Akredytacja EPAS przyznana dla Programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK


Dodany: 4 marca 2020

Z ogromną satysfakcją informuję, iż Rada Akredytacyjna EPAS na wczorajszym posiedzeniu podjęła decyzję o przyznaniu 3-letniej akredytacji dla Programu Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.

Celem akredytacji EPAS przyznawanej przez EFMD (European Foundation for Management Development) jest wyłonienie czołowych programów MBA w Europie i na świecie. Jest ona potwierdzeniem najwyższej, międzynarodowej jakość realizowanych studiów.

Zespół audytorów EPAS kontrolujący Szkołę we wrześniu 2019 roku oraz Rada Akredytacyjna EPAS podkreślili wysokie międzynarodowe standardy Programu Executive MBA oraz znakomitą współpracę z biznesem.  

Uzyskana akredytacja jest dowodem na to, że Krakowska Szkoła Biznesu UEK właściwie dostosowała Program Executive MBA do potrzeb otoczenia biznesowego, co jest niezmiernie istotne w przypadku studiów rozwijających kompetencje menedżerskie.

Krakowska Szkoła Biznesu UEK znalazła się w elitarnym gronie instytucji, których programy posiadają już tę prestiżową akredytację. Na świecie może poszczycić się nią jedynie 115 programów.

W Polsce studia Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK są drugim programem menedżerskim, który uzyskał akredytację EPAS.

Dla mnie oraz zespołu Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK akredytacja zawsze była istotnym elementem długoterminowej strategii Szkoły. Nie była jednak celem samym w sobie, a przede wszystkim narzędziem w podnoszeniu jakości oferowanych programów MBA, studiów podyplomowych oraz rozwoju instytucjonalnego.

Od pierwszej próby uzyskania akredytacji zagranicznej w 2013 roku upłynęło 6 lat. Pierwsza wizyta Zespołu Audytorów (Peer Review Visit) i późniejszy raport EFMD został uznany przez Szkołę jako cenna diagnoza mocnych i słabych stron Programu Executive MBA oraz wskazanie obszarów wymagających niezbędnej korekty do uzyskania akredytacji EPAS w przyszłości.

Działania podjęte przez kierowaną przeze mnie jednostkę w latach 2014–2019 znacznie wzmocniły pozycję Szkoły w regionie oraz zacieśniły współpracę z przedstawicielami otoczenia biznesowego. KSB UEK na nowo zdefiniowała swoją misję i wizję zgodne z wiodącymi wartościami Szkoły: odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, partnerstwa, koncentracji na studentach, rzetelności i transparentności.

W tym czasie Szkoła opracowała międzynarodową strategię na lata 2017–2022, która stanowi szczegółową mapę drogowa z jasno określonymi celami, kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI) oraz kamieniami milowymi.

Zarządzanie Szkołą zostało otwarte dla zewnętrznych interesariuszy poprzez utworzenie  Międzynarodowej Rady Szkoły, w której zasiadają Dziekani i Dyrektorzy Zarządzający zagranicznych uczelni oraz szkół biznesu, jak również praktycy biznesu.

KSB UEK wdrożyła również całościowy system zapewniania i poprawy jakości kształcenia (Quality Assurance & Enhancement System) dla oceny standardów na poziomie międzynarodowym. Wprowadzono funkcję dyrektorów merytorycznych oraz komitety doradcze programów składające się z kluczowych interesariuszy: przedstawicieli studentów, praktyków biznesu i wykładowców. Utworzono system kontroli założonych efektów uczenia się (Student Performance Tracking System). Nowe ciała doradcze oraz nowe procesy wewnętrznego rocznego przeglądu programów i ich stałe monitorowanie znacznie poprawiły zarządzanie studiami.

Szkoła czerpie korzyści ze współpracy z uczelniami zagranicznymi oraz akredytowanymi szkołami biznesu uznanymi na arenie międzynarodowej. Dzięki profesjonalnej kadrze krajowej i zagranicznej, wykładowcom akademickim wspieranym przez praktyków biznesu, Szkoła  realizuje wysokiej jakości programy zgodnie z międzynarodowymi standardami dla satysfakcji jej uczestników.

Uzyskanie akredytacji EPAS to wyraz zaangażowania wszystkich interesariuszy programu, ale również odzwierciedlenie zobowiązania Szkoły do ciągłego doskonalenia. Akredytacja podnosi rangę i prestiż w środowisku międzynarodowym nie tylko KSB UEK, ale przede wszystkim naszego Uniwersytetu.

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu zaangażowanym w proces akredytacji Programu Executive MBA. Jest to ogromny sukces zespołu Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, ale również wszystkich osób, które wspierały Szkołę w tym przedsięwzięciu.

Z wyrazami szacunku,

prof. UEK dr hab. Piotr Buła

 

 

Pozostałe aktualności


04.2020

Ogólne

Baza HSTalks dostępna dla pracowników i studentów UEK! 💻

Bardzo miło nam poinformować, iż baza HSTalks jest już dostępna dla pracowników i studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.👩‍🎓

czytaj więcej...


Zasady funkcjonowania Biura Studiów Podyplomowych oraz Biura Studiów MBA w najbliższym okresie.

Zasady funkcjonowania Biura Studiów Podyplomowych oraz Biura Studiów MBA w najbliższym okresie.

czytaj więcej...


03.2020

Ogólne

Uprzejmie informujemy, iż zajęcia na studiach podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostają ODWOŁANE do dnia 14.04.2020r włącznie.

W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów, Premiera Mateusza Morawieckiego o zamknięciu przedszkoli, szkół i uczelni wyższych oraz Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. UEK dr hab. inż. Andrzeja Chochóła uprzejmie informujemy, iż zajęcia na studiach podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zostają ODWOŁANE do dnia 14.04.2020r włącznie.

czytaj więcej...


02.2020

Ogólne

Krakowska Szkoła Biznesu UEK objęła Patronatem Specjalnym warsztaty pt. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji i analityki predykcyjnej w przewidywaniu awarii i realizacji idei Przemysłu 4.0"

Miło nam poinformować, że Krakowska Szkoła Biznesu UEK objęła Patronatem Specjalnym warsztaty pt.„Wykorzystanie sztucznej inteligencji i analityki predykcyjnej w przewidywaniu awarii i realizacji idei Przemysłu 4.0", które "wkupują" się w tegoroczną, już XVI edycję Międzynarodowego Kongresu MBA ✍️

czytaj więcej...


02.2020

Ogólne

Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK - Prof. nadzw. dr hab. Piotr Buła reprezentował Kraków na targach Chicago Travel and Adventure Show w Rosemont!

Przedstawiciele Małopolskiej Organizacji Turystycznej we współpracy z Lotniskiem Kraków-Balice, Uniwersytetem Ekonomicznym oraz małopolskim samorządem reprezentowali Kraków na targach Chicago Travel and Adventure Show w Rosemont

czytaj więcej...


Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskała akredytację New England Comission of Higher Education

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uzyskała akredytację New England Comission of Higher Education oraz została zagranicznym kampusem Clark University, Worcester, USA.

czytaj więcej...


01.2020

Ogólne

Studia MBA hitem wśród samorządowców. Krakowska Szkoła Biznesu UEK uruchamia kierunek w Łodzi

Kolejni polscy samorządowcy będą mieli okazję zdobyć tytuł MBA in Community Management. Realizowany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie program cieszy się dużym zainteresowaniem, po otworzeniu kierunku we Wrocławiu oraz Krakowie, przyszedł czas na Łódź.

czytaj więcej...


Christmas Meeting of Cracow School of Business MBA Students and Alumni

On Saturday, 14th of December 2019 a traditional Christmas Meeting of Cracow School of Business MBA Students and Alumni took place.

czytaj więcej...


12.2019

Ogólne

Nowy kierunek MBA in Community Management cieszy się ogromnym zainteresowaniem!

Nowy kierunek MBA in Community Management cieszy się ogromnym zainteresowaniem! Po otworzeniu kierunku we Wrocławiu oraz Krakowie, przyszedł czas także na Łódź, gdzie zajęcia rozpoczną się już w marcu 2020r.

czytaj więcej...


Szkoleniowo-integracyjny wyjazd Study Trip studentów XXV edycji Executive MBA oraz XIV edycji International MBA

W dniach 29.11-01.12 br. studenci XXV edycji Executive MBA oraz XIV edycji International MBA wzięli udział w szkoleniowo-integracyjnym wyjeździe Study Trip do Racławic-Dosłońca.

czytaj więcej...


UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin