Z dyplomem MBA do rady nadzorczej


Dodany: 12 lipca 2017

Od 1. stycznia 2017 każdy, kto posiada dyplom MBA, może zasiadać w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Warto zatem zapoznać się z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz przepisami ją wprowadzającymi.

Nowa ustawa wprowadza wiele zmian w zakresie przyjmowania członków do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Wiele spraw podlega uporządkowaniu, a regulacje odnoszące się do wymogów stawianym kandydatom do rad nadzorczych znajdują się od tej pory w jednym akcie prawnym. Ustawa wyjaśnia również znaczenie pojęcia państwowej osoby prawej tj. podmiotu, który posiada osobowość prawną, a jego udziałowcem jest Skarb Państwa. Ustawa zawiera również katalog podmiotów, do których zasiadania w ich organach nadzorujących wymagane jest spełnienie odpowiednich wymogów. Warto podkreślić, że katalog ten uległ rozszerzeniu w stosunku do poprzednich regulacji.

Nowe wymagania dla kandydatów

Nowa ustawa reguluje też wymagania jakie stawiane są kandydatom do rad nadzorczych. Te wymagania, ustanowione są w art. 19 ustawy i stanowią m.in., że aplikant do rady nadzorczej powinien oprócz wyższego wykształcenia i co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej musi spełnić jeden z następujących wymogów:

  • posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
  • posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
  • ukończyć studia Master of Business Administration (MBA),
  • posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
  • posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
  • posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
  • posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
  • posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.4)),
  • posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 981 i 1174),
  • złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;

Studia MBA docenione

Jest to pewna zmiana w stosunku do dotychczasowych regulacji, gdzie grupa osób ustawowo zwolnionych ze zdawania egzaminu państwowego ograniczała się tylko do biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, doradców inwestycyjnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, a także osób posiadających stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Nowe regulacje otwierają przed absolwentami studiów MBA nowe perspektywy w sektorze publicznym w obszarze nadzoru właścicielskiego. "Dyplom MBA został ostatnio uznany jako podstawa zwolnienia z egzaminu państwowego, który uprawnia do kandydowania do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Absolwenci MBA zostali w ten sposób zrównani z biegłymi rewidentami, adwokatami, doradcami inwestycyjnymi, radcami prawnymi, doradcami inwestycyjnymi i osobami posiadającymi stopień doktora nauk ekonomicznych lub prawnych. Wartość programów MBA rośnie!" - zauważa Dr Michał Zdziarski, Research Director, mba@UW. „Cieszy nas, że studia MBA zostały docenione przez ustawodawcę. Uwzględnienie dyplomu MBA w wymogach zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa podkreśla jego wysoką jakość merytoryczną” – podkreśla Jakub Leszczyński twórca serwisu o studiach MBA w Polsce.

Przepustka do kariery

Warto podkreślić, iż absolwenci studiów MBA są cenionymi członkami rad nadzorczy spółek prawa handlowego. W badaniu „Absolwenci studiów MBA w radach nadzorczych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – 2015”, przeprowadzonym w 2015 roku przez MBA Portal, udało się zidentyfikować grupę ponad 260 członków rad nadzorczy spółek giełdowych, którzy posiadali dyplom ukończenia studiów MBA. Ta liczba stanowi ponad 10% wszystkich członków rad nadzorczych spółek giełdowych notowanych na GPW.

„Mam nadzieję, że zmiany legislacyjne wpłyną pozytywnie na rozwój rynku studiów MBA w Polsce oraz na profesjonalizację nadzoru właścicielskiego spółek z udziałem skarbu Państwa” – zaznacza Jakub Leszczyński.

Zmiany w legislacji dowodzą, iż dyplom MBA jest nie tylko paszportem do zarządzania największymi czy najbardziej uznanymi przedsiębiorstwami prywatnymi w gospodarce, ale również daje strategiczną perspektywę docenianą przez Skarb Państwa. 

Autor: Jakub Leszczyński
Źródło: MBA Portal

Pozostałe aktualności


09.2017

Ogólne

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 przedłużona do 29 września 2017 r.!

Sprawdź na których kierunkach studiów podyplomowych są jeszcze wolne miejsca

czytaj więcej...


09.2017

Ogólne

Zdobądź dofinansowanie do studiów MBA i podyplomowych w KSB UEK

Zdobądź dofinansowanie do studiów MBA i podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). PARP może dofnansować nawet 1/4 czesnego za studia!

Więcej na: uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=8419

czytaj więcej...


Ile zarabiali absolwenci studiów MBA w 2016 roku?

Co czwarty absolwent MBA zarabiał 18 600 PLN i więcej. Mediana wynagrodzeń osób z certyfikatem MBA wyniosła w 2016 roku 11 600 PLN.

czytaj więcej...


06.2017

Ogólne

XIII Międzynarodowy Kongres MBA - relacja wideo

XIII Międzynarodowy Kongres MBA już dawno za nami, czas na małe przypomnienie w postaci relacji wideo.
 

czytaj więcej...


05.2017

Ogólne

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych zaprasza na konferencję "Co to jest startup i dlaczego jest dla wszystkich?"

Konferencja odbędzie się 22 maja 2017 roku w Hotelu Andel’s przy ulicy Pawiej 3 w Krakowie.

czytaj więcej...


Wesołych Świąt Wielkanocnych

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych...

czytaj więcej...


Sales Trainer position - Cracow&Katowice

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. (PMPL-D) is looking to recruit a passionate person for Sales Trainer position.

czytaj więcej...


03.2017

Ogólne

„Społeczna odpowiedzialność biznesu – potrzeba serca, czy czysty marketing?”

Katedra Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Krakowska Szkoła Biznesu UEK zapraszają na seminarium naukowe poświęcone Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (Corporate Social Responsibility).

czytaj więcej...


03.2017

Ogólne

Rekrutacja na wybrane kierunki przedłużona do 15 marca!

Dla wszystkich absolwentów studiów podyplomowych na UEK – 15% zniżki. Na studia podyplomowe zapraszamy wszystkich, którzy chcą wzbogacać posiadaną wiedzę lub planują zmianę profilu zatrudnienia.

czytaj więcej...


02.2017

Ogólne

Mniej wykładów, a coraz więcej case studies - rozmowa z prof. UEK dr hab. Piotrem Bułą w Rzeczpospolitej

Studia MBA muszą się dopasowywać do coraz szybciej zmieniających się potrzeb biznesu. Jakie są nowe trendy?
Prof. Piotr Buła: Nowe trendy są obecnie widoczne przede wszystkim na dwóch poziomach. Jeden to poziom merytoryczny – wprowadzamy nowe zagadnienia, których oczekuje biznes.

czytaj więcej...


UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin