Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy że:

 1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z siedzibą w Krakowie ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków jest Administratorem danych osobowych.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest mgr Anna Dąbrowska, adres e-mail: ido.rodo@uek.krakow.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowej.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.
 5. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania zgody.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Odbiorcami danych osobowych są:
  1. osoby uprawione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania obowiązków służbowych,
  2. podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności związanych z koniecznością przetwarzania danych.
 8. Dane nie będą poddawane przetwarzaniu zautomatyzowanemu oraz profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zaktualizowano: 08 czerwca 2021

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin