Europejskie studia menedżerskie typu MBA


 

 

 

 • Kierownik kierunku: 
  dr Magdalena Dołhasz, e-mail: ksb@uek.krakow.pl, tel. +48/ 12 293 50 29     
 • Studia trzysemestralne, 300 godzin zajęć
 • Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
  Delphi Poland S.A., Papieska Akademia Teologiczna, Poczta Polska, Radio Kraków S.A       
 • Cena: 6800 zł + 200 zł opłaty rekrutacyjnej (czesne za całość studiów)  

 

 

Celem studiów jest kształcenie kadry menedżerskiej dużych i małych przedsiębiorstw handlowych, usługowych, produkcyjnych współpracujących z partnerami zagranicznymi. Studia te, nazywane również „polskie MBA”, mają charakter interdyscyplinarny – słuchacz jest stopniowo wprowadzany w tajniki zarządzania, od elementów psychologii i komunikowania, poprzez zarządzanie strategiczne, prawo gospodarcze, po aspekty marketingu i handlu międzynarodowego. Dodatkowym atutem tych studiów są zajęcia z języka angielskiego – Business English.

Program kierunku:

 1. Podstawy psychologii zarządzania
  • Elementy psychologii zarządzania
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Podstawy komunikowania w zarządzaniu
  • Negocjacji
  • Employer branding
 2. Wybrane zagadnienia prawne
  • Podstawy prawa
  • Elementy prawa gospodarczego
  • Postępowanie cywilne w sprawach gospodarczych
  • Prawna ochrona rynku i konsumenta
  • Prawo podatkowe
  • Europejskie prawo gospodarcze
 3. Rachunkowość i finanse
  • Międzynarodowe standardy rachunkowości
  • Analiza i planowanie finansowe
  • Rachunkowość zarządcza
  • Rynki finansowe
 4. Zarządzanie strategiczne
  • Istota zarządzania i planowania strategicznego, analiza i kontrola strategiczna
  • Koncepcja strategicznego zarządzania korporacją
  • Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie personelem w warunkach UE
  • Metodologia audytu wewnętrznego
  • Nadzór korporacyjny
  • Strategie zorientowane na rozwój i innowacje
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie zakupami
  • Zarządzanie jakością
 5. Handel międzynarodowy
  • Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym
  • Zasady i narzędzia regulacji w handlu międzynarodowym
  • Polityka konkurencji unii europejskiej wobec przedsiębiorstw
  • Różnice międzykulturowe
 6. Marketing
  • Marketing
  • Badania marketingowe
  • Zarządzanie relacjami z klientem
  • Public relations
  • PR - sytuacje kryzysowe
  • Wizerunek menedżera
  • Odpowiedzialność społeczna biznesu
  • Zarządzanie działem sprzedaży
 7. Wykorzystanie sieci komputerowych w zarządzaniu
  • Zastosowanie badań operacyjnych w przedsiębiorstwie, gra symulacyjno - decyzyjna TEES-6
  • Zastosowanie Internetu w zarządzaniu
 8. Business English
 9. Seminarium dyplomowe

Studia adresowane są do osób zajmujących samodzielne stanowiska w korporacjach międzynarodowych, odpowiedzialnych za działalność na rynku europejskim oraz kadry menedżerskiej małych i średnich przedsiębiorstw planujących ekspansję na rynki zagraniczne.

Słuchacze edycji „A” Europejskie studia menedżerskie - typu MBA 2013-2015 o kierunku…


 

 • „Atmosfera sprzyja nauce i zdobywaniu wiedzy, nowych doświadczeń. Dobra komunikacja, organizacja. Optymalny rozkład zajęć piątek/sobota.”  Słuchaczka
   
 • „Jestem ogólnie zadowolona, większość zajęć OK., godziny  i terminy zajęć w porządku. Ogólnie oceniam studia b. dobrze.” Słuchaczka
   
 • „Dobry wybór wykładowców, praktyków – pracowników firm.” Słuchacz
   
 • „Studia poszerzyły i ugruntowały moja wiedzę w bardzo szerokim zakresie zagadnień i w wielu dziedzinach.” Słuchacz
   
 • „Układ piątek sobota jest optymalny, nawet jeżeli wiąże się to z dłuższym okresem studiów.”  Słuchacz 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin