Wykładowcy

Wykładowcy prowadzący zajęcia na studiach MBA KSB + Master w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK to doskonali specjaliści, pracownicy naukowi oraz praktycy biznesu z firm i instytucji publicznych.
 


 

 • prof. Germinal Isern – Clark University, USA
 • prof. Gerald Lewis – Clark University, USA
 • mgr Agata Miśkowiec – Senior Consultant, Public Consulting Group (PCG)
 • prof. Kyle Moody – Clark University, USA

 

Luca Bertocci , MSc.

Luca Bertocci , MSc.

Senior Marketing Strategy Consultant with broad international experience. Strong track record of generating successful brand strategies leading to double-digit growth with globally recognized clients (both at local and regional level). Dealing on a daily basis with C-level executives and directors across EMEA region. Experience across all project phases (data analysis, segmentation, targeting, brand positioning, touch-points and media strategy, communication brief, agencies evaluation, action plan and execution). Passionate about developing people and young talents both professionally and in the academic world. Currently teaching Global Marketing and Advertisement at Krakow Univeristy of Economics (MBA).


dr Cecilia Brassier-Rodrigues Ph.D.

dr Cecilia Brassier-Rodrigues Ph.D.


dr Beata Buchelt

dr Beata Buchelt

I. DANE OSOBOWE
  Dr Beata Buchelt
  Adiunkt, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
  Adiunkt (2007-obecnie)
  Audytor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2002-2017), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  Członek Komitetu Oceniającego konkursu Lider ZZL (2017-obecnie)
  Członek Academy of Management
  Członek Cranfield Network, University of Cranfield, WB

III. WYKSZTAŁCENIE
  Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu
  Master of Business Administration, MBA, Maastricht School of Management

IV.NAUKA I DYDAKTYKA
  Obszary zainteresowań: problematyka zarządzania efektywnością pracy employees’ performance, transformacja   biznesowych metod zarządzania do uwarunkowań organizacji sektora publicznego, budowanie wizerunku pracodawcy, rynek pracy.
  Publikacje:
  Koncepcja
systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach, Wyd. UEK, Kraków   2017
  Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, International Journal of Human Resource Management, 2015, nr 26(15), s. 1965-1982
  Sheehan M., Buchelt B. (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE), w: Garavan T.N., McCarthy A.M., Morley M. (red.), Global Human Resource Development: Regional and Country   Perspectives, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, s. 269-288


mgr Grażyna Budzińska ,MBA

mgr Grażyna Budzińska ,MBA

Wykładowca Politechniki Łódzkiej i Clark University. Ukończyła studia zarządzania typu executive MBA, program łączony Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Maryland, studia filologii angielskiej oraz administracji i zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi zajęcia w języku angielskim dla studentów polskich i zagranicznych w zakresie komunikacji w biznesie, budowania zespołu, komunikacji międzykulturowej oraz projekty typu Capstone realizowane w grupach międzynarodowych dla rynku pracy.

Od 10 lat kieruje międzynarodowym programem nauczania projektowego na PŁ we współpracy z pracodawcami prowadzonym przez 16 uczelni z 10 krajów europejskich. Współpracowała z US AID w ramach projektów opieki zarządzanej w służbie zdrowia jak i uczestniczyła w projektach EU w zakresie uczenia się przez całe życie i doradztwa zawodowego. Interesuje się problematyką przywództwa, zarządzaniem międzykulturowym, pracą zespołową i innowacyjnymi metodami kształcenia przygotowującego absolwentów do wyzwań globalizujących się rynków: kształceniem problemowym, projektowym, Design Thinking, wykorzystaniem psychologii pozytywnej w edukacji i zarządzaniu.


mgr inż. Arkadiusz Burnos MBA

mgr inż. Arkadiusz Burnos MBA

Manager operacyjny i konsultant BalticBerg Consulting ds. zarządzania technicznego, utrzymania ruchu i niezawodności

 • Manager operacyjny i konsultant BalticBerg Consulting ds. zarządzania technicznego, utrzymania ruchu i niezawodności. Ekspert w zakresie zarządzania operacjami w firmach produkcyjnych, wydobywczych i transportowych.
 • Z BalticBerg Consulting związany od 2008 roku. W ramach specjalizacji ukierunkowany na integrację działów produkcyjnych i technicznych. Uczestniczył w licznych projektach ukierunkowanych na rozwój oraz doskonalenie zarządzania operacyjnego. Przeprowadził dziesiątki kompleksowych audytów operacyjnych zarządzania technicznego i UR oraz działalności systemów produkcyjnych i transportowych.
 • Regularnie przyjmuje rolę konsultanta/eksperta w projektach związanych z procesami produkcyjnymi oraz wspierającymi produkcję. Kierował projektami w wielu lokalizacjach Europy Zachodniej i Środkowej. Między innymi jest menedżerem projektu prowadzonego przez BalticBerg Consulting w Europejskim Centrum Badań Nuklearnych w Genewie (CERN), gdzie znajduje się Wielki Zderzacz Hadronów (LHC) nazywany ze względu na swoje rozmiary (ponad 27 km długości) największą maszyną świata. Projekt związany jest z doskonaleniem systemu zarządzania technicznego oraz wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających te działania.
 • Posiada wykształcenie techniczne i managerskie jednoczenie – Ukończony Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczenicie oraz Studia MBA prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński we współpracy z Manchester Metropolitan University.
 • Jako ekspert realizował dedykowane projekty doradcze i szkoleniowe dla wielu znanych firm i organizacji, m.in.: CERN, Grupa Lotos, Grupa Azoty, KGHM, Indesit, ICT, ArcticPaper, Polpharma, Polfa Warszawa, Mondelez… oraz wielu innych znanych i szanowanych organizacji. Posiada doświadczenie w doskonaleniu działań operacyjnych w wielu branżach.
 • Na co dzień wykorzystuje narzędzia mapowania procesów oraz projektuje procesy i ich przemiany. Realizował projekty w środowisku różnych metodologii i strategii, między innymi Lean Manufacturing, Six Sigma, TQM.
 • Posiada szerokie doświadczenie w wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi w obszarach zarządzania technicznego, między innymi: RCM (Reliability Centered Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance), RBM (Risk Based Maintenance), CBM (Condition Based Maintenance). Posiada szerokie doświadczenie we wdrażaniu i wykorzystaniu wielu narzędzi analitycznych i operacyjnych, m.in.: RCA/RCFA, FRACAS, FMEA, FMECA, FTA, 5S, RBI, Performance Measurement Systems (KPI), Autonomous Maintenance, KAN BAN, Kaizen, ANDON, PMO oraz systemów ERP/CMMS/EAM – m.in. SAP, INFOR EAM, IFS, MAXIMO.

dr Michał Chmielecki

dr Michał Chmielecki

Management Consultant and Corporate Leadership Development Expert

I have over 10 years of extensive international experience in management consulting, corporate training and education. I’m a lifelong learner and have a history of generating customer satisfaction to hundreds of both government & corporate clients in Europe.

I've consulted and trained members of such institutions as:
US Army, PriceWaterhouseCoopers, IBM, Infosys, Fujitsu, Tauron Polish Energy, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of the Interior, National Defence Univeristy, General Command of the Armed Forces, Chancellery of the Sejm, The Chancellery of the Prime Minister, Polish National Health Fund, Polish Institute of International Affairs, National Security Bureau, Ministry of Justice, Polish Army, Den Norske Hær (Norvegian Army), Ministry of Labour and Social Policy, University of Warsaw, Polish Press Agency, Helsinki Foundation for Human Rights, Bureau of Human Rights Defender and many others.


David Clowes , Ph.D.

David Clowes , Ph.D.


mgr Tomasz Dejtrowski

mgr Tomasz Dejtrowski

I. DANE OSOBOWE
  Tomasz Dejtrowski
  Director of Total Rewards – Poland, Jeronimo Martins Poland
  Adres e-mail: Tomasz.Dejtrowski@Gmail.com

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
  Director of Human Resources, Poland (7
lat)
  Total Rewards Manager, Coca-Cola Hellenic (7
lat)
  PwC, Senior Consultant  (6
lat)
  Cracow University of Economics (13
lat)

III. WYKSZTAŁCENIE
  Uniwersytet Warszawski, Prawo i Administracja

IV.NAUKA I DYDAKTYKA
  Obszary zainteresowań:
  wynagradzanie (total  reward)
  projektowanie i wdrażanie strategii ZZL
  zarządzanie zmianą
  przywództwo


dr Anna Dolot

dr Anna Dolot


Prof. Louise C. Eichman MA, PMP

Prof. Louise C. Eichman MA, PMP

Executive Director, Office of Program Development University of Massachusetts Medical School

In her business executive role at UMass Medical School, Louise Eichman is responsible for delivering customized, high-quality business, program development and project management services that optimize solutions for large organizational clients.  She oversees a large team of experts and best-in-class practitioners in the design and implementation of the innovative, large-scale consulting and service models to improve public health and human services policies, programs, and services.

Ms. Eichman had more than two decades of experience in executive leadership prior to joining UMass Medical School. In addition to strategically integrating program and project management best practices and service delivery in geographically disbursed businesses, she implemented full-service project management offices in highly-structured environments based on Capability Maturity Models and Six Sigma programs. Ms. Eichman has directed and implemented enterprise-wide human resource initiatives in highly-matrixed organizations.

Ms. Eichman has taught best practice and best-in-class approaches to professional practitioners at a number of universities in the US (Boston College, Boston University, Becker College, Clark University) and Professional Development groups (such as ESI International and the Project Management Institute).  Her areas of discipline include Corporate Leadership, Business Development, Program Development and Management, Project Management, and Enterprise Risk Management.

Ms. Eichman's educational background includes graduate degrees from George Washington University, and she maintains Project Management Professional certification through the Project Management Institute. She is Chapter President for several Regional Project Management Professional Certification groups in the US. She speaks four languages with native fluency.


Sami Farouni ,BA, MBA

Sami Farouni ,BA, MBA


mgr Tomasz Gajek , MBA

mgr Tomasz Gajek , MBA

Tomasz Gajek (urodzony 23 sierpnia 1978r.) – informatyk z 10 letnim doświadczeniem w branży rozwoju oprogramowania. Posiadający doświadczenie jako programista, manager projektów oraz manager zespołów produkujących i wdrażających oprogramowanie. Zwolennik zwinnych (agile) metodyk produkcji oprogramowania.

Ukończył  w 2002 r. studia magisterskie na kierunku Informatyka na Wydziale  Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w 2013r. podyplomowe International MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W swojej karierze pracował w działach produkcji oprogramowania dużych międzynarodowych korporacji. Ma doświadczenie z oprogramowaniem i utrzymaniem systemów informatycznych w przemyśle turystycznym, bankowym oraz systemami do wsparcia działów HR i e-commerce. Obecnie pracuje jako menadżer działu produkcji oprogramowania w firmie hybris (SAP) w Gliwicach.

Jest żonaty, ma jednego syna, mieszka z rodziną w Krakowie.

 

Creative IT leader with hands-on experience in programming and delivering highly effective software solutions across multiple businesses. Experienced manager passionate about building and running teams of professionals that produce exceptional results in a global environment. Ambitious person always seeking improvements and challenges.


Tomasz Gajek (born on 23/08/1978) – IT specialist with 10 years of commercial experience in software development.  Has experience as a software developer, project manager and a development manager of teams / departments developing and implementing software solutions. A great fan of Agile methodologies.

Graduated in 2002 from the Jagiellonian University, department of Mathematics, Physics and Computer Science as an MSc of Computer Science and in 2013 from the Cracow University of Economics, in the field of International MBA. Has worked for multiple international corporations. Is experienced in development and maintenance of large IT systems including travel industry, banking, HR and e-commerce systems. Currently works for hybris, an SAP company, as a Software Department Manager in the Gliwice office.

Is married, has one son, lives with his family in Krakow.


dr Ireneusz Górowski

dr Ireneusz Górowski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Tytuł naukowy: Dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, uzyskany w 2007 roku w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, mgr prawa – Uniwersytet Jagielloński.

Obszar zainteresowań:
Związki prawa bilansowego i podatkowego, rachunkowość podatkowa, zasada kontynuacji działalności w sprawozdawczości finansowej.

Dodatkowe informacje:
Wykładowca na studiach podyplomowych oraz MBA, autor licznych ekspertyz z zakresu rachunkowości i finansów dla sądów, prokuratur oraz rad nadzorczych i kancelarii podatkowych. Ekspert i szkoleniowiec w programach unijnych. Autor i współautor publikacji naukowych (artykułów i monografii) z zakresu rachunkowości podatkowej oraz opodatkowania przedsiębiorstw.

 

Dr Ireneusz Górowski teaches tax and financial accounting subjects for graduate and postgraduate students at the Accounting Faculty of Cracow University of Economics. The lectures are conducted in Polish and English. Educated at Cracow University of Economics with an accounting degree where he completed a PhD in the field of taxation and financial accounting.
He also earned a law degree at Jagiellonian University. He has consulted to leading commercial and business education organizations on a wide range of taxation, accounting and investment subjects. He also serves as an Court Expert and works for Polish government institutions. Published and co-authored over twenty research articles. Current research interests focus on tax accounting procedures, efficiency of financial reports disclosures.


mgr Wit Górski

mgr Wit Górski


mgr inż. Marek Jekiełek ,MBA

mgr inż. Marek Jekiełek ,MBA

Marek Jekiełek (ur. 29 stycznia 1982 r. w Bytomiu) – Kierownik Projektu w firmie Samsung Electronics. mgr inż. Elektroniki i Telekomunikacji (Politechnika Śląska), podyplomowo Zarządzanie Projektami (UEK) i studia Executive MBA KSB UE Kraków / Szkoły Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego (XVI Edycja).

Członek Klubu KSB Alumni MBA, podczas VIII Międzynarodowego Kongresu MBA jeden z Koordynatorów Merytorycznych Panelu Innowacje. Związany z branżą IT w szczególności telekomunikacją mobilną. Doświadczenie w branży telekomunikacyjnej pozyskane w firmach takich jak: Siemens/ Nokia Siemens Networks/ Motorola / Nokia, Comarch S.A. oraz Samsung. Aktywny w temacie nowych technologii (LTE/4G i rozwiązań OSS) i R&D oprogramowania, specjalista oprogramowania i systemów telefonii komórkowej.

Członek Project Management Institute oraz zagorzały propagator metodyk miękkich (Agile) w skutecznym zarządzaniu projektami IT.


Marek Jekielek (born 29 January 1982 in Bytom/Poland) - Project Manager at Samsung Electronics. MSc. Electronics and Telecommunication (Silesian University of Technology in Gliwice), postgraduate Project Management (CSB) and Executive MBA studies at Cracow School of Business / Stockholm University School of Business (XVI Edition).

Member of the CSB Alumni MBA Club, during the VIII International Congress of MBA one of the coordinators of Innovation Panel. Associated with the IT industry, especially mobile telecommunications. Experience in the telecommunications industry gained at companies such as Siemens / Nokia Siemens Networks / Motorola / Nokia, Comarch SA and Samsung. Active in topic connected with new technologies (LTE/4G and OSS solutions) and software R & D, software specialist for mobile systems.

Member of the Project Management Institute and a promoter of soft methodologies (Agile) in the effective management of IT projects.


Jakub Kamiński

Jakub Kamiński

I. DANE OSOBOWE
    Jakub Kamiński
    Trener – Konsultant/ Nowe Motywacje Sp. z o.o., Polska

II. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE        
Od 2011 roku trener, konsultant z zakresu zarządzania projektami, ryzykiem, sprzedażą, obsługi klienta, zarzadzania procesami, problem solving – Nowe Motywacje Sp. z o.o..    
W latach 2013-2014 Kierownik Projektu w SEAT Polska (3 projekty – Stworzenie procesu rekrutacji opartego o gry symulacyjne, Uruchomienie procesu certyfikacji handlowców i kierowników oraz Projekt szkoleń produktowych).
W latach 2008-2011 menadżer w Grupie Onet S.A. odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój zespołów sprzedaży.
2005-2007 Dyrektor częstochowskiego oddziału Agora Sp. z o.o.
2003-2005 Dyrektor operacyjny pionu radiowego w Agora Sp. z o.o.
2001-2003 Dyrektor Generalny grupy rozgłośni radiowych Biuro Obsługi Radiowej Poznań Sp. z o.o.
1991-1999 Dziennikarz, redaktor, sekretarz redakcji w Agora Sp. z o.o.

III. WYKSZTAŁCENIE
    Szkoła Główna Handlowa

IV.NAUKA I DYDAKTYKA
    Specjalizuje się w tematyce zarządzania projektami, programami i portfelem projektów, których celem jest podniesienie efektywności zespołów. Prowadzi certyfikację w zakresie metodyki PRINCE2® i modelu P3O®. Zarządza projektami. Doradza kierownikom projektów, menadżerom wyższego szczebla w zakresie budowania i wdrażania inicjatyw strategicznych, skutecznego tworzenia zespołów, planowania i kontrolowania zmiany w firmie. Wdraża procesy Problem Solving & Decision Making. Ma doświadczenie w modelowaniu i mapowaniu procesów.


Główni klienci

SEAT – Volkswagen Group Polska,
JSW S.A.,
Tauron Polska Energia,
4F,
WB Electronics,
Veolia,
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
Doehler Polska, UEK


Certyfikaty

• PRINCE2® Approved Trainer
• PRINCE2® Practitioner
• P3O® Practitioner
• IMPA® Level D – Certified Project Management Associate


mgr Marta Kędzia , MBA

mgr Marta Kędzia , MBA

Specjalizuje się we współpracy międzynarodowej i marketingu globalnym. Od wielu lat prowadzi w języku angielskim zajęcia dydaktyczne z tej tematyki w Clark University. Współtwórca i trener Capstone - przedmiotu realizowanego przez studentów Clark University we  współpracy z firmami zewnętrznymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorowaniu i wdrażaniu edukacyjnych projektów międzynarodowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, pełniąc rolę koordynatora projektów międzynarodowych w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Na bieżąco współpracuje z kilkudziesięcioma instytucjami europejskimi jak również azjatyckimi. Autor wielu ciekawych projektów międzynarodowych, realizowanych w ramach różnorodnych programów edukacyjnych Unii Europejskiej.


dr inż. Marta Kraszewska Ph.D.

dr inż. Marta Kraszewska Ph.D.

Senior Vice President, Head of Alternatives Fund Services Krakow at Brown Brothers Harriman

Professional with solid financial education, Master’s Degree in economic areas and PhD in technical areas supported by postgraduate courses and international scholarships. More than 15 years of experience in finance and accounting field gained in different companies on various positions, certificate of qualified accountant since 2008. Experienced in managing team (100+) in multinational organization. Deep knowledge of project management in finance area as well as transition of complex processes in financial services. Broaden understanding of business principles. Person who can improve your company’s results by efficient team management and data driven value management as well as navigate through organizational and operational changes.


dr Bartosz Kurek

dr Bartosz Kurek

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Tytuł naukowy: dr n. ekonomicznych w zakresie ekonomii

Zainteresowania naukowe: analiza zdarzeń na rynku akcji, rachunkowość zarządcza.

Wybrane Publikacje:

 1. Kurek B. 2016, The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange. Conventional and Bootstrap Approaches, “Journal of Forecasting”, Vol. 35, Issue 1
 2. Kurek B. 2014, The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange: An Estimation of Shares’ Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines, “Journal of Forecasting”, Vol. 33, Issue 6

Doświadczenie międzynarodowe:

 1. Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na University of Illinois at Urbana-Champaign.
 2. Profesor wizytujący na Grand Valley State University
 3. Wykłady i krótkoterminowe wyjazdy naukowe: Niemcy, Słowenia, Islandia, Czarnogóra, Węgry, UK.
 4. Referaty na konferencjach międzynarodowych: Niemcy, Francja, Turcja, Finlandia, Szwecja, Maroko, Irlandia.

 

Dr. Bartosz Kurek is a full-time, tenure track faculty member in the Accounting Department at Cracow University of Economics. He graduated from Cracow University of Economics (Poland) with the Master of Science degree in Accounting and from Kristianstad University (Sweden) with the Master of Business Administration degree in International Business. He also completed Pedagogical Excellence Programme for research assistants at Cracow University of Economics. He received his PhD degree in Economics science in the discipline of Economics, specialization Accounting from Cracow University of Economics.

Since his employment at Cracow University of Economics in 2004 Bartosz Kurek has been cooperating with a number of universities as a visiting professor, an exchange teacher, or a short-term scholar, including: Grand Valley State University MI, USA, Paisley University, UK, Bifrost University, Iceland, University of Montenegro, Montenegro, Corvinus University, Hungary.

Bartosz Kurek teaches a wide range of accounting courses in English and Polish at various levels: bachelor, master, postgraduate and MBA. He is a supervisor for a number of dissertations.

He actively attended more than 20 international and national conferences, where he presented his research ideas either as a single author or as a co-author and chaired sessions. Bartosz Kurek published more than 30 papers in English and Polish language. His articles are published in such peer-reviewed journals as: Argumenta Oeconomica Cracoviensia, Modern Economy, International Journal of Accounting and Economic Studies, Master of Business Administration. He is also an ad hoc reviewer for a number of journals. He received 4 grants for his research.

Besides academic career, during his training as an Audit Junior in London (UK) he gained a Standard Certificate in Work Experience accredited by the Cambridge International Examinations.


Stephanie Medden Ph.D.

Stephanie Medden Ph.D.

Academic Advisor, Program Lead at Clark Univeristy

I direct Graduate Communication Programs in the School of Professional Studies at Clark University and provide academic advising in support of students pursuing advanced degrees in Communications, IT, and Public Administration. I am a Professor of graduate courses at Clark, including Communication Theory and Gender Communication and Adjunct Professor of undergraduate courses in Media and Communication Studies at Roger Williams University.

I have conducted research funded by the National Science Foundation on advertising, marketing, and consumption practices of Portuguese-speaking communities in London, and am currently completing my doctoral dissertation on the shifting trends in Hispanic/Latino-targeted marketing/advertising in London, New York, and Miami.

I have 10+ years experience in marketing communications, strategic comms, copywriting, website and social media management, and event planning.

Research Interests/Specialization: Critical cultural studies, consumer culture, advertising, identity, race and ethnicity


mgr inż. Tomasz Mendelski

mgr inż. Tomasz Mendelski

Doświadczony menadżer w zakresie zarządzania operacyjnego, zarządzania zmianą oraz restrukturyzacji w przedsiębiorstwach. Posiada duże doświadczenie w tworzeniu oraz doskonaleniu procesów biznesowych prowadzących do poprawy efektywności i optymalizacji kosztów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w roli członka zespołów zarządzających w spółkach o profilu technicznym. Z sukcesami samodzielnie kierował złożonymi projektami o dużej fluktuacji zmian w wielu lokalizacjach Europy. Posiada doświadczenie wdrożeniowe oraz doradcze z firm z branż oil & gas, metalowej, spożywczej, chemicznej, automotive, lotniczej oraz stoczniowej. Posiada też bogate doświadczenia szkoleniowe. Współtwórca metodologii Adapt Lean®. Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Wykładowca MBA oraz Executive MBA. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego w firmie BaltcBerg Consulting.

 

 • 10+ YRS EXPERIENCE IN MANAGEMENT (INCL. EXECUTIVE MANAGEMENT, OPERATIONAL MANAGEMENT, PROJECT MANAGEMENT, EFFICIENCY IMPROVEMENTS, BUSINESS PROCESS REINGENEERING, RESTRUCTURING & DOWNSIZING, M&A)
 • VP OF METAL PROCESSING COMPANY IN POLAND & ESTONIA (100+ FTEs), UNTIL 201 MEMBER OF MANAGEMENT TEAM OF MAINTANCE COMPANY (450 FTEs),
 • SUCCESSFULLY LED SEVERAL LARGE PERFORMANCE IMPROVEMENT PROJECTS FOR COMPANIES IN POLAND AND ROMANIA

 

 


prof. Jan Nowak

prof. Jan Nowak

Currently Director of MBA Programmes at the IBD Business School in Poland, Prof. Nowak has over 35 years of academic and administrative experience with higher-education institutions in Asia, Europe, North America and Oceania. In addition to his teaching and research activities, Jan has held the positions of Assistant Dean, MBA Programme Director/Co-ordinator, Director of a Management Training Centre, Academic Area Coordinator and Faculty Chair. He has developed many training courses and degree programmes in business management. Dr Nowak specialises in marketing and international business, the areas in which he teaches and conducts research, executive training and consulting. His publication record includes 5 books, over 50 papers in refereed international journals and conference proceedings, and numerous cases, book chapters and reports.


mgr Romana Paszkowska

mgr Romana Paszkowska

RESEARCH INTEREST: 

Intercultural communication in business and management, Intercultural communication competence, international education

___________________________________________________________________________

RESEARCH ACTIVITY:

PhD in progress Philological Faculty of the Jagiellonian University Cracow, the Chair of UNESCO

___________________________________________________________________________

TEACHING INTEREST:

Intercultural communication for various environments. Methodology of teaching. Practical communication 

___________________________________________________________________________

TEACHING EXPERIENCE:

Subjects developed and  taught:

 • Intercultural Business and Management Communication in Polish and English
 • Business Communication
 • (International) Negotiations
 • Media Coverage of International Politics
 • Methodology of teaching for International PhD Students at the CUE.
 • Methods of teaching English Language (lectures and tutorials at post graduate level)
 • “Course Design” seminar at the Jagiellonian University
 • co-author of a new ELT specialisation‘Teaching English for Business Purposes at the Jagiellonian University
 • Polish and English as Foreign Languages
 • post-graduate studies at Małopolskaschoolof Public Administration, Cracow University of Economics. Subject taught- Communication in Public Administration, Negotiations
 • Training courses on cross-cultural adaptation for students going to study abroad or participate inforeign internships

Prof. Roberta Pellant Ph.D.

Prof. Roberta Pellant Ph.D.

Bentley University

BIO

Along with teaching at Bentley University, Bobby joined Bum Boosa® Bamboo Products, a Cape Cod based maker of eco-friendly 100% bamboo first to market disposable products as a consultant, eventually transitioning into principal owner and VP of Marketing and Organizational Development. She supports Bum Boosa®’s green initiative and women-run company, being the essential force for obtaining accreditation in the Women's Business Enterprise National Council for Women Owned Businesses. She contributes business experience, high energy and enthusiasm of initiating culture change to move Bum Boosa® to the next level.

TEACHING INTERESTS

Dr. Pellant joined Bentley University in 2006, teaching integral Management courses in Organizational Behavior, Leading and Developing High Performance Teams, as well as, Organization and the Environment. 

Professor Pellant has acted as a Project Manager to student teams in Integrated Business Functions, a corporate immersion undergraduate class. In six out of seven semesters, a student team in Bobby’s section won the Distinguished Harnett Business Plan Award, given to the most comprehensive business plan, incorporating the best ideas for development for an organization, which was independently voted on by four faculty members along with respective company representatives for whom the plan was written for.

In the Marketing Department, Bobby teaches core classes in Marketing and Operations, International Marketing, eMarketing, case driven Marketing Management, along with graduate Corporate Immersion. Corporate partnerships have included: IBIS, Snack Aisle, Cakes for Occasion, and Mmofra Trom. Additionally, Bobby has guided students through directed studies, service learning, and acts as a First Year Advisor. She is a proponent of the praxis approach, paperless classrooms, sustainability and product upcycling. 


Prof. Peter Przytuła Ph.D.

Prof. Peter Przytuła Ph.D.

Peter Przytula has studied in England, Sweden, United States, Israel, and Poland. He holds two Master's degrees, one from Lodz University and another one from the University of Minnesota where he also earned his Ph.D.. Peter Przytula works as a Full Professor of public relations and advertising at St. Cloud State University (Minnesota) and Clark University (Lodz). He has lectured all over Central Europe (conducting well over fifty workshops and seminars in PR methods) and is the author of "Introduction to Public Relations". Professor Przytula has worked with Polish branches of American public relations agencies both as an educator and a consultant. He has also worked with Szkola Glowna Handlowa (WEMBA, AMBA and CEMBA programs), Szkola Bankowasci, Kozminski School, Telewizja Lodzka, Orkla Media Polska, Grey Warszawa, Burson-Marsteller. Also, Professor Przytula was a president of his own PR agency, Propublic that was present on the Polish market from 2000 to 2005. Professor Przytula is a co-author of a three-hour documentary "Bez litosci" (shown on national Polish television three times), and a Fulbright scholar, as well as United Sates Information Agency researcher and a (USAID’s) CEUME Scholar.

Teaching area: Media Ethics, American Media and Society, Public Relations


dr Maciej Rogala

dr Maciej Rogala

Z sektorem ochrony zdrowia związany od roku 1999 r. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, doradcze i szkoleniowe zdobyte na rynku usług medycznych oraz w ramach praktycznego podyplomowego kształcenia lekarzy i menedżerów ochrony zdrowia. Aktywnie działał w ramach takich organizacji jak: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia oraz w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.  Specjalizuje się w prowadzeniu wykładów, zajęć warsztatowych i projektów doradczo-szkoleniowych z obszaru zarządzania strategicznego w placówkach medycznych, budowania relacji personel medyczny-pacjent oraz wpływu komunikacji marketingowej podmiotów leczniczych na różne grupy interesariuszy.  Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum. Jako badacz i trener bierze udział w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczych z obszaru ochrony zdrowia. W KSB UEK gościnie prowadzi wykład połączony z interaktywnymi zajęciami warsztatowymi.


mgr Anna Sadowska

mgr Anna Sadowska

Akredytowany trener PRINCE2®, MSP®, MoP®, Agile PM®
Certyfikowany kierownik projektów PRINCE2® Practitioner
Konsultant zarządzania strategicznego

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Odpowiedzialna za plany strategiczne, rozwój biznesu oraz kontakt z kluczowymi klientami. Wykładowca przedmiotów z zakresu systemów zarządzania jakością i metodyk zarządzania projektami na studiach podyplomowych, MBA (Akademia Górniczo-Hutnicza, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Uniwersytet Ekonomiczny). Trener i konsultant z 12 letnim doświadczeniem szkoleniowym w zakresie systemów zarządzania jakością, zarządzania projektami, ryzykiem oraz zmianą. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie dostarczania usług informatycznych, wdrażania metodyk zarządzania projektami i systemów zarządzania jakością w branżach FMCG, IT i media, produkcja, turystyka, sektor administracji i zdrowia. Członek International Project Management Association Polska.

Realizuje kompleksowe programy zmian strategicznych w organizacjach – budowa strategii, rebranding, restrukturyzacje, budowa biur projektów oraz programy rozwojowe kadry managerskiej skupione na osiąganiu celów biznesowych. 

Obszary działań

Specjalizuje się w doradztwie oraz szkoleniach dla kadry zarządzającej, kierowników, zarządu oraz średniego szczebla kadry menadżerskiej z zakresu zarządzania projektami, a w szczególności metodyk PRINCE2®, PMBoK®, Agile PM®, systemów zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem.

Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu zmian organizacyjnych skupionych na osiąganiu efektywności biznesowej opartej na wskaźnikach (KPI), celach (MBO) oraz strategicznej karcie wyników (BSC).

Główni klienci

Enion, Biprostal, MAN Trucks, Nokia Siemens Networks, CSIOZ, EDF, BFL, Tauron, Orlen, JTI, De Heus, Onet, Capgemini, Lufthansa, Interia, Soneta, OTCF (4F), Seat, CanPack, Ronal, PKO 

Certyfikaty

 • PRINCE2® Approved Trainer, PRINCE2® Practitioner
 • MSP® Approved Trainer, MSP® Practitioner
 • MoP® Approved Trainer, MoP® Practitioner
 • Agile PM® Approved Trainer, Agile PM® Practitioner
 • P3O® Practitioner
 • PRINCE2® Agile Practitioner
 • Professional Scrum Master I
 • ITIL® Foundation, ITIL Service Operations
 • Professional Scrum Master
 • Lean IT Foundation
 • ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001

dr Paweł Schmidt

dr Paweł Schmidt

Menadżer, odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne i operacyjne. Konsultant w obszarach tworzenia i realizacji strategii przedsiębiorstw, wdrażania metodyk zarządzania projektami, programami i ryzykiem. Odpowiadał za tworzenie biur zarządzania projektami i programami oraz procesów zarządzania portfelem. Doświadczony kierownik projektów w sektorze prywatnym i administracji. Uczestniczył w ponad 30 inicjatywach biznesowych jako szef programu lub projektów. Wybitny specjalista w zakresie optymalizacji procesów biznesowych. Doktor nauk technicznych, pracownik naukowy AGH, wykładowca Modelowania Procesów Biznesowych oraz Procesów Projektowych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz metodyk zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem trenerskim. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek Rad Nadzorczych spółek z kapitałem zagranicznym. Autor i współautor ponad 30 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz materiałach z zakresu modelowania pól fizycznych, analizy numerycznej, projektowania laboratoryjnych systemów pomiarowych, zarządzania projektami i modelowania procesów biznesowych.


Obszary działań

Specjalizuje się w prowadzeniu projektów oraz zarządzania programami i portfelem projektów ze szczególnym uwzględnieniem branży teleinformatycznej, przemysłu, automatyki i robotyki oraz szkoleniach dla kadry zarządzającej, kierowników oraz średniego szczebla kadry menadżerskiej z zakresu zarządzania projektami, z uwzględnieniem metodyk, MSP®, MoP®, PRINCE2®, Agile oraz wytycznych IPMA oraz PMBoK®.
Trener, wykładowca i konsultant w zakresie zarządzania projektami programami i portfelem oraz procesowego zarządzania organizacją. Twórca branżowego portalu PManager.pl.


Główni klienci

JSW S.A., Tauron Polska Energia, IMPART, AGH, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Can-Pack S.A., 4F


Certyfikaty

 • PRINCE2® Approved Trainer
 • PRINCE2® Practitioner
 • MoP® Approved Trainer
 • MoP® Practitioner
 • MSP® Approved Trainer
 • MSP® Practitioner
 • Professional Scrum Master I
 • IPMA Level C - Certified Project Manager

dr Marek Szarucki

dr Marek Szarucki


Shawn VanLare BBA, MBA

Shawn VanLare BBA, MBA


Kamil Zalewski MBA

Kamil Zalewski MBA

Operations Manager, Head of Krakow Digital Hub at Cisco

Energetic and driven manager, passionate about technology, ever-changing technical trends and business side of the technology. Proven track record of incubating capabilities/teams/processes/operating models. Leading the change, working through ambiguity, launching and scaling. Known for getting things done. Currently holding a position of Head of Krakow Digital Hub and Site Operations Lead at Cisco Systems Krakow office (over 1400 FTEs).

- managing cross-functional, cross-organizational complex, international programs and projects
- leading change, establishing things and working through ambiguity, curious by nature
- incubating capabilities/processes/teams and handing off to delivery
- establishing operating models, figuring things out, long term strategic planning
- strong operations management skills including budget, people, planning, development experience
- shared services – planning, kick off, migrations, scaling, operating

Education:
- MSc AGH Krakow (Poland) - Electronics & Telecommunication,
- Engineer - Telecom Paris (France) - Security of communication systems,
- MBA - Uniwersytet Ekonomiczny Krakow (Poland) / St. Gallen Business School (Switzerland)


mgr inż. Monika Zdaniewicz-Bistroń ,MBA

mgr inż. Monika Zdaniewicz-Bistroń ,MBA


UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin