Mentoring


Krakowska Szkoła Biznesu jest jednostką UEK, której celem jest podnoszenie kompetencji kadry menedżerskiej. Studenci progrmu Executive MBA to osoby z wieloletnim stażem zawodowym, bogatym doświadczeniem i bezcenną wiedzą praktyczną. Ponieważ sami kiedyś byli studentami stojącymi na progu wyborów zawodowych, pamiętają, że decyzje dotyczące kariery zawodowej nie są proste. Pomoc doświadczonych i przyjaznych profesjonalistów z różnych branż i sektorów może okazać się bardzo pomocna.

Uczestnicy Programu Executive MBA chętnie doradzą i odpowiedzą na wszelkie pytania związane m. in. z:

 • wyborem stażu zawodowego (czym się kierować)
 • procesem aplikacji
 • przygotowaniem dobrego CV i listu motywacyjnego
 • specyfiką danej branży lub specjalizacji
 • specyfiką pracy w danej firmie
 • udziałem w aktywnościach wzbogacających profil kandydata
 • zdobywaniem umiejętności cenionych przez pracodawców
 • budowaniem osobistej marki zawodowej
 • decyzjami dotyczącymi pracy zawodowej
 • wskazówkami podczas procesu rekrutacji

Serdecznie zapraszamy Was do udziału w bezpłatnych konsultacjach zawodowych z menedżerami i jednocześnie studentami Programu Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu.

Poniżej sylwetki osób chętnych umówić się z Wami na 30 minutową rozmowę skype. Pierwszym krokiem jest napisaniem maila, przedstawienie się i skierowanie zapytania o rozmowę. Zapewniamy, że każdy Wam odpisze i życzymy Wam, aby kontakt z uczestnikami Programu Executive MBA był dla Was pomocny i owocny!

 

Dawid Bogusz

Dawid Bogusz

Aktualne stanowisko/Position: Operations Manager

Obszar specjalizacji/Specialization: IT

Firma/Company: Cisco Systems

Branża/Sector: Rozwiązania sieciowe, rozwiązania typu Cloud / Network solutions, Cloud solutions

Dodatkowe informacje/More info: Posiadam 10 lat doświadczenia w branży IT, włączając w to pozycje techniczne oraz kierownicze. Zarządzanie procesami IT oraz zespołem dostarczającym usługi typu Cloud należą do moich codziennych obowiązków. Większość swojej kariery zawodowej spędziłem współpracując z międzynarodowymi korporacjami z branż IT oraz finansów.

W kręgu mojego zainteresowania znajdują się najnowsze technologie oraz ich wpływ na nasze życie codzienne, a wśród nich: Unified Communications, Networking, Cloud, Machine learning, Blockchain.  Posiadacz certyfikatów: CCIE, CCNP, ITIL.

Kontakt/Contact: dawbogusz@gmail.com  https://www.linkedin.com/in/dawid-bogusz-56025a24/

 

 


Piotr Cyran

Piotr Cyran

Aktualne stanowisko/Position: Kierownik Działu Technologii / Head of the Technology Department

Obszar specjalizacji/Specialization: produkcja elementów indukcyjnych / production of induction components

Firma/Company: SMA Magnetics Sp. z o.o.

Branża/Sector: Produkcja elementów indukcyjnych / production of induction components

Kontakt/Contact: piotr.cyran@sma-magnetics.com


Miłosz Golik

Miłosz Golik

Aktualne stanowisko/Position: Incident Manager

Obszar specjalizacji/Specialization: IT

Firma/Company: Cisco Systems

Branża/Sector: Telekomunikacja / telecommunication

Dodatkowe informacje/More info: https://www.linkedin.com/in/mi%C5%82osz-golik-111256a/

Kontakt/Contact: miloszg@gmail.com


Daniel Jankowski

Daniel Jankowski

Aktualne stanowisko/Position: Engineering Test Manager

Obszar specjalizacji/Specialization: testy oprogramowania wbudowanego, testy urządzeń elektrycznych, energoelektronika, przemienniki częstotliwości, przemysł kolejowy, modelowanie matematyczne (teoria identyfikacji systemów dynamicznych), zarządzanie zespołem / embedded software tests, electrical equipment tests, power electronics, frequency converters, railway industry, mathematical modeling (dynamic systems identification theory), team management

Firma/Company: Rockwell Automation Sp. z o. o.

Branża/Sector: R&D, tests, rolling stock, VFD

Dodatkowe informacje/More info: https://www.linkedin.com/in/daniel-jankowski-80103436/  www.math-help.eu

Kontakt/Contact: djankow@ra.rockwell.com


Mateusz Młynarczyk

Mateusz Młynarczyk

Aktualne stanowisko/Position: Tax learning and development leader

Obszar specjalizacji/Sepcialization: podatki / taxes

Firma/Company: PwC SDC sp. z o.o.

Branża/Sector: Consulting

Dodatkowe informacje/More info:

 • doradca podatkowy 12590 / tax advisor 12590
 • w trakcie uzyskiwania licencji maklera papierów wartościowych / during the acquisition of a securities broker license

Zainteresowania/Interests:

 • wycena projektów inwestycyjnych / valuation of investment projects
 • opodatkowanie transakcji międzynarodowych / taxation of international transactions
 • podatek dochodowy od osób prawnych / corporate tax

Kontakt/Contact: mateusz.mlynarczyk@onet.eu


Maciej Mróz

Maciej Mróz

Aktualne stanowisko/Position: Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Sieci / Director of the Department of Investment and Network Development

Obszar specjalizacji/Specialization: planowanie, realizacja inwestycji infrastruktury, planowanie rozwoju sieci, zarządzanie majątkiem / planning, implementation of infrastructure investments, network development planning, asset management

Firma/Company: TAURON Dystrybucja

Branża/Sector: Energetyka / energetics

Dodatkowe informacje/More info: zarządzanie majątkiem, jakość energii elektrycznej, zarządzanie projektami i portfelami projektów / asset management, quality of electricity, project management and project portfolios

Kontakt/Contact: maciej.mroz@tauron-dystrybucja.pl


Gabriel Połącarz

Gabriel Połącarz

Aktualne stanowisko/Position: Key Account Manager

Obszar specjalizacji/Sepcialization: sprzedaż, sprzedaż międzynarodowa / sales, international sales

Firma/Company: Synthos SA

Branża/Sector: Chemiczna / chemical

Dodatkowe informacje/More info: rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych, budowanie wartości w relacjach, customer centric approach, wewnętrzne inicjatywy wspierające rozwój organizacji – kategoryzacja klientów, budowanie własnej marki / sales development on foreign markets, building value in relationships, customer centric approach, internal initiatives supporting organization development – customer categorization, building your own brand

Kontakt/Contact: gabriel.polacarz@gmail.com


Małgorzata Stanek

Małgorzata Stanek

Aktualne stanowisko/Position: Dyrektor Zarządzający, Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Operacyjny / Managing Director, Vice President of the Management Board and Chief Operating Officer

Obszar specjalizacji/Specialization: produkcja armatury przemysłowej / production of industrial fittings

Firma/Company: 4Valve Systems Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Armatury Zamkon W.Zamczewski i S-ka Spółka Jawna

Branża/Sector: Inżynieria mechaniczna i przemysłowa / Mechanical and industrial engineering

Dodatkowe informacje/More info: odlewnictwo, hutnictwo, produkcja armatury przemysłowej dla przemysłu rafineryjnego, chemicznego, ciepłowniczego / foundry, metallurgy, production of industrial fittings for the refining, chemical and heating industries

Kontakt/Contact: goska.stanek@gmail.com   linkedin.com/in/ma%C5%82gorzata-stanek-7a4433168


Jakub Surdyk

Jakub Surdyk

Aktualne stanowisko/Position: Regionalny kierownik sprzedaży / Area Manager

Obszar specjalizacji/Specialization: zarządzanie sprzedażą w kanale tradycyjnym B2B / sales management in the traditional B2B channel

Firma/Company: Marcegaglia Poland Sp. z o.o.

Branża/Sector: Przemysł ciężki, hutnictwo / heavy industry, metallurgy

Dodatkowe informacje/More info: psychologia w biznesie i sprzedaży, budowanie rynku, procesy sprzedażowe, ustalanie cen / psychology in business and sales, market building, sales processes, pricing

Kontakt/Contact: jakub.surdyk@op.pl


Maciej Tomczyk

Maciej Tomczyk

Aktualne stanowisko/Position: Główny Inżynier Górniczy i Zastępca Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego / Chief Mining Engineer

Obszar specjalizacji/Specialization: produkcja / production

Firma/Company: Zakład Górniczy Brzeszcze, Tauron Wydobycie S.A.

Branża/Sector: Przemysł wydobywczy / Mining industry

Kontakt/Contact: maciej.tomczyk@tauron-wyobycie.pl


Michał Warkocz

Michał Warkocz

Aktualne stanowisko/Position: Dyrektor ds. Operacyjnych / Chief Operating Officer

Obszar specjalizacji/Specialization: logistyka, produkcja / logistics, production

Firma/Company: SMA Magnetics Sp. z o.o.

Branża/Sector: Elektrotechniczna / electrotechnical

Dodatkowe informacje/More info:  Logistyka firmy produkcyjnej, czyli głównie tematy Planowania Materiałowego, Planowania Produkcji, Ewidencji zamówień, Stanu zapasów magazynowych / Logistics of a production company, mainly: Material Planning, Production Planning, Order Records, State of Inventory

Kontakt/Contact:  michal.warkocz@sma-magnetics.com


Katarzyna Witko

Katarzyna Witko

Aktualne stanowisko/Position: PMO Manager

Obszar specjalizacji/Specialization: Project Management in IT, UK market

Firma/Company: HeadChannel

Branża/Sector: IT

Dodatkowe informacje/More info: Pracuję w branży od 2010 roku. Mam doświadczenie w prowadzeniu projektów IT o różnej skali. Ciągle rozwijam swoją wiedzę z zakresu różnych metody, zarządzania zmianą, ryzykiem i inne. Praca Project Managera to nie tylko budżety i deadlines. To również praca z ludźmi, z zespołem. Wiedza z psychologii jest tu również przydatna. Zawsze powtarzam, aby być dla swojego zespołu liderem, a nie szefem. Jest to ogromna różnica.

Kontakt/Contact: kate@headchannel.co.uk


Krzysztof Żurek

Krzysztof Żurek

Aktualne stanowisko/Position: Dyrektor Marketingu i Sprzedaży / Director of Marketing and Sales

Obszar specjalizacji/Specialization: sprzedaż, marketing / sales, marketing

Firma/Company: ABB

Branża/Sector: Elektryfikacja dla budownictwa i infrastruktury transportowej / Electrification for construction and transport infrastructure

Kontakt/Contact: krzysztof.zurek@pl.abb.com


UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin