MBA in General Management

Wykładowcy


Zajęcia prowadzone są przez starannie dobranych wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, innych uczelni oraz praktyków mających międzynarodowe doświadczenie. Wśród nich są m.in.:

 

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

Cracow University of Economics, Poland

Doświadczenie zawodowe:
Adiunkt, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK (2007- obecnie)
Audytor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2002-2017), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Członek Komitetu Oceniającego konkurs Lider ZZL (2017-obecnie)
Członek Academy of Management
Członek Cranfield Network, University of Cranfield, WB

Wykształcenie:
Profesor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu
Master of Business Administration, MBA, Maastricht School of Management

Obszary zainteresowań: problematyka zarządzania efektywnością pracy employees’ performance, transformacja   biznesowych metod zarządzania do uwarunkowań organizacji sektora publicznego, budowanie wizerunku pracodawcy, rynek pracy.

Publikacje:
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach, Wyd. UEK, Kraków 2017
Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, International Journal of Human Resource Management, 2015, nr 26(15), s. 1965-1982
Sheehan M., Buchelt B. (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE), w: Garavan T.N., McCarthy A.M., Morley M. (red.), Global Human Resource Development:Regional and Country   Perspectives, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, s. 269-288

Personal data:
Beata Buchelt, Prof. UEK dr hab..
Professional experience:
HRM Consultant,Specialized Hospital in Przemysl, Poland (2 000 employees)
Project „Human capital management in hospitals”, Polish National Science Centre (NCN) No. DEC–2013/11/B/
HS4/01062, project manager
Project „Strategic Transitions for Youth Labour in Europe (STYLE)”, European Union’s Seventh Framework
Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256, researcher
Auditor. Institute of Labor and Social Studies, Warsaw, Poland (2002-present)
Visiting Professor at Roosevelt University, Chicago, USA & Pforzheim University, Germany.

Education:
Dr hab. in economics in the field of management studies awarded by the Resolution of the Faculty of Economics
and International Relations at Cracow University of Economics.
PhD in management studies, Cracow University of Economics, Krakow, Poland.
Master of Business Administration, Maastricht School of Management, Maastricht, Netherlands.

Research and teaching:
Interests: performance management, international HRM, employer branding, talent management, labour market
Buchelt B. (2015), Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, The International
Journal of Human Resource Management, vol. 26(15), pp. 1965-1982.
Sheehan M., Buchelt B. (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE), in: Garavan T.N.,
McCarthy A.M., Morley M. (ed.), Global Human Resource Development: Regional and Country Perspectives, Routledge, Taylor & Francis
Group, New York, pp. 269-288.


mgr inż. Arkadiusz Burnos MBA

mgr inż. Arkadiusz Burnos MBA

Manager operacyjny i konsultant BalticBerg Consulting ds. zarządzania technicznego, utrzymania ruchu i niezawodności

 • Manager operacyjny i konsultant BalticBerg Consulting ds. zarządzania technicznego, utrzymania ruchu i niezawodności. Ekspert w zakresie zarządzania operacjami w firmach produkcyjnych, wydobywczych i transportowych.
 • Z BalticBerg Consulting związany od 2008 roku. W ramach specjalizacji ukierunkowany na integrację działów produkcyjnych i technicznych. Uczestniczył w licznych projektach ukierunkowanych na rozwój oraz doskonalenie zarządzania operacyjnego. Przeprowadził dziesiątki kompleksowych audytów operacyjnych zarządzania technicznego i UR oraz działalności systemów produkcyjnych i transportowych.
 • Regularnie przyjmuje rolę konsultanta/eksperta w projektach związanych z procesami produkcyjnymi oraz wspierającymi produkcję. Kierował projektami w wielu lokalizacjach Europy Zachodniej i Środkowej. Między innymi jest menedżerem projektu prowadzonego przez BalticBerg Consulting w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych w Genewie (CERN), gdzie znajduje się Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) nazywany ze względu na swoje rozmiary (ponad 27 km długości) największą maszyną świata. Projekt związany jest z doskonaleniem systemu zarządzania technicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających te działania.
 • Posiada wykształcenie techniczne i managerskie jednocześnie – Ukończył Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczenicie oraz Studia MBA prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński we współpracy z Manchester Metropolitan University.
 • Jako ekspert realizował dedykowane projekty doradcze i szkoleniowe dla wielu znanych firm i organizacji, m.in.: CERN, Grupa Lotos, Grupa Azoty, KGHM, Indesit, ICT, ArcticPaper, Polpharma, Polfa Warszawa, Mondelez… oraz wielu innych znanych i szanowanych organizacji. Posiada doświadczenie w doskonaleniu działań operacyjnych w wielu branżach.
 • Na co dzień wykorzystuje narzędzia mapowania procesów oraz projektuje procesy i ich przemiany. Realizował projekty w środowisku różnych metodologii i strategii, między innymi Lean Manufacturing, Six Sigma, TQM.
 • Posiada szerokie doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi w obszarach zarządzania technicznego, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance). Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu i wykorzystaniu wielu narzędzi analitycznych i operacyjnych, m.in.: RCA/RCFA, FRACAS, FMEA, FMECA, FTA, 5S, RBI, Performance Measurement Systems (KPI), Autonomous Maintenance, KAN BAN, Kaizen, ANDON, PMO oraz systemów ERP/CMMS/EAM – m.in. SAP, INFOR EAM, IFS, MAXIMO.

prof. UEK dr hab. Marek Dąbrowski

prof. UEK dr hab. Marek Dąbrowski

Cracow University of Economics, Poland

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:   
1997 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Makroekonomii, profesor nadzwyczajny od 2016 (adiunkt, 2005-2016, asystent, 1997-2005)

Osiągnięcia zawodowe:    
nagroda MNiSW zespołowa za osiągnięcia naukowe, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Rektora UEK za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

Udział w projektach:
kierowanie projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki

WYKSZTAŁCENIE:
doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

NAUKA I DYDAKTYKA:
Obszary zainteresowań: makroekonomia gospodarki otwartej, ekonomia kursu walutowego, ekonomia integracji gospodarczej, polityka makroekonomiczna w gospodarce otwartej, kryzysy finansowe w gospodarkach wschodzących, międzynarodowy system walutowy

PUBLIKACJE:
Dąbrowski, M.A., Papież, M., Śmiech, S., (forthcoming), Uncovering the link between a flexible exchange rate and fundamentals: the case of Central and Eastern European economies, Applied Economics, https://doi.org/10.1080/00036846.2017.1394974.
Dąbrowski, M.A., Wróblewska, J. (2016),
Exchange rate as shock absorber in Poland and Slovakia: BSVAR models with common serial correlation, Economic Modelling, Vol. 58: 249-262.
Dąbrowski, M.A., Śmiech, S., Papież, M. (2015), Monetary policy options for mitigating the impact of the global financial crisis on emerging market economies, Journal of International Money and Finance, Vol. 51: 409-431.

 


dr hab. Jarosław Flis

dr hab. Jarosław Flis

Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i  Komunikacji Społcznej, gdzie pracuje od 1997 roku. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też obronił doktorat z zakresu zarządzania. Specjalizuje się w dziedzinie public relations, socjologii polityki i zarządzania instytucjami publicznymi. Szczególnie interesują go instytucjonalne uwarunkowania komunikowania publicznego oraz wpływ komunikowania na zarządzanie instytucjami publicznymi.
Zdobyte doświadczenie praktyczne to m.in praca w charakterze rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Krakowa (1993-1997), doradcy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-1999) i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (1999-2003). Przygotował i brał udział w realizacji procesu uspołecznienia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego (2000 i 2004) oraz cyklu warsztatów doskonalących postępowanie w sytuacjach kryzysowych dla Państwowej Straży Pożarnej (2004-2006). Był konsultantem ds. partycypacji społecznej w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji, finansowanego przez Bank Światowy (2000-2004).
Jest autorem artykułów na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Dziennika”, „Polska The Times” oraz prasy branżowej. Publicysta „Tygodnika Powszechnego”. Stały komentator TVP, TVN i Polsatu.


prof. UEK dr hab. Artur Hołda

prof. UEK dr hab. Artur Hołda

Cracow University of Economics, Poland

Wykształcenie:
Habilitacja z dziedziny nauk ekonomicznych (UEK 2007); Doktor nauk ekonomicznych (UEK 2000); Doktor nauk fizycznych (UJ 1998).

Doświadczenie zawodowe:
Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów. Prowadzi również obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce. Uczestniczył w tworzeniu Mazowieckiego Klastera Audytu i Consultingu. Przewodniczył i zasiadał w składzie Rad Nadzorczych spółek, w tym notowanych na GPW w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach doktoranckich oraz MBA.

Nauka i dydaktyka:
Jego zainteresowania badawcze dotyczą problematyki prognozowania upadłości przedsiębiorstw, zarządzania w warunkach kryzysu oraz kontroli i audytu wewnętrznego. Ponadto analizy dotyczą praktycznych aspektów związanych z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej.

Publikacje:                               
Hołda, Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Monografie nr 174, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006
A. Hołda, MSR/MSSF w polskiej praktyce gospodarczej, Wyd. CH Beck, Warszawa 2013
A. Hołda, T. You, P. Fiedor, Network Analysis of the Shanghai Stock Exchange Based on Partial Mutual Information, Journal of Risk and Financial Management 8 (2), 266-284, 2015

Dodatkowe informacje:
Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz ma kwalifikacje zawodowe Certyfikowanego Audytora ds. (systemów) Kontroli Wewnętrznych - CICA (Certified Internal Controls Auditor).  Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów RP, uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również ma kwalifikacje audytora PIKW drugiego stopnia.


mgr Tomasz Jachna

mgr Tomasz Jachna

Vice-President of the Management Board for Finance and Reorganization, TAURON Dystrybucja S.A., Poland

Professional profile:
Manager and business advisor. Many years of professional practice in the management of commercial law companies, especially in the area of financial management. Knowledge and experience in the areas of: management accounting, budgeting and controlling, assessment of the profitability of investment projects, and audit and financial control. Practice in the company development strategy, programming and implementation of investment projects, restructuring processes, supervision over companies of the capital group.

Professional experience:
After graduating, he was a researcher for seven years at the Department of Economics and Enterprise Organization at the Cracow University of Economics.
He has been working as a manager in many capital companies for over twenty years, he was the president of the board and a board member for financial affairs. Currently, he is the
Vice-President of the Management Board for Finance and Reorganization of TAURON Dystrybucja S.A.
Extensive experience in the field of corporate governance. For many years he was a member and actively participated in the work of supervisory boards of many capital companies. Currently, he is the Chairman of the Supervisory Board of WELCOME Airport Services Sp. z o.o.
Lecturer at the Executive MBA Program and other post-graduate studies at the Cracow School of Business. He lectures on: financial mathematics, financial analysis, profitability assessment of investment projects and financial management of the company.

Publications:
He is a co-author of the publications of the financial management, among them are published together with prof. M.Sierpińska: 'Assessment of the company according to world standards' (3rd edition, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2004, in Polish) and 'Methods of making financial decisions. Analysis of examples and cases' (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, in Polish). Co-author of the larger consulting teams of a number of expert opinions prepared for the needs of enterprises, in particular in the field of: defining development strategies, developing business plans
and restructuring plans, assessments of financial condition, evaluations of the profitability of investment projects.

Certificates:
State examination for candidates for members of supervisory boards of State Treasury companies


Krzysztof Misiołek Ph.D.

Krzysztof Misiołek Ph.D.

Department of Management Strategy and Organization Development, Cracow University of Economics, Poland

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

 • May 2012 – now, the Allerhand Institute, regular member, bankruptcy law section
 • 2008 – April 2009, Chairman of the Supervisory Board of TINES SA in Poznań, one of four capital groups operating in the energy sector, a company among 20 largest Polish enterprises, the first of energy groups that debuted on the Warsaw Stock Exchange
 • July 2006 – February 2008, Chairman of the Supervisory Board of ENEA S.A. in Warsaw
 • July – December 2007, Chairman of the Supervisory Board, Energy Market Agency S.A. in Cracow
 • 1999 – February 2000, Vice-President of the Board, Taborowe Konsorcjum S.A. in Cracow
 • 1998 – 1999, Member of the Board for Economics and Finance Krakodlew S.A.
 • 1998,  President of the Board, Leasing 3000 sp. z o.o.

RESPONSIBILITY:  economic and financial, legal and marketing matters


dr Grzegorz Miś

dr Grzegorz Miś


dr Agnieszka Żur

dr Agnieszka Żur

Executive MBA Program Director, Cracow University of Economics, Poland

ACADEMIC EXPERIENCE:
19 years, PhD in management (corporate entrepreneurship)
IMD (Luasanne), Chinese University of HK, Crossroads (NGO, HK), UEK

RESEARCH AND TEACHING:
social entrepreneurship, teaching methodology, socially engaged teaching and learning, tutoring and mentoring.
Research fellow at Plymouth University
Author of numerous course programmes based on flipped classroom and social constructivist theory,
Guest lectures at Grand Valley State University (Grand Rapids, USA), Western Michigan University (Kalamazoo, USA), Durham University, University of College London, Plymouth University and Luton University (Great Britain), Sodertorn University (Stockholm, Sweden), Executive MBA Program Supervisor (CSB CUE)

 


UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin