Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez starannie dobranych wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, innych uczelni oraz praktyków mających międzynarodowe doświadczenie. Wśród nich są m.in.:

 

prof. dr hab.  Janina Filek

prof. dr hab. Janina Filek

Vice-Rector for Communication and Cooperation, Cracow University of Economics, Poland

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
former Head of the Department of Philosophy, CUE
corporate relations: Capgemini, State Street, Danone, Tesco, Ministry of Development,
Business Ethics and Social Innovation Centre Koźmiński University, FOB, Praxeology Society, MOFIN
cooperation with institutions and companies: as the CSR Seminar course – UMK, FOB, Tesco, TÜV Rheinland Polska, Kompania Piwowarska
professional achievements: Rector's scientific awards

EDUCATION:
Professor's academic title

SCIENCE AND TEACHING:
areas of interest: business ethics, CSR, university social responsibility, professional ethics, aid phenomenon

PUBLICATIONS:
Corporate social responsibility as a new version of the social contract, Księgarnia Akademicka 2013. [in Polish]
CSR: between Management Strategy and a New Paradigm of Thought, in: The True Value of CSR, Corporate Identity and Stakeholder Perceptions, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2015. [in Polish]
Can the concept of corporate social responsibility be an inspiration for the new paradigm of economics? in: Ethics and economics: towards a new paradigm, Polish Economic Society, Warsaw, 2017. [in Polish]

PROJECTS:
Corporate social responsibility as a form of socio-economic assistance (2013)
Controversies around economic and social thought of K.A. Sena (2014)
The dispute of liberalism with communitarianism (2015)
Philosophical aspects of the market economy (2016)
NCN: Corporate social responsibility as a new version of the social contract (2011–2013)


dr Krzysztof Głuc

dr Krzysztof Głuc

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK, członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UEK.

Absolwent historii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie, doktorat w National Louis University w Chicago, USA, ukończył studia Master of Business Administration in Public Management w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie „Prawnych i finansowych aspektów nadzoru właścicielskiego” w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz „Współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem” w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przez wiele lat pracownik WSB-NLU w Nowym Sączu, gdzie pełnił m.in. funkcję Prorektora ds. dydaktycznych oraz Dziekana Wydziału Studiów Politycznych. W latach 2008-2017 Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w Sądeckich Wodociągach Sp. z o.o., współautor Aktualizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+, kandydat na Prezydenta Nowego Sącza w 2018 r., obecnie Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza.

Autor i ekspert w wielu projektach rozwojowych na terenie – krajowych i międzynarodowych  w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, edukacji, polityk publicznych i gospodarki komunalne, specjalista w zakresie zarządzania projektami infrastrukturalnymi współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej oraz zarządzania gospodarką komunalną. Zainteresowania badawcze związane są z funkcjonowaniem usług publicznych, gospodarką komunalną, zarządzaniem strategicznym w gospodarce i administracji publicznej oraz pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za propagowanie polskości w Chicago.


dr hab. Tomasz Grzyb

dr hab. Tomasz Grzyb

Adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej, II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu Uniwersytetu SWPS

Psycholog społeczny. Zajmuje się technikami wpływu społecznego. Interesuje się metodologią badań, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 roku kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych z zakresu technik wpływu społecznego.

Autor książki „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych” (2011). Redaktor wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych m.in. w „Journal of Applied Psychology” oraz „Marketing i Rynek”.

W 2014 roku został uhonorowany Certificate of Appreciation Dowództwa Operacji Specjalnych NATO w Afganistanie.

Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu metodologii badań psychologicznych i statystyki z wykorzystaniem komputerów oraz eksperymentalnych metod badań percepcji.


dr Robert Kamiński

dr Robert Kamiński

Doświadczenie zawodowe:

 • Asystent, Politechnika Wrocławska
 • Profesor wizytujący, TU Dresden (IHI) Zittau
 • Kierownik katedry (Department of General Business Management), TU Dresden (IHI) Zittau
 • Wykładowca, PWSZ w Nysie (Instytut Finansów)
 • Wykładowca Polsko–Amerykańskiej Szkoły Biznesu
 • Zewnętrzy konsultant, DSMG Management Consulting, TenStep Polska, Factor Consulting
 • MBA – Integriertes Nachhaltigkeitsmanagement, QUAR (Qualität-, Umwelt-, Arbeitsschutz- und Risikomanagement) wspólnie z Hochschule Zittau/ Görlitz
 • Industrial Management and Engineering wspólnie z Westsächsische Hochschule Zwickau, IHI Zittau/ TU Dresden oraz Hochschule Mitweida
 • Adiunkt, Politechnika Wrocławska
 • Prodziekan ds. studenckich, Politechnika Wrocławska

Posiada duże doświadczenie z zakresu konsultingu w przemyśle maszynowym, branży wydobywczej, informatycznej, motoryzacyjnej, chemicznej, wydawniczej i energetycznej. Realizował (jako zewnętrzny konsultant) projekty z zakresu problematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianami organizacyjnymi oraz podnoszenia efektywności.

 

Wykształcenie:

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, mgr inż. – 1998

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, doktor nauk ekonomicznych – 2002

 

Nauka i dydaktyka:

Kursy m.in. z zakresu: podstawy zarządzania, koncepcje zarządzania, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianami organizacyjnymi, zachowania organizacyjne.

 

Publikacje:

Robert Kamiński, Katarzyna A. Walecka-Jankowska, Anna Zgrzywa-Ziemak, Rola instytucjonalnej refleksyjności w rozwijaniu dynamicznych zdolności organizacji. W: Dynamiczne zdolności polskich przedsiebiorstw / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert. Poznań : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2018. s. 47-60.

Marian Hopej, Robert Kamiński, Katarzyna B. Tworek, Katarzyna A. Walecka-Jankowska, Anna Zgrzywa-Ziemak, Community-oriented culture and simple organizational structure. Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. 2017, nr 4A, s. 75-93.

Tomasz Wasielewski, Robert Kamiński, Ireneusz Jóźwiak, Analiza koncepcji zmian w systemach informatycznych klasy ERP. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. 2017, z. 113, s. 507-516.

Robert Kamiński,Administracja publiczna a najlepsze praktyki zarządzania zmianą. W: Administracja publiczna - zagadnienia prawne i koncepcje zarządzania. Nr 2 / red. Paweł Borszowski, Beata Detyna. Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2016. s. 121-130.

 

prof. ISP PAN Paweł Kowal

prof. ISP PAN Paweł Kowal

Politolog, historyk i muzealnik, publicysta. Profesor w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, jest adiunktem w Studium Europy Wschodniej UW, pracuje w Kolegium Europejskim w Natolinie. Kieruje Radą Naukową Przedstawicielstwa PAN w Kijowie. Współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego, współpracował przy tworzeniu innych projektów muzealnych, ostatnio Muzeum Stanisława Vincenza w Krzyworówni, członek Kolegium Historyczno-Programowego Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

W latach 2005-2009 był posłem na Sejm RP, 2006-2007 sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w latach 2009-2014 posłem do Parlamentu Europejskiego i przewodniczącym delegacji do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina. Prowadzi badania i publikuje na tematy transformacji w Europie środkowej i ZSRS oraz polityki wschodniej. Autor ponad 100 prac naukowych na te tematy (książek, artykułów naukowych i wyborów źródeł).

Ostatnio opublikował: Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, (Warszawa-Wojnowice, 2018); Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych (współautor, Warszawa-Kraków, 2019), Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie (współautor, Warszawa, 2019). Redaktor naczelny „Spraw Międzynarodowych”, zastępca redaktora „Warsaw East European Reviev”, członek zespołu redakcyjnego „Studiów Politycznych”. Prowadził gościnne wykłady m.in. na Ukrainie, w USA, Kanadzie i Chinach. Stały felietonista „Rzeczpospolitej” i „Dziennika Polskiego” oraz miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej „Puls” i „wSieci Historii”. Angażuje się w działania na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce, współpracuje z Polską Unią Onkologii, współtworzy społeczny think tank „Medyczna Racja Stanu”.


dr Paweł Schmidt

dr Paweł Schmidt

Program Director – Project Management / Nowe Motywacje Sp. z o.o., Poland

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

Menadżer, odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne i operacyjne. Konsultant w obszarach tworzenia i realizacji strategii przedsiębiorstw, wdrażania metodyk zarządzania projektami, programami i ryzykiem. Odpowiadał za tworzenie biur zarządzania projektami i programami oraz procesów zarządzania portfelem. Doświadczony kierownik projektów w sektorze prywatnym i administracji. Uczestniczył w ponad 30 inicjatywach biznesowych jako szef programu lub projektów. Wybitny specjalista w zakresie optymalizacji procesów biznesowych. Doktor nauk technicznych, pracownik naukowy AGH, wykładowca Modelowania Procesów Biznesowych oraz Procesów Projektowych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz metodyk zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem trenerskim. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek Rad Nadzorczych spółek z kapitałem zagranicznym. Autor i współautor ponad 30 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz materiałach z zakresu modelowania pól fizycznych, analizy numerycznej, projektowania laboratoryjnych systemów pomiarowych, zarządzania projektami i modelowania procesów biznesowych.


OBSZARY DZIAŁAŃ:

Specjalizuje się w prowadzeniu projektów oraz zarządzania programami i portfelem projektów ze szczególnym uwzględnieniem branży teleinformatycznej, przemysłu, automatyki i robotyki oraz szkoleniach dla kadry zarządzającej, kierowników oraz średniego szczebla kadry menadżerskiej z zakresu zarządzania projektami, z uwzględnieniem metodyk, MSP®, MoP®, PRINCE2®, Agile oraz wytycznych IPMA oraz PMBoK®.
Trener, wykładowca i konsultant w zakresie zarządzania projektami programami i portfelem oraz procesowego zarządzania organizacją. Twórca branżowego portalu PManager.pl.


GŁÓWNI KLIENCI:

JSW S.A., Tauron Polska Energia, IMPART, AGH, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Can-Pack S.A., 4F


CERTYFIKATY:

 • PRINCE2® Approved Trainer
 • PRINCE2® Practitioner
 • MoP® Approved Trainer
 • MoP® Practitioner
 • MSP® Approved Trainer
 • MSP® Practitioner
 • Professional Scrum Master I
 • IPMA Level C - Certified Project Manager

prof. UE dr hab. Andrzej Sztando

prof. UE dr hab. Andrzej Sztando

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe:

Jest znanym w Polsce i za granicą specjalistą w zakresie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym i regionalnym. Opracował około 80 strategii rozwoju gmin, powiatów i województw, a wszystkie z nich zostały oficjalnie przyjęte i wdrożone do realizacji przez władze samorządowe. Doradza władzom samorządowym, szkoli je i wspiera we wdrażaniu takich strategii oraz w rozwiązywaniu najtrudniejszych, strategicznych problemów. Jest także też naukowcem, doktorem habilitowanym nauk o zarządzaniu, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prowadzącym międzynarodowe badania w zakresie samorządowego zarządzania strategicznego. Opublikował 90 artykułów naukowych i kilka książek prezentujących wyniki tych badań, a dziesiątki innych recenzował dla znanych wydawnictw międzynarodowych. Jako profesor goszczący i wizytujący wykładał zarządzanie strategiczne rozwojem gmin na kilkudziesięciu uniwersytetach w 14 krajach, na 4 kontynentach. Wśród nich są prestiżowe Uniwersytet Boloński (Włochy), Wits School of Governance (RPA), UNICAMP (Brazylia) i Jember University (Indonezja). Od 2019 r. jest także ekspertem monitorującym Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych w Brukseli, powołanej przez Komisję Europejską do zarządzania programem badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 - największym w Unii Europejskiej. Promuje publiczne zarządzanie strategiczne występując na kongresach, konferencjach, w mediach tradycyjnych oraz społecznościowych. Przez z 8 lat był także wiceprzewodniczącym i radnym rady powiatu jeleniogórskiego. Jako członek rad nadzorczych kontroluje działalność spółek samorządowych świadczących usługi infrastrukturalne. Za te i pokrewne działania otrzymał ponad 200 listów referencyjnych i dziesiątki nagród. 

www.sztando.com

 

Wybrane publikacje:

Wywiady:

 • Nie więcej niż 20 proc. gmin jest zarządzanych strategicznie, Wywiad dla portalu Prawo.pl, Warszawa 2019.
 • Wójt powinien zarządzać gminą, jak prezes firmą, a nawet lepiej, 2019, Wywiad dla portalu Prawo.pl, Warszawa 2019.

Książki:

 • Ponadlokalna perspektywa zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym na przykładzie małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2017.

Artykuły:

 • Współczesne wyzwania państwowej polityki rozwoju lokalnego w świetle oczekiwań władz małych miast, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 1(961)/2017.
 • Efemerydy, katedry na pustyni i balasty w zarządzaniu rozwojem lokalnym małych miast, Nauki o Zarządzaniu, Nr 3(28)/2016.
 • Motywacja władz małych miast do planowania strategicznego w świetle terminów przyjęcia i okresów obowiązywania strategii rozwoju, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 443/2016.

 

Przykładowi klienci:

 • gminy: Polkowice, Kozienice, Bogatynia, Konin, Jelenia Góra, Długołęka, Karpacz, Starachowice, Lądek-Zdrój, Wronki, Płock
 • powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, jeleniogórski, jaworski, przeworski
 • województwa: dolnośląskie, lubuskie

Marek Wójcik

Marek Wójcik

Pełnomocnik Zarządu ds. legislacyjnych Zwiazku Miast Polskich


Mateusz Zmyślony

Mateusz Zmyślony

Ekspert w dziedzinie komunikacji społecznej i marketingu. Założyciel i Dyrektor Kreatywny Grupy ESKADRA, jednej z czołowych na polskim rynku, niezależnych firm zajmujących się reklamą. Pionier marketingu miejsc w Polsce, autor kilkudziesięciu strategii marek, miast i regionów oraz projektów z zakresu marketingu wielkich wydarzeń (m.in. UEFA EURO 2012, EXPO 2022, a także ponad 30 miast, m.in. Krakowa, Warszawy, Sopotu, Kołobrzegu, Chorzowa).

Laureat ponad 20 profesjonalnych nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych (w tym 3 światowych Globe Awards). Wykładowca wielu uczelni i publicysta.

Autor ponad 200 publikacji branżowych w 9 czasopismach poświęconych zagadnieniom zarządzania i marketingu.

Razem z prof. Jerzym Hausnerem współautor koncepcji „Open Eyes Economy” w tym modeli „Firma-Idea” / „Miasto-Idea” / „Marka-Kultura”, oraz m.in. koncepcji „Wyspy i Archipelagi”. Współorganizator corocznego Open Eyes Economy Summit w krakowskim ICE.

Zajmuje się tematyką komunikacji i edukacji społecznej (m.in. kampanie społeczne dot. oszczędzania energii, recyklingu, segregowania odpadów, utylizacji odpadów, realizowane m.in. dla Ministerstwa Środowiska, miast m.in. Gdańska i Krakowa). 

Twórca ogólnopolskiego programu promocji turystyki wiejskiej „Slow Road”, organizowanego pod patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej.

Redaktor Naczelny Open Eyes Magazine.

 

Linki:

https://www.facebook.com/ProjektSlowRoad/

www.oees.pl

www.eskadra.pl


UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin