Studia podyplomowe MBA "Zarządzanie bankiem spółdzielczym" Uniwersytet Rolniczy (Partner: Krakowska Szkoła Biznesu UEK)„Zarządzanie bankiem spółdzielczym”

Information on MBA program studies

„Management of Co-operative Bank”

Studia podyplomowe MBA postrzegane są w praktyce gospodarczej za najwyższą formę wykształcenia menedżerów. Program studiów podyplomowych MBA został specjalnie przygotowany dla  menedżerów banków spółdzielczych i osób, które zamierzają się ubiegać
o stanowiska kierownicze w banku.

Cel kształcenia

Celem programu studiów podyplomowych MBA jest rozwijanie i pogłębianie u słuchaczy wiedzy, umiejętności menedżerskich i kompetencji społecznych prowadzących do zmodyfikowania dotychczasowego sposobu zarządzania posiadanymi zasobami, realizacji zadań bieżących i strategicznych oraz poprawy efektywności funkcjonowania banku.

Program nauczania

Program studiów podyplomowych MBA, zatwierdzony przez Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, realizowany jest
w 3 semestrach i obejmuje 6 modułów tematycznych – łącznie 270 godzin:

  1. Ekonomia w zarządzaniu bankami / Economics in bank management
  2. Teoria i praktyka zarządzania organizacją – bankiem / Theory and practice of managing the organization – the bank
  3. Marketing w zarządzaniu bankami / Marketing management of bank
  4. Zarządzanie finansami / Financial management
  5. Prawne aspekty zarządzania bankiem / Legal aspects in bank management
  6. Komunikacja w zarządzaniu bankiem / Communication in bank management 

Jednostka prowadząca studia

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie

Patronat

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych  w Warszawie

Partnerzy

Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,                

Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie

Wykładowcy

Wykładowcami w programie są znakomici specjaliści w dziedzinie nauk ekonomicznych (ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu) – profesorowie z uczelni krajowych
i zagranicznych, tj. z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, Uniwersytetu Wageningen
w Holandii oraz eksperci Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych w Warszawie,  Energizers LLC z USA – firmy konsultingowej notowanej na światowej liście Top 500
i Polskiej Platformy Szkoleniowej w Warszawie, a także praktycy bankowi – specjalnie zaproszeni i wybrani przez uczestników studiów. Łącznie to około 30 wykładowców.                                                              Zajęcia prowadzone są w j. polskim i angielskim w tłumaczeniu na j. polski.

Świadectwo ukończenia studiów/Certyfikat

Warunkiem ukończenia studiów jest pisemne, testowe zaliczenie wszystkich modułów kształcenia, wykonanie pracy dyplomowej pod opieką promotora oraz przedstawienie i obrona pracy. Absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymują świadectwo sygnowane przez Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w  Krakowie.

Dodatkowo absolwenci studiów podyplomowych MBA otrzymają prestiżowy amerykański certyfikat tzw. Executive Education Certificate z modułu prowadzonego przez spółkę Energizers LLC, obejmujący zarządzanie strategiczne bankiem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą oraz przywództwo w instytucji bankowej.

Opłata za studia

7 000 zł od uczestnika za semestr. Opłata jest jednorazowa za całość studiów trzysemestralnych lub może być rozłożona na dwie raty w proporcji 2/3 przed rozpoczęciem studiów i 1/3 przed ostatnim semestrem. Przy delegowaniu na studia więcej niż 3 osób przez jednego pracodawcę, udzielony zostanie rabat.                                             

Terminy i miejsce zajęć

Zajęcia odbywać się będą w budynku Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego
im. H. Kołłątaja w Krakowie, Aleje Mickiewicza 21, II piętro, Sala Konferencyjna nr 238, Zajęcia planowane w piątki w godz. 14:00 – 20:30 oraz w soboty w godz. 9:00 – 17:00,  
5 spotkań dwudniowych w semestrze.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć 16 listopada 2018 r. o godz. 13:00

 

Kontakt:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Kierownik studiów podyplomowych MBAdr hab. inż. Józef Kania

ul. Czysta 21; 31-121 Kraków, pok. 128

Sekretarz studiów podyplomowych MBAdr inż. Aleksandra Płonka

Al. Mickiewicza 21; 31-120 Kraków, pok. 208

 

Sekretariat:

tel. +48  507-219-682

e-mail: mba@urk.edu.pl

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 09 listopada 2018 r.

Dokumenty należy przesłać na adres mailowy lub złożyć w sekretariacie studiów MBA.

O przyjęciu na studia MBA decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Szczegółowy program i dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie: www.mba.urk.edu.pl                     

 

Pozostałe aktualności


03.2019

Ogólne

Krakowska Szkoła Biznesu UEK nagrodzona Orderem Finansowym 2018 w kategorii Edukacja!

Krakowska Szkoła Biznesu UEK otrzymała Order Finansowy 2018 w kategorii Edukacja za produkt Executive MBA, International MBA oraz MBA KSB + Master!

czytaj więcej...


03.2019

Ogólne

Krakowska Szkoła Biznesu Mistrzem Biznesu 2018 w kategorii Edukacja!

11 marca 2019 roku Krakowska Szkoła Biznesu UEK otrzymała nagrodę Mistrza Biznesu 2018 w kategorii EDUKACJA. Organizatorem tego wydarzenia jest magazyn „Businessman”.

czytaj więcej...


02.2019

Ogólne

Promocja Early Bird na studia MBA

Do końca kwietnia 2019 można skorzystać z promocji Early Bird na studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK i uzyskać 10% zniżki!

czytaj więcej...


02.2019

Ogólne

Rekrutacja na studia podyplomowe przedłużona do 8 marca 2019 r. !

Rekrutacja na semestr letni została przedłużona do 8 marca br.
 

czytaj więcej...


01.2019

Ogólne

2019 EFMD Conference for Deans and Directors

Prof. Piotr Buła has attended the 2019 EFMD Conference for Deans and Directors – Enterprising Deans in a Global Context.

czytaj więcej...


12.2018

Ogólne

Program Executive MBA "Najlepszym Produktem dla Biznesu 2018"

"Gazeta Finansowa" przyznała nagrody dla "Najlepszych Produktów dla Biznesu" za 2017 rok. Wśród zwycięzców znalazł sie Program Executive MBA Krakowskiej Szkoły Bizesu UEK w kategorii Szkoły Biznesu.

czytaj więcej...


11.2018

Ogólne

Zapraszamy na Open Eyes Economy Summit!

Już 20 i 21 listopada odbędzie się kolejna edycja kongresu Open Eyes Economy Summit!
 

czytaj więcej...


10.2018

Ogólne

KSB UEK Najlepszym Partnerem w Biznesie 2018 w kategorii Edukacja!

Już po raz kolejny magazyn Home&Market przeprowadził plebiscyt Najlepszy Partner w Biznesie. W tym roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie została nagrodzona w kategorii EDUKACJA.
 

czytaj więcej...


10.2018

Ogólne

Zapraszamy na Seminarium "FIRMA - IDEA: Zarządzanie systemami złożonymi"

Open Eyes Economy ON TOUR – już 17.10.2018 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się seminarium „FIRMA - IDEA: Zarządzanie systemami złożonymi”

czytaj więcej...UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin