Kontakt

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK 


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pawilon E, parter, pokoje 078 i 079

 

 

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Buła
Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
piotr.bula@uek.krakow.pl

 

BIURO STUDIÓW MBA


pawilon E, parter, pokój 079

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00

 

mgr Monika Bulsza
Dyrektor Biura Studiów MBA
tel.+48 12 293 55 25
E-mail: mba@uek.krakow.pl

 

   
mgr Joanna Klimek
Koordynator Administracyjny
Programu Executive MBA
tel. +48 12 293 75 51
E-mail: emba@uek.krakow.pl
  mgr Łucja Homa
Koordynator Administracyjny
Programu International MBA 
tel. +48 12 293 55 68
E-mail: imba@uek.krakow.pl
  Mateusz Kuchna
Koordynator Administracyjny
Programu MBA KSB + Master
tel. +48 12 293 75 53
E-mail: cmba@uek.krakow.pl

 

BIURO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH


pawilon E, parter, pokój 078


Godziny otwarcia:

W okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 17:00
w piątki od godziny 9.00 do 20.00
w soboty od 9.00 do 14.00

 

dr Jakub Kwaśny
Przewodniczący Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 

   

mgr Anna Juszczyk
Koordynator Studiów Podyplomowych,
Sekretarz Zespołu Komisji ds. Jakości Kształcenia

KIERUNKI STUDIÓW: Handel i zarządzanie sprzedażą, Szacowanie nieruchomości, Zarządzanie projektami, Marketing,  Rachunkowość i podatki, Controlling i finanse przedsiębiorstw.


tel.+48 12 293 50 29

E-mail: juszczya@uek.krakow.pl

 

mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk
Koordynator Studiów Podyplomowych

Koordynator projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna"

KIERUNKI STUDIÓW: Data Science, Kadry i płace, Psychologia w biznesie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarzadzanie sferą usług medycznych.


tel.+48 12 293 55 60
E-mail: ksb@uek.krakow.pl 

 

mgr Anita Danel
Koordynator Studiów Podyplomowych

Koordynator Dedykowanych Studiów MBA

KIERUNKI STUDIÓW: Zarzadzanie projektami innowacyjnymi, Zarządzanie przedsiębiorstwem - studia typu MBA, Europejskie studia menedżerskie typu MBA, MBA in General Management, MBA in Public Management, MBA in Community Management.


tel.+48 12 293 55 61

E-mail: danela@uek.krakow.pl

 

mgr Elżbieta Major
Główny Specjalista ds. rozliczeń
tel.+48 12 293 56 85
 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin