projektów muzealnych, ostatnio Muzeum Stanisława Vincenza w Krzyworówni, członek Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

W latach 2005-2009 był posłem na Sejm RP, 2006-2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Autor ponad 100 prac naukowych na te tematy (książek, artykułów naukowych i wyborów źródeł).

Ostatnio opublikował: Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, (Warszawa-Wojnowice, 2018); Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych (współautor, Warszawa-Kraków, 2019), Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie (współautor, Warszawa, 2019). Redaktor naczelny „Spraw Międzynarodowych”, zastępca redaktora „Warsaw East European Reviev”, członek zespołu redakcyjnego „Studiów Politycznych”. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Stały felietonista „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Polskiego” oraz miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls” i „wSieci Historii”. Angażuje się w działania na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce, współpracuje z Polską Unią Onkologii, współtworzy społeczny think tank „Medyczna Racja Stanu”.


dr Michał Kudłacz

dr Michał Kudłacz

Ekonomista, adiunkt w Katedrze Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, konsultant Małopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Krakowie, ekspert m.in. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, b. Prezes Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej; stale współpracujący z samorządami lokalnymi; autor i współautor kilkudziesięciu publikacji związanych głównie z problematyką rozwoju wielkich miast, a także polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. Zrealizował kilkadziesiąt projektów krajowych i międzynarodowych, w kilku jako kierownik, w ramach Funduszy Strukturalnych, oraz na zlecenia administracji rządowej i samorządowej, a także podmiotów komercyjnych. Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie w Administracji Publicznej, uczestnik zagranicznych stypendiów dydaktycznych i naukowych (m.in. USA, Włochy, Francja, Portugalia, Wielka Brytania, Wietnam), członek European Regional Science Association oraz Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.


dr Jakub Kwaśny

dr Jakub Kwaśny

doktor nauk ekonomicznych, stopień nadany przez Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od 2009 r. pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, początkowo na stanowisku asystent, obecnie adiunkt.

Autor lub współautor wielu publikacji naukowych z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, polityki regionalnej, rozwoju lokalnego i regionalnego, samorządu terytorialnego i polityki spójności Unii Europejskiej.

Członek zarządu o. Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek międzynarodowych towarzystw naukowych: Economic Society of Thessaloniki oraz PGV. Gościnny wykładowca Uniwersytetów Trzeciego Wieku m.in. w Tarnowie, Tarnobrzegu, Krakowie.

Certyfikowany tutor akademicki I i II stopnia, inicjator i współtwórca pierwszej w Polsce zinstytucjonalizowanej formy kształcenia indywidualnego z wykorzystaniem metody tutoringu akademickiego wdrożonej na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych w 2013 r. pod nazwą WISE – Wydziałowa Indywidualna Ścieżka Edukacyjna. Uczestnik i koordynator uczelniany projektu Mistrzowie Dydaktyki realizowanego z programu POWER przez MNiSW.

Dyrektor ds. rozwoju studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Aktywny samorządowiec, od 2006 roku radny Rady Miejskiej w Tarnowie, a od 2018 r. jej przewodniczący. Członek polskiej delegacji do Komitetu Regionów Unii Europejskiej.  W latach 2012-2016 przewodniczący Rady Programowej Radia Kraków S.A.


dr Piotr Markiewicz

dr Piotr Markiewicz

Piotr Markiewicz (born March 17, 1964 in Rabka) is Senior Lecturer in the Chair of  Strategic Analysis at the Cracow University of Economics. He posses Ph.D. degree in Economics and Management Sciences (Cracow Academy of Economics, Faculty of Management. 2000). In the years 2010 - 2012 he was an expert in Cracow Technology Park: Technology Perspective Kraków - Małopolska 2020. Use of the SWOT analysis for identification of 10 key technologies. Expert and co-author of a report: Technology Roadmap as a tool for implementation of development strategies for selected technologies. From January 2013 to March 2014 project coordinator „Innovation Broker as a tool of development of modern economics in Małopolska”.

 

Selected publications:

 1. Markiewicz P., Żbikowska A., The role of marketing in the development of business models - a theoretical approach, Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Faculty of Economics University of Kragujevac, Kragujevac 2015, pp. 213-226 [ISBN: 978-86-6091-049-5]
 2. Markiewicz P., Żbikowska A., Sources of a competitive advantage in shaping competitive position of Polish exporters on foreign market, Ekonomski horizonti, Faculty of Economics University of Kragujevac, Kragujevac 2013, pp. 61-76 [ISSN 1450-863X]
 3. Adamus M., Markiewicz P., Scenario analysis under chaos, Intellectual Economics, Issue: 7(2)/2013. Vilnius 2013, pp. 182-194. [ISSN 1822-8011]
 4. Markiewicz P., Methodical aspects of applying strategy map in an organization, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Press Technika, Wilno 2013, pp. 33-51. [ISSN 2029-7491].
 5. Adamus M., Markiewicz P., Coopetition in the context of assumptions of the Resource Based View, Make Learn, Management Knowledge and Learning, International Conference 2012, Slovenia 2012, pp. 915-925. [ISBN 978-961-6813-10-5]
 6. Markiewicz P., Technology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development, [w:] Theory of Management nr 6, The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, Edited by Štefan Hittmár,  Publishing University of Zilina, Zilina 2012, pp. 27-31. [ISBN 978-80-554-0591-9]
 7. Markiewicz P., Change Management in the Strategy Implementation Process, Intellectual Economics – Scientific Research Journal, Vol.5 No 2 (10), Vilnius 2011, pp. 257 – 267. [ISSN 1822-8011]
 8. Markiewicz P., Corporate social responsibility – strategic aspects, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2009 [w:] Strategic Management and its Support Information Systems, Edited by Jindrich Kaluża, pp. 42 – 52. [ISBN 978-80-248-2031-6]

 


dr Inga Mizdrak

dr Inga Mizdrak

Adiunkt w Katedrze Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2004 roku związana z Instytutem Myśli Józefa Tischnera w Krakowie oraz członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Od 2011 roku członek Polskiego Towarzystwa Etycznego. Przedmiotem zainteresowań naukowych jest antropologia filozoficzna, etyka oraz filozofia społeczna. Od 2014 roku współtwórca i koordynator projektu „Zaufanie i przedsiębiorczość” w UEK.


prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak

Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw KEiOP, UEK

Posiada 28-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z controllingiem, Performance Management, modelowaniem oraz optymalizacją procesów biznesowych, wspieraniem procesów zarządzania informatycznymi narzędziami klasy Business Intelligence, rachunkowością zarządczą, budżetowaniem, zarządzaniem finansami, analizą finansową i procesami zarządzania strategicznego. Posiada bogate doświadczenie praktyczne. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych metod zarządzania finansami. Realizuje projekty doradcze między innymi w zakresie: opracowywania i wdrażania rozwiązań organizacyjnych w różnych obszarach funkcjonalnych (logistyka, produkcja, sprzedaż, marketing, kadry, informatyka), wdrożenia controllingu zarządczego, konstrukcji budżetów controllingowych, przygotowania instrukcji budżetowania w organizacjach, wdrożenia systemu oceny centrów odpowiedzialności, budowy wskaźników oceny wyodrębnionych organizacyjnie centrów, koncepcji systemów motywacyjnych opartych nacontrollingu. Jest także współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów inwestycyjnych,/due diligence/ oraz wycen przedsiębiorstw w kontekście prywatyzacji iwprowadzenia spółek na rynek papierów wartościowych. Łączne zaangażowanie w proces konsultacji i doradztwa przekroczyło 16.000 godzin. Inicjator i opiekun merytoryczny kierunku uniwersyteckiego: Rachunkowość i Controlling. Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Krakowska Szkoła Controllingu. Jest autorem blisko 300 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw, controllingu zarządczego i zastosowania informatyki w zarządzaniu. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego dzięki zasiadaniu w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz podmiotów prywatnych.

Wybrane Publikacje:        
Autor 200 publikacji:
„Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie”,
„Controlling – system oceny centrów odpowiedzialności”,

Finanse firm”,
„Performance Management”.
                               

Obszar zainteresowań:
Controlling, Performance Management, Systemy informatyczne klasy ERP i Business Intelligence, analiza finansowa, zarządzanie finansami firmy

Dodatkowe informacje:
Prowadzi seminaria, m.in.: „Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym. Praktyczne narzędzia., „Ocena i finansowanie projektów inwestycyjnych. Jak unikać pułapek w inwestycjach.", Zarządzanie wartością - Value Based management. Metodyka i narzędzia", „Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI”, „Controlling i budżetowanie w firmie”, „Rachunkowość zarządcza i controlling”, „Zarządzanie finansami” i inne. Posiada doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego.

Uzyskane nagrody i wyróżnienia: Novator 2012 i 2014. 12 Nagród Rektora UEK, Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za długoletnią Służbę.

 


dr Tomasz Orłowski

dr Tomasz Orłowski

Ambasador tytularny. Studiował archeologię, literaturę francuską i porównawczą oraz cywilizację średniowieczną na uniwersytetach Łódzkim, Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Poitiers. Od 1990 roku pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmując stanowiska wicedyrektora departamentu Europy, Systemu Narodów Zjednoczonych i Problemów Globalnych, sekretarza generalnego polskiego Komitetu ds. UNESCO. Wiceprzewodniczący Komisji Administracyjnej UNESCO i sprawozdawca Konferencji Generalnej. Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego od 2005, ambasador RP we Francji w latach 2007-2014, wiceminister Spraw Zagranicznych w 2014, potem ambasador RP we Włoszech w latach 2015-2017. Wykładał na licznych uczelniach w kraju i zagranicą, obecnie w Akademii Dyplomatycznej MSZ i Institut d’Études Politiques w Paryżu. Członek korespondent francuskiej Académie des Sciences morales et politiques. Autor licznych publikacji, w tym podręczników podręczników protokołu dyplomatycznego.


Andrzej Porawski

Andrzej Porawski

Od 1990 roku dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a od 1999 roku - sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Jest z wykształcenia magistrem inżynierem chemicznej technologii drewna. W latach 1980–1990 był działaczem NSZZ „Solidarność”. W latach 1988–1991 należał do Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. W roku 1990 został wybrany do Rady Miasta Poznania - był radnym pierwszej i drugiej kadencji. W pierwszej kadencji był także członkiem Zarządu Miasta, a w drugiej - wiceprzewodniczącym RM Poznania. W roku 1998 został radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a w 2002 roku ponownie radnym miasta Poznania. W latach 1992-1993 i 1998–1999 pełnił funkcję doradcy w Urzędzie Rady Ministrów oraz w Kancelarii Premiera. Jest także członkiem Rady Statystyki oraz Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W 2015 roku pismo samorządu terytorialnego Wspólnota przyznało mu tytuł Samorządowca 25-lecia.


prof. UE dr hab. Andrzej Sztando

prof. UE dr hab. Andrzej Sztando

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:

Jest znanym w Polsce i za granicą specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym i regionalnym. Opracował około 80 strategii rozwoju gmin, powiatów i województw, a wszystkie z nich zostały oficjalnie przyjęte i wdrożone do realizacji przez władze samorządowe. Doradza władzom samorządowym, szkoli je i wspiera we wdrażaniu takich strategii oraz w rozwiązywaniu najtrudniejszych, strategicznych problemów. Jest także też naukowcem, doktorem habilitowanym nauk o zarządzaniu, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzącym międzynarodowe badania w zakresie samorządowego zarządzania strategicznego. Opublikował 90 artykułów naukowych i kilka książek prezentujących wyniki tych badań, a dziesiątki innych recenzował dla znanych wydawnictw międzynarodowych. Jako profesor goszczący i wizytujący wykładał zarządzanie strategiczne rozwojem gmin na kilkudziesięciu uniwersytetach w 14 krajach, na 4 kontynentach. Wśród nich są prestiżowe Uniwersytet Boloński (Włochy), Wits School of Governance (RPA), UNICAMP (Brazylia) i Jember University (Indonezja). Od 2019 r. jest także ekspertem monitorującym Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych w Brukseli, powołanej przez Komisję Europejską do zarządzania programem badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 - największym w Unii Europejskiej. Promuje publiczne zarządzanie strategiczne występując na kongresach, konferencjach, w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych. Przez 8 lat był także wiceprzewodniczącym i radnym rady powiatu jeleniogórskiego. Jako członek rad nadzorczych kontroluje działalność spółek samorządowych świadczących usługi infrastrukturalne. Za te i pokrewne działania otrzymał ponad 200 listów referencyjnych i dziesiątki nagród. 

www.sztando.com

 

Wybrane publikacje:

Wywiady:

 • Nie więcej niż 20 proc. gmin jest zarządzanych strategicznie, Wywiad dla portalu Prawo.pl, Warszawa 2019.
 • Wójt powinien zarządzać gminą, jak prezes firmą, a nawet lepiej, 2019, Wywiad dla portalu Prawo.pl, Warszawa 2019.

Książki:

 • Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2017.

Artykuły:

 • Współczesne wyzwania państwowej polityki rozwoju lokalnego w świetle oczekiwań władz małych miast, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 1(961)/2017.
 • Efemerydy, katedry na pustyni i balasty w zarządzaniu rozwojem lokalnym małych miast, Nauki o Zarządzaniu, Nr 3(28)/2016.
 • Motywacja władz małych miast do planowania strategicznego w świetle terminów przyjęcia i okresów obowiązywania strategii rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 443/2016.

 

Przykładowi klienci:

 • gminy: Polkowice, Kozienice, Bogatynia, Konin, Jelenia Góra, Długołęka, Karpacz, Starachowice, Lądek-Zdrój, Wronki, Płock
 • powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, jeleniogórski, jaworski, przeworski
 • województwa: dolnośląskie, lubuskie

mgr Marek Wójcik

mgr Marek Wójcik

Pełnomocnik Zarządu ds. legislacyjnych Zwiazku Miast Polskich


mgr Kamil Wyszkowski

mgr Kamil Wyszkowski

Od 2002 roku pracownik Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2002 -2009 w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał za współpracę międzynarodową i wielostronną oraz za rozwój programów w Europie i Azji. Pracował w kilkudziesięciu krajach wdrażając programy i projekty rozwojowe bazujące na transferze wiedzy z Polski. Były to w szczególności takie kraje jak Irak, Indie, Tajlandia, Rumunia. Pracował także w centrali UNDP w Nowym Jorku oraz centrali UNDP na Europę i kraje WNP w Bratysławie. Od 2009 do 2014 roku Dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Od 2004 do dziś Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady Global Compact Network Poland - GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia United Nations Global Compact współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; więcej: ungc.org.pl). Od 2011 roku Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez GCNP).

Wykładowca na takich uczelniach jak: Central European University w Bukareszcie, Katolicki Uniwersytet Lwowski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas, SWPS, Instytut Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz Uniwersytet Warszawski.

Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w zakresie działań na styku biznesu i administracji oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów ONZ. Specjalista zajmujący się współpracą rozwojową, współpracą wielostronną, transferem wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmujący się dyplomacją ekonomiczną, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych i meta trendów w biznesie. Prawnik specjalizujący się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej United Nations Development Programme Academy (UNDP VDA). Wraz z kierowanym przez siebie zespołem otrzymał medal Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypracowania modelu Ekonomii Społecznej dla Polski oraz wparcia dla procesu ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W 2012 roku otrzymał nagrodę za stworzenie i prowadzenia najbardziej innowacyjnego i efektywnego biura UNDP w regionie Europy i WNP przyznaną przez Zastępcę Sekretarza Generalnego ONZ odpowiadającego za UNDP RBEC.

Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m. in. Współautor Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku oraz koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do 2020 roku. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 roku w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 roku doradca Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Jest stałym komentatorem w TVN 24 Biznes i Świat, POLSAT oraz Radiu TOK FM.


mgr Mateusz Zmyślony

mgr Mateusz Zmyślony

Ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu. Założyciel i Dyrektor Kreatywny Grupy ESKADRA, jednej z czołowych na polskim rynku, niezależnych firm zajmujących się reklamą. Pionier marketingu miejsc w Polsce, autor kilkudziesięciu strategii marek, miast i regionów oraz projektów z zakresu marketingu wielkich wydarzeń (m.in. UEFA EURO 2012, EXPO 2022, a także ponad 30 miast, m.in. Krakowa, Warszawy, Sopotu, Kołobrzegu, Chorzowa).

Laureat ponad 20 profesjonalnych nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych (w tym 3 światowych Globe Awards). Wykładowca wielu uczelni i publicysta.

Autor ponad 200 publikacji branżowych w 9 czasopismach poświęconych zagadnieniom zarządzania i marketingu.

Razem z prof. Jerzym Hausnerem współautor koncepcji „Open Eyes Economy” w tym modeli „Firma-Idea” / „Miasto-Idea” / „Marka-Kultura”, oraz m.in. koncepcji „Wyspy i Archipelagi”. Współorganizator corocznego Open Eyes Economy Summit w krakowskim ICE.

Zajmuje się tematyką komunikacji i edukacji społecznej (m.in. kampanie społeczne dot. oszczędzania energii, recyklingu, segregowania odpadów, utylizacji odpadów, realizowane m.in. dla Ministerstwa Środowiska, miast m.in. Gdańska i Krakowa). 

Twórca ogólnopolskiego programu promocji turystyki wiejskiej „Slow Road”, organizowanego pod patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej.

Redaktor Naczelny Open Eyes Magazine.

 

Linki:

https://www.facebook.com/ProjektSlowRoad/

www.oees.pl

www.eskadra.pl


UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin