Wykładowcy


Dyrektor Programu MBA KSB+Master:


dr Katarzyna Sanak-Kosmowska

Dr Katarzyna Sanak-Kosmowska Lecturer in postgraduate and MBA programs at universities in Poland, Austria and Finland. She has many years of experience in the advertising industry, specializing primarily in building marketing communication strategies for brands in the online environment. Author and co-author of dozens of scientific publications (articles and monographs) on marketing, social media and consumer behaviour psychology.

 

Wykładowcy prowadzący zajęcia na studiach MBA KSB + Master w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK to doskonali specjaliści, pracownicy naukowi oraz praktycy biznesu z firm i instytucji publicznych:


 

 

Luca Bertocci , MSc.

Luca Bertocci , MSc.

Senior Marketing Strategy Consultant with broad international experience. Strong track record of generating successful brand strategies leading to double-digit growth with globally recognized clients (both at local and regional level). Dealing on a daily basis with C-level executives and directors across EMEA region. Experience across all project phases (data analysis, segmentation, targeting, brand positioning, touch-points and media strategy, communication brief, agencies evaluation, action plan and execution). Passionate about developing people and young talents both professionally and in the academic world. Currently teaching Global Marketing and Advertisement at Krakow Univeristy of Economics (MBA).


prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

prof. UEK dr hab. Beata Buchelt

Cracow University of Economics, Poland

Doświadczenie zawodowe:
Adiunkt, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim UEK (2007- obecnie)
Audytor konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2002-2017), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Członek Komitetu Oceniającego konkurs Lider ZZL (2017-obecnie)
Członek Academy of Management
Członek Cranfield Network, University of Cranfield, WB

Wykształcenie:
Profesor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu
Master of Business Administration, MBA, Maastricht School of Management

Obszary zainteresowań: problematyka zarządzania efektywnością pracy employees’ performance, transformacja   biznesowych metod zarządzania do uwarunkowań organizacji sektora publicznego, budowanie wizerunku pracodawcy, rynek pracy.

Publikacje:
Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach, Wyd. UEK, Kraków 2017
Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, International Journal of Human Resource Management, 2015, nr 26(15), s. 1965-1982
Sheehan M., Buchelt B. (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE), w: Garavan T.N., McCarthy A.M., Morley M. (red.), Global Human Resource Development:Regional and Country   Perspectives, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, s. 269-288

Personal data:
Beata Buchelt, Prof. UEK dr hab..
Professional experience:
HRM Consultant,Specialized Hospital in Przemysl, Poland (2 000 employees)
Project „Human capital management in hospitals”, Polish National Science Centre (NCN) No. DEC–2013/11/B/
HS4/01062, project manager
Project „Strategic Transitions for Youth Labour in Europe (STYLE)”, European Union’s Seventh Framework
Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 613256, researcher
Auditor. Institute of Labor and Social Studies, Warsaw, Poland (2002-present)
Visiting Professor at Roosevelt University, Chicago, USA & Pforzheim University, Germany.

Education:
Dr hab. in economics in the field of management studies awarded by the Resolution of the Faculty of Economics
and International Relations at Cracow University of Economics.
PhD in management studies, Cracow University of Economics, Krakow, Poland.
Master of Business Administration, Maastricht School of Management, Maastricht, Netherlands.

Research and teaching:
Interests: performance management, international HRM, employer branding, talent management, labour market
Buchelt B. (2015), Performance Management in Polish Companies Internationalizing Their Market Activities, The International
Journal of Human Resource Management, vol. 26(15), pp. 1965-1982.
Sheehan M., Buchelt B. (2016), Human Resource Development in Central and Eastern Europe (CEE), in: Garavan T.N.,
McCarthy A.M., Morley M. (ed.), Global Human Resource Development: Regional and Country Perspectives, Routledge, Taylor & Francis
Group, New York, pp. 269-288.


dr Anna Dolot

dr Anna Dolot

Absolwentka, a obecnie pracownik dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, trener biznesu z wieloletnim doświadczeniem, praktyk. Przeprowadziła ponad 200 dni szkoleniowych, współpracuje z firmami rodzinnymi i koncernami międzynarodowymi, sektorem publicznym i prywatnym, w obszarze usług i produkcji, z kadrą zarządczą, menedżerami, specjalistami oraz pracownikami liniowymi. Ma również doświadczenie w przygotowaniach i realizacji działań doradczo-rozwojowych, w sesjach coachingowych, a także w projektach z zakresu rekrutacji i selekcji oraz badania poziomu jakości obsługi klienta typu „Tajemniczy Klient”. Ma praktyczne doświadczenie biznesowe, ze szczególnym uwzględnieniem działań sprzedażowych (nawiązanie kontaktu, spotkania sprzedażowe, negocjacje, opieka nad klientem). Prowadzi również zajęcia ze studentami różnych form studiów i specjalności z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi, Rynku pracy oraz Polityki personalnej w hotelarstwie i gastronomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Otworzyła przewód doktorski, pisze pracę doktorską i prowadzi badania w obszarze coachingu i jego wpływu na rozwój i efektywność pracowników w hotelarstwie.

Anna Dolot is an assistant professor at the Cracow University of Economics at the Labour Resource Management Department. Her field of interest is human resources management, specially recruitment and selection process and employees’ development. She is also a business trainer with 14 years of experience. As an HR Expert in Grupa ATERIMA she is responsible for trainings and recruitment process as well as research projects in human resources management and labour market.


Sami Farouni ,BA, MBA

Sami Farouni ,BA, MBA

Currently  running KENZI M.C.  a  startup  based  in  Poland,  that  aims  to  facilitate grounds  for Polish  and European SME’s entering business or maintaining it in the Middle East thru utilizing his professional experience  and  competencies  exercised  in  sales,  marketing,  advertising,  business  development,  and human  capital  development  (lecturing,  training,  and  coaching) ,  all cultivated  during  his  practical experience working in various markets during the past 20 years.

After moving to Poland and following his master’s degree studies in Cracow, wasfor five years the SBD manager  MENA  regions fora  Polish company  (manufacturer  of  high-tech  solutions  for  LPG&  OIL downstream sectors).His scope of responsibilities branched out to Project manager, Training programsOrganizer, voiceof customer inside the organization and occasionally speaker at World LPG conferences representing the companyaround the world.

Prior tomoving to Poland, Sami worked in the GCC for around 11 years mainly in Marketing & advertising in  the  largest  communications  agency  in  the MENA, affiliated  with  McCann  Erickson. His  last  position was an AccountDirector, member of business growth team at the local market branch of KSA,handling several international & local in the GCC, mainly FMCG & services domains, overseeing a yearly revenuerounding  up  to  12 million USD.Some  examplesof the  international  brands  he  handled wereDanone, McDonald’s, Coca Cola. Some of the regional or nationwidebrands  were: Emirates  NBD  bank,  Kudu restaurants chain, Saudi Arabi’s Post office.

He is experienced in developing and implementing lucrative business& Communications strategies that gained market shares for various businesses.Utilizing his communication skills, he was always efficient in building strong relationship with clients, customers, suppliers and cross-functional teams, both locally and internationally.

He has IMBA from Cracow School of Business CUE (Poland) / St. Gallen Business School (Switzerland) and a BA from the University of Applied Sciences in Amman, Jordan.


dr Ireneusz Górowski

dr Ireneusz Górowski

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Dr Ireneusz Górowski teaches tax and financial accounting subjects for graduate and postgraduate students at the Accounting Faculty of Cracow University of Economics. The lectures are conducted in Polish and English. Educated at Cracow University of Economics with an accounting degree where he completed a PhD in the field of taxation and financial accounting.

 

He also earned a law degree at Jagiellonian University. He has consulted to leading commercial and business education organizations on a wide range of taxation, accounting and investment subjects. He also serves as an Court Expert and works for Polish government institutions. Published and co-authored over twenty research articles. Current research interests focus on tax accounting procedures, efficiency of financial reports disclosures.


Prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek

Prof. UEK dr hab. Bartosz Kurek

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania UEK

Associate professor, Department of Accounting, Cracow University of Economics, Poland

17 years of academic experience (research, teaching & tutoring)

Research stays:

 • University of Illinois at Urbana-Champaign (USA)
 • Grand Valley State University (USA)
 • Short-term teaching visits at various universities: University of Navarra (Spain), Vietnam National University (Vietnam), Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover (Germany), University of Ljubljana (Slovenia), Bifrost University (Iceland), University of Montenegro (Montenegro), Corvinus University (Hungary), Paisley University (UK)

Grants received:

 • National Science Center grant OPUS 12
 • Kosciuszko Foundation grant
 • Ministry of Science and Higher Education grants for research conducted by young scientists (5 times)

Awards for scientific research activity:

 • The Distinction in the VII edition of the Contest for the Prize of the President of National Bank of Poland for the best habilitation in the field of economic sciences (2020)
 • The Award for Outstanding Accomplishments in the Field of Financial Management βeta (2018)
 • Cracow University of Economics Rector’s awards for scientific research accomplishments – 9 times

International conferences attendance:

 • International Forecasting Financial Markets Conference (2019 – Italy, 2018 & 2017 – UK, 2016 & 2013 – Germany, 2015 & 2014 – France)
 • European Accounting Association Annual Congress (2010 – Turkey, 2009 – Finland, 2006 – Ireland, 2005 – Sweden)
 • International Economic Association World Congress (2005 – Morocco)

Education:

 • Doctor Habilitated – discipline: Finance, Cracow University of Economics, Poland
 • Doctor – discipline: Economics, Cracow University of Economics, Poland

Interests:

 • scientific interests: equity block trades, event study methodology, accounting theory
 • teaching & tutoring interests: managerial accounting

Publications:

 • Kurek Bartosz, 2017, Zawartość informacyjna transakcji pakietowych akcjami na przykładzie rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie [The Information Content of Equity Block Trades on the Example of the Main Market of the Warsaw Stock Exchange], Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, Nr 250, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, pp. 262, ISBN 978-83-7252-746-2, ISSN 1899-0428
 • Kurek Bartosz, 2016, The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange. Conventional and Bootstrap Approaches, „Journal of Forecasting”, Vol. 35, Issue 1, pp. 43-53, print ISSN: 0277-6693, online ISSN: 1099-131X
 • Kurek Bartosz, 2014, The Information Content of Equity Block Trades on the Warsaw Stock Exchange: An Estimation of Shares’ Returns with the Usage of Simple Linear Regression and Multivariate Adaptive Regression Splines, „Journal of Forecasting”, Vol. 33, Issue 6, pp. 433-454, print ISSN: 0277-6693, online ISSN: 1099-131X

Sarah McMaster, MA

Sarah McMaster, MA


mgr inż. Tomasz Mendelski

mgr inż. Tomasz Mendelski

Doświadczony menadżer w zakresie zarządzania operacyjnego, zarządzania zmianą oraz restrukturyzacji w przedsiębiorstwach. Posiada duże doświadczenie w tworzeniu oraz doskonaleniu procesów biznesowych prowadzących do poprawy efektywności i optymalizacji kosztów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w roli członka zespołów zarządzających w spółkach o profilu technicznym. Z sukcesami samodzielnie kierował złożonymi projektami o dużej fluktuacji zmian w wielu lokalizacjach Europy. Posiada doświadczenie wdrożeniowe oraz doradcze z firm z branż oil & gas, metalowej, spożywczej, chemicznej, automotive, lotniczej oraz stoczniowej. Posiada też bogate doświadczenia szkoleniowe. Współtwórca metodologii Adapt Lean®. Absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Wykładowca MBA oraz Executive MBA. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Operacyjnego w firmie BaltcBerg Consulting.

 

 • 10+ YRS EXPERIENCE IN MANAGEMENT (INCL. EXECUTIVE MANAGEMENT, OPERATIONAL MANAGEMENT, PROJECT MANAGEMENT, EFFICIENCY IMPROVEMENTS, BUSINESS PROCESS REINGENEERING, RESTRUCTURING & DOWNSIZING, M&A)
 • VP OF METAL PROCESSING COMPANY IN POLAND & ESTONIA (100+ FTEs), UNTIL 201 MEMBER OF MANAGEMENT TEAM OF MAINTANCE COMPANY (450 FTEs),
 • SUCCESSFULLY LED SEVERAL LARGE PERFORMANCE IMPROVEMENT PROJECTS FOR COMPANIES IN POLAND AND ROMANIA

 

 


Samir R. Moussalli Ph.D.

Samir R. Moussalli Ph.D.

Dean Emeritus, Samford School of Business, Huntingdon College

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

Academic World Travel May 2000-Present
Montgomery, AL
CEO/President

World Consulting Group May 2004-Present
Sandestin, Florida
CEO/President

Narisco Corporation March 1990-Present
Beirut, Lebanon
President Directeur General

Sameco, Inc. May 1981-Present
Beirut, Lebanon
President Directeur General

United States Air Force, Air War College: Lead several seminars on politics, economics and geo-strategy at Maxwell Air Force Base with high raking military officers from the US (Air Force, Army, Marines) as well as high ranking officers from the rest of the world.

 

PROFESSIONAL ACTIVITIES:

                        Board of Reviewers, Journal of Global Business and Technology

Fellowship University of California Los Angeles for Center for International Business Education and Research

International Negotiation Seminars at George Washington University

 

SCHOLARLY ACTIVITIES AND RESEARCH:

Moussalli, S., 2008 A Study of Factors Impacting the Magnitude of Centralization of Foreign Subsidiaries’ Operations. Association for Global Business, Newport Beach.

Moussalli, S., 2007. Reducing Headquarters’ Centralization of Subsidiaries’ Operations Utilizing Endogenous Factors. Association for Global Business, Washington, D.C.

Moussalli, S., 2006. Reducing Headquarters Control Through the Development of a Subsidiary Endogenous Factor: a Board of Directors. Global Business and Technology Conference, Moscow, Russia

Selected to serve as co-chair of the Global Business and Technology Association Conference, Lisbon, Portugal, (July, 2008, 2006, 2005).

Moussalli, S. and Clayton, H. 2005. Headquarters Subsidiary Relations: a Study of Factors Influencing the Magnitude of Centralization Exerted by a Multinational Firm on its Foreign Operations. Global Business and Technology Conference, Lisbon, Portugal.

Moussalli, S. and Oswald, S. 2004. Acculturation as a Tool of Headquarters’ Control: The Molex Corporation. ,Global Business and Technology Conference, Cape Town, South Africa.

“Enlarged E.U. Challenges to International Business and Management,” 30th Annual European International Business Conference, Ljubljana, Slovenia, (December 2004.)

“Navigating Crisis and Opportunities in Global Markets: Leadership, Strategy and Governance,” Global Business and Technology Association, Cape Town, South Africa, (June 2004).

“The Multinational Corporation as a Knowing Organization,”

 29th Annual European International Business Conference, Copenhagen, Denmark, (December 2003).

“Beyond Boundaries,” Global Business and Technology Association, Rome, Italy, (June 2002.)

 

 

EDUCATIONAL:

Ph. D. in Management/International Business (December, 2004), Auburn University, Auburn, Alabama.


mgr Romana Paszkowska

mgr Romana Paszkowska

RESEARCH INTEREST: 

Intercultural communication in business and management, Intercultural communication competence, international education

___________________________________________________________________________

RESEARCH ACTIVITY:

PhD in progress Philological Faculty of the Jagiellonian University Cracow, the Chair of UNESCO

___________________________________________________________________________

TEACHING INTEREST:

Intercultural communication for various environments. Methodology of teaching. Practical communication 

___________________________________________________________________________

TEACHING EXPERIENCE:

Subjects developed and  taught:

 • Intercultural Business and Management Communication in Polish and English
 • Business Communication
 • (International) Negotiations
 • Media Coverage of International Politics
 • Methodology of teaching for International PhD Students at the CUE.
 • Methods of teaching English Language (lectures and tutorials at post graduate level)
 • “Course Design” seminar at the Jagiellonian University
 • co-author of a new ELT specialisation‘Teaching English for Business Purposes at the Jagiellonian University
 • Polish and English as Foreign Languages
 • post-graduate studies at Małopolskaschoolof Public Administration, Cracow University of Economics. Subject taught- Communication in Public Administration, Negotiations
 • Training courses on cross-cultural adaptation for students going to study abroad or participate inforeign internships

dr Piotr Prokopowicz

dr Piotr Prokopowicz

UJ, University of Maryland, Freenovation
Innovation Culture & Leadership Expert
Psycholog i socjolog organizacji, trener, doradca i mówca. Praktyk biznesu, autor i redaktor dziesiątek opracowań, książek i artykułów na temat zarządzania, doświadczenie praktyczne i akademickie zdobywał po obydwu stronach Atlantyku – w Nowym Jorku, Kopenhadze, Halifax i Krakowie. Realizował projekty doradcze i szkoleniowe dla ponad setki firm, organizacji pozarządowych i publicznych. Autor książki „Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach, czyli 33 zasady skutecznego naboru pracowników", pierwszego i jedynego w Polsce opracowania na temat zastosowania wyników badań naukowych w praktyce rozwoju procesów personalnych. Członek Center for Evidence-Based Management, European Association of Work and Organizational Psychology oraz Society for Industrial and Organizational Psychology.

Matteo Rinaldi

Matteo Rinaldi

Partner/Regional Director, Garrison Group

Marketing Strategy Consultant with broad international experience.

Strong track record of generating successful brand strategies leading to double-digit growth with globally recognized clients (both at local and regional level): Danone, Carlsberg, Efes, Coca-Cola, Ikea, Sanofi, P&G, Visa and many others.

I’ve lived in different countries: Italy, USA, Taiwan, Australia, Armenia & Turkey, and I had the opportunity to teach Marketing in several universities around the world:

 • LUISS Business School (Italy, 2016 – now)
 • Cornivus University of Budapest (Hungary, 2017)
 • Tuck School of Business at Darmouth College (USA, 2014 – 2016)
 • Plymouth State University (USA, 2016)
 • Kadir Has University (Turkey, 2015)
 • LIUC – Universita Cattaneo (Italy, 2015)
 • American University of Armenia (Armenia, 2013 – 2014)

 

EXPERIENCE
Partner/Regional Director, Garrison Group
Central Europe & Africa
Clients Followed: DANONE (multiple countries), CARLSBERG (multiple countries), VISA (multiple countries), IKEA (multiple countries), SANOFI AVENTIS (multiple countries), JUVENTUS, FERRARELLE, MATTEL, REVLON, DIESEL and many others mainly focusing in FMCG and Fashion Industry.

Market Developer, Coca-Cola Italy
Italy, Milan
Develop new business and CRM, in both Channels HORECA and Future Consumption.

Product Manager, L’Oréal
Italy, Milan
Product Management, Market Analyst, developing di?erent marketing plans.


dr Monika Sady

dr Monika Sady

International Management Department, Cracow Univeristy of Economics

SCIENTIFIC INTERESTS & CURRENT RESEARCH:

Management, International Management, Relations with the Environment and Stakeholders, CSR, ESG, Sustainability, Business Models, Social Entrepreneurship, Startups, Lobbying, Negotiations, Teamwork, Brand, Public Relations, Tutoring, Mentoring, Human Resources, Logistics.


dr inż. Paweł Schmidt

dr inż. Paweł Schmidt

Program Director – Project Management / Nowe Motywacje Sp. z o.o., Poland

Doświadczenie zawodowe:

Menadżer, odpowiedzialny za zarządzanie strategiczne i operacyjne. Konsultant w obszarach tworzenia i realizacji strategii przedsiębiorstw, wdrażania metodyk zarządzania projektami, programami i ryzykiem. Odpowiadał za tworzenie biur zarządzania projektami i programami oraz procesów zarządzania portfelem. Doświadczony kierownik projektów w sektorze prywatnym i administracji. Uczestniczył w ponad 30 inicjatywach biznesowych jako szef programu lub projektów. Wybitny specjalista w zakresie optymalizacji procesów biznesowych. Doktor nauk technicznych, pracownik naukowy AGH, wykładowca Modelowania Procesów Biznesowych oraz Procesów Projektowych na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz metodyk zarządzania projektami na Uniwersytecie Ekonomicznym i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Trener z ponad 15 letnim doświadczeniem trenerskim. Członek Stowarzyszenia Project Management Polska i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek Rad Nadzorczych spółek z kapitałem zagranicznym. Autor i współautor ponad 30 publikacji w krajowych i zagranicznych czasopismach oraz materiałach z zakresu modelowania pól fizycznych, analizy numerycznej, projektowania laboratoryjnych systemów pomiarowych, zarządzania projektami i modelowania procesów biznesowych.


Obszary działań:

Specjalizuje się w prowadzeniu projektów oraz zarządzania programami i portfelem projektów ze szczególnym uwzględnieniem branży teleinformatycznej, przemysłu, automatyki i robotyki oraz szkoleniach dla kadry zarządzającej, kierowników oraz średniego szczebla kadry menadżerskiej z zakresu zarządzania projektami, z uwzględnieniem metodyk, MSP®, MoP®, PRINCE2®, Agile oraz wytycznych IPMA oraz PMBoK®.
Trener, wykładowca i konsultant w zakresie zarządzania projektami programami i portfelem oraz procesowego zarządzania organizacją. Twórca branżowego portalu PManager.pl.


Główni klienci:

JSW S.A., Tauron Polska Energia, IMPART, AGH, Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, Can-Pack S.A., 4F


Certyfikaty:

 • PRINCE2® Approved Trainer
 • PRINCE2® Practitioner
 • MoP® Approved Trainer
 • MoP® Practitioner
 • MSP® Approved Trainer
 • MSP® Practitioner
 • Professional Scrum Master I
 • IPMA Level C - Certified Project Manager

Piotr Sedlak Ph.D.

Piotr Sedlak Ph.D.

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Praca doktorska dotyczyła percepcji korzyści z pracy. Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie Projektem Badawczym (UEK), Badania Społeczne i Marketingowe (WSE Kraków) oraz Praktyczna Psychologia Społeczna (SWPS Warszawa). Od 14 lat zajmuje się doradztwem biznesowym w ramach firmy Sedlak & Sedlak (www.sedlak.pl), gdzie pełni rolę partnera zarządzającego i kierownika projektów. Od 5 lat rozwija platformę badaniahr.pl pomagającą pracodawcom w ocenie satysfakcji i zaangażowania zespołu. Równocześnie od 2008 roku pracownik naukowy Katedry Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor wielu publikacji naukowych. Certyfikowany Project Manager (IPMA, IPMA R&D, PRINCE2, Agile PM). Członek Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii oraz World at Work. Wielokrotnie nagrodzony przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej. Jego doktorat został nagrodzony wyróżnieniem. Doświadczenie dydaktyczne w obszarach takich jak: zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie projektami, zarządzanie zmianą, analityka danych czy badania społeczne. Piotr Sedlak prowadził również gościnnie zajęcia na wielu uczelniach zagranicznych m.in. Montpellier Business School we Francji, Bern University w Szwajcarii, Kragujevac University w Serbii czy Bifrost University na Islandii. Od 2011 roku do chwili obecnej – organizator cyklu międzynarodowych konferencji dla polskich profesorów nauk Zarządzania. Wydarzenia te odbywały się m.in. w Hiszpanii, Rosji, Kazachstanie czy RPA.

Publikacje:

Autor ponad 35 publikacji naukowych, w tym w prestiżowych czasopismach takich jak amerykańskie Journal of Labor Research czy Current Psychology oraz ponad 20 wypowiedzi eksperckich. Często obiecuje sobie, że będzie więcej pisał i zbierał więcej punktów, prywatnie jest jednak ojcem dwójki dzieci.


Katarzyna Sztokfisz

Katarzyna Sztokfisz


Joseph Yaw Abodakpi M.A.

Joseph Yaw Abodakpi M.A.

Joseph Abodakpi is a Lecturer at the Department of Finance, Cracow University of Economics, teaching Financial Policy, Corporate Finance, International Finance II and Polityka Finansowa. Additionally he lectures on Managerial Economics at the Cracow School of Business, CUE.

He holds an M.A. Degree in International Relations with a major in International Management from the Cracow University of Economics (2012). Mr. Abodakpi completed his undergraduate studies at the Accra Technical University, Ghana, and received a B.Sc. in Marketing Management and a Diploma in Business Studies (Accounting Option) from the same University. In 2016, Mr Abodakpi completed a Ph.D. study in Economics, at the Faculty of Finance, Cracow University of Economics, Poland. 

His current principal areas of research and teaching focuses on: Public Finance and Monetary Economics, Public Policy, Emerging Markets and Political Economy, Foreign Direct Investment and Global Capital Movement, Development Economics. Additionally, he chairs the Student’s scientific circle at the Department of Finance, CUE. Mr Abodakpi is the author and co-author of several articles and book chapters in the area of Finance and Economics. He has also received and executed several individual research grants, including one group grant from The National Science Centre (NCN), Opus 16. His previous professional working background includes a one-year working experience at Ghana’s Ministry of Education and later a Senior Marketing Executive and Acting General Manager at Ideas publicity Ltd., a private media and communication consultancy company in Ghana.


Kamil Zalewski MSc, MBA

Kamil Zalewski MSc, MBA

Senior Manager, Operations Strategy & Business Acceleration; Cisco Krakow Board Member

PROFESSIONAL EXPERIENCE
    Cisco Netherlands/Poland  2008 – present
        - Systems Engineer
        - Program Manager, Technical Projects Incubation
        - Operations Manager, New Business Models
        - Senior Operations Manager, Chief of Staff, Customer & Partner Services  
        - Senior Manager, Cisco Digitization Office, Head of Krakow Digital Hub, Cisco Krakow Site Operations lead
        - Senior Manager, Operations Strategy & Business Acceleration

EDUCATION
    MSc Electronics & Telecommunication, AGH Krakow, Poland
    Engineer, Security of Communication Systems, Telecom ParisTech, France
    MBA, International MBA, University of Economics, Krakow, Poland

 


UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin