Opinie

Opinie o Programie Executive MBA


 

Studia Executive MBA, mogę śmiało powiedzieć, to bardzo dobra decyzja i właściwy wybór na mojej ścieżce kariery zawodowej. Ponadto,  z perspektywy kilku lat mogę już stwierdzić, że ten etap mojego zaangażowania w rozwój, dziś  wpływa  znacząco na jakość podejmowanych przeze mnie decyzji, działań i projektów.

Zarządzając ważnym obszarem sprzedaży w wiodącej w Polsce firmie rynku jednośladów wyznaczam strategie i czuję się odpowiedzialna za kreowanie trendów w branży. Biznes to nieustanne, dynamiczne zmiany, technologie i dostosowanie się do oczekiwań klientów jak i pracowników.  We wszystkich tych obszarach dużym wsparciem okazały się studia menedżerskie Executive MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, które w moim przypadku stały się nie tylko platformą kontaktu i wymiany wiedzy  z bardzo ciekawą grupą ludzi biznesu, ale również źródłem wielu inspiracji. 

Executive MBA KSB UEK to znakomite źródło informacji o nowych trendach w zarządzaniu, które przekazane przez doświadczonych liderów biznesu z Polski, ale i ze świata, stają się dużym autorytetem. Każdy kto chce aktualizować i poszerzać wiedzę, podnosić swoje kwalifikacje, a to raczej standard w dzisiejszych czasach, powinien bardzo poważnie rozważyć takie możliwości, które realnie dają nam te studia.

Co ważne, na takie studia nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno. Dla wielu to kluczowa decyzja w drodze do awansu, a dla tych już mocno osadzonych w strukturze firmy, to sposób na aktualizację swojej bazy wiedzy, a poprzez to większe zaktywizowanie zawodowe, większa kreatywność i otwartość na innowacje.  

Ważne aby przyjąć strategię: zawsze o krok do przodu.

Pozdrawiam wszystkich absolwentów, a przyszłym studentom MBA życzę samych pozytywnych zmian w życiu.

 

  Agnieszka Starzyk
Dyrektor Romet Motors
Arkus & Romet Group
Absolwentka 18 edycji Programu Executive MBA

 


 

Rozpoczynając studia Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK nie zdawałem sobie sprawy z pełni wartości dodanej jakie te studia dają. Wybierałem ostrożnie, czytałem opracowania oraz rankingi i zdawało mi się, że rozumiem co uzyskam: wiedzę i dyplom prestiżowej Uczelni. Po czasie muszę jednak przyznać, iż program Executive MBA w KSB UEK oferuje zdecydowanie więcej.

Po pierwsze umożliwia networking z managerami z bogatą wiedzą i doświadczeniem z różnych  branż. Na zajęciach, oraz poza nimi, umożliwia to spojrzenie na wyzwania przed jakimi stajemy z zupełnie nowych, ciekawych perspektyw. Co więcej wielu spośród ludzi, których spotkałem na tych studiach stało się moimi partnerami w biznesie i co ważniejsze przyjaciółmi, na których mogę polegać gdy potrzebuję rady lub wsparcia w nieznanych dziedzinach.

Kolejną zaletą studiów Executive MBA jest dla mnie zmiana mentalna jaka zaszła w moim podejściu do życia zarówno zawodowego jak i prywatnego. Gdzieś pomiędzy kolejnymi zjazdami, przyswajaniem wiedzy i dyskusjami w gronie kolegów z KSB UEK mój sposób działania i postrzegania świata ewoluował w stronę zdecydowanie efektywniejszego podejścia do celów jakie sobie stawiam oraz skuteczności ich realizacji.

W uproszczeniu, mógłbym powiedzieć, iż studia dały mi niesamowitą energię… do rozwoju i udoskonalenia mojego życia – zawodowego i prywatnego!

 

  Łukasz Niedzwiedzki
Senior Product Owner/Chapter Lead
ING Tech Poland
Absolwent 19 edycji Programu Executive MBA

 


 

Studia Executive MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK sprawiły, że zaczęłam patrzeć na poszczególne obszary zarządzania firmą znacznie szerzej. Pobudziły mnie do myślenia i analizowania codziennych sytuacji biznesowych i działań strategicznych z różnych perspektyw. Program Executive MBA nie tylko pozwolił mi na zdobycie przekrojowej wiedzy z dziedziny zarządzania, finansów, HR czy marketingu, ale także stanowił podstawę do wymiany doświadczeń. Dzięki współpracy KSB UEK z wieloma uczelniami zagranicznym mogłam skonfrontować swoje umiejętności i praktykę biznesową ze standardami europejskimi, amerykańskimi czy azjatyckimi. To z kolei okazało się nieocenionym elementem poszerzenia wiedzy z zakresu pracy w środowisku międzykulturowym oraz stało się niezwykle przydatne w trakcie prowadzenia współpracy międzynarodowej oraz negocjacji handlowych.

Patrząc z perspektywy czasu mogłabym wymienić wiele czynników, które przyczyniły się powstania efektu synergii po ukończeniu studiów MBA. Jednak najistotniejszym z nich są moje koleżanki i koledzy z grupy, którzy reprezentując różne branże i obszary aktywności biznesowej, dzieląc się ciekawymi doświadczeniami i opiniami – regularnie inspirowali mnie do kreatywnego myślenia, wielowymiarowej analizy oraz dostrzegania alternatywnych rozwiązań. Mogę śmiało stwierdzić, że wiedza pozyskana w trakcie zajęć została spotęgowana poprzez zdywersyfikowane spojrzenia wszystkich studentów na poruszane problemy. Dzięki wspaniałym interakcjom wewnątrz grupy wytworzyliśmy bezcenny networking, który już dotychczas zaowocował ciekawymi kontaktami biznesowymi, współpracą i wzajemną pomocą.

Studia Executive MBA stały się wiatrem, który pcha mnie śmiało do przodu, a pozyskana wiedza i kontakty pokazały mi, jak ustawiać żagiel, by płynąć jeszcze szybciej. 

 

  Edyta Jaworska
Członek Zarządu
Selvita S.A.
Absolwentka 20 edycji Programu Executive MBA

 


 

Uważam, że zagraniczny wyjazd studyjny w ramach programu Executive MBA jest doskonałą możliwością poszerzenia swojej wiedzy biznesowej. Jako uczestnicy mogliśmy doświadczyć nowych, ciekawych rzeczy, zarówno zawodowych jak również kulturowych, które na długo pozostaną w naszej pamięci. Istotnym czynnikiem jest również integracja – podczas wyjazdu mogliśmy się lepiej poznać co istotnie przełoży się na budowanie współczesnego networkingu.

 

  Gabriel Połącarz
Synthos S.A.
Absolwent 23 edycji Programu Executive MBA

 


 

Ktoś kiedyś powiedział, że jedną z top wartości Executive MBA są ludzie i wymiana doświadczeń. Dzięki KSB UEK mogliśmy się przekonać, jak bardzo te słowa są prawdziwe. Zajęcia, na których mieliśmy okazję poznać zachowania i stereotypy różnych kultur, na pewno zapadnie w naszej pamięci na długo. Profesor Poté zapewnił nam wspaniały czas na rozwijaniu naszych zdolności interkulturowych. Wraz z grupą International MBA mieliśmy okazję bliżej poznać mocne i słabe strony różnych kultur, odgrywać scenki, omawiać przygotowane wcześniej case studies, zastanawiać się, jak postępować w danych sytuacjach, a przede wszystkim móc później zastosować wybrane praktyki podczas wspólnej integracji. Były to bardzo cenne zajęcia w cudownej atmosferze i cieszymy się, że mogliśmy być ich częścią.

 

  Katarzyna Witko
HeadChannel Sp. z o. o.
PMO Manager
Studentka 24 edycji Programu Executive MBA

 


Prof. Maria de Fátima Carioca
Dean of the AESE Business School, Portugal


 

Dr. Ian Richardson
Director of Executive Education at Stockholm Business School,
Stockholm University, Sweden


 

Michał Potyrcha, MBA
Alumnus of the 19th edition of Executive MBA Program
Project Manager, Oracle


 

Michał Rejdych, MBA
Alumnus of the 19th edition of Executive MBA Program
General Director, APPLY Capnor Poland


 

Jarosław Michalski, MBA
Alumnus of the 16th edition of Executive MBA Program
Shift Engineer, CHP Nowa Sarzyna Power Plant

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin