Europejskie studia menedżerskie typu MBA


 

 

 

 • Kierownik kierunku: 
  dr Magdalena Dołhasz, e-mail: ksb@uek.krakow.pl, tel. +48/ 12 293 50 29     
 • Studia trzysemestralne
 • Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
  Delphi Poland S.A., Papieska Akademia Teologiczna, Poczta Polska, Radio Kraków S.A       
 • Cena: 6800 zł + 200 zł opłaty rekrutacyjnej (czesne za całość studiów)  

 

 


 


Celem studiów jest kształcenie kadry menedżerskiej dużych i małych przedsiębiorstw handlowych, usługowych, produkcyjnych współpracujących z partnerami zagranicznymi. Studia te, nazywane również „polskie MBA”, mają charakter interdyscyplinarny – słuchacz jest stopniowo wprowadzany w tajniki zarządzania, od elementów psychologii i komunikowania, poprzez zarządzanie strategiczne, prawo gospodarcze, po aspekty marketingu i handlu międzynarodowego.

Moduł I. Zarządzanie w organizacji

 • Zarządzanie strategiczne
 • Koncepcja strategicznego zarządzania korporacją
 • Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Employer branding
 • Audyt wewnętrzny
 • Nadzór korporacyjny
 • Strategie zorientowane na rozwój i innowacje
 • Techniki twórczego myślenia
 • Odpowiedzialność społeczna biznesu
 • Zarządzanie projektami

Moduł II. Psychologia w  zarządzaniu

 • Trening komunikacji w grupie
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Podstawy komunikowania w zarządzaniu
 • Autoprezentacja
 • Wystąpienia publiczne
 • Negocjacje

Moduł III. Rachunkowość i finanse

 • Międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Analiza i planowanie finansowe
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rynki finansowe

Moduł IV. Wybrane zagadnienia prawne

 • Prawo cywilne
 • Międzynarodowe prawo gospodarcze
 • Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych
 • Prawna ochrona rynku i konsumenta
 • Międzynarodowe prawo pracy
 • Prawo patentowe

Moduł V. Marketing

 • Marketing
 • Marketing w social mediach
 • Badania marketingowe
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Zarządzanie działem sprzedaży
 • Wizerunek menadżera
 • Public relations

Moduł VI. Handel międzynarodowy

 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Zasady i narzędzia regulacji w handlu międzynarodowym
 • Polityka konkurencji Unii Europejskiej wobec przedsiębiorstw

Moduł VII. Wykorzystanie sieci komputerowych w zarządzaniu

 • Zastosowanie badań operacyjnych w przedsiębiorstwie, gra symulacyjno - decyzyjna TEES
 • Gra  strategiczna
 • Spotkanie z praktyką – wykład do wyboru

Seminarium dyplomowe

Studia adresowane są do osób zajmujących samodzielne stanowiska w korporacjach międzynarodowych, odpowiedzialnych za działalność na rynku europejskim oraz kadry menedżerskiej małych i średnich przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynki zagraniczne.

Słuchacze edycji „A” Europejskie studia menedżerskie - typu MBA 2013-2015 o kierunku…


 

 • „Atmosfera sprzyja nauce i zdobywaniu wiedzy, nowych doświadczeń. Dobra komunikacja, organizacja. Optymalny rozkład zajęć piątek/sobota.”  Słuchaczka
   
 • „Jestem ogólnie zadowolona, większość zajęć OK., godziny  i terminy zajęć w porządku. Ogólnie oceniam studia b. dobrze.” Słuchaczka
   
 • „Dobry wybór wykładowców, praktyków – pracowników firm.” Słuchacz
   
 • „Studia poszerzyły i ugruntowały moja wiedzę w bardzo szerokim zakresie zagadnień i w wielu dziedzinach.” Słuchacz
   
 • „Układ piątek sobota jest optymalny, nawet jeżeli wiąże się to z dłuższym okresem studiów.”  Słuchacz 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin