Wykładowcy

Praktycy biznesu:

Konrad Bąk, mgr inż., Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, o specjalności Automatyka i Robotyka. Współtwórca wyróżnionej pracy magisterskiej – dwunożnej maszyny kroczącej. Laureat nagrody Rektora AGH dla najlepszego absolwenta roku. Alumn Krakowskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku podyplomowym „Europejskie Studia Menedżerskie”.

Od niemal dekady związany z rynkiem motoryzacyjnym, energetycznym i lotniczym. Swoje zawodowe kroki stawiał w prestiżowych firmach międzynarodowych takich jak Philips Lighting, Delphi Automotive, Nexteer Automotive czy Woodward, obejmując kluczowe stanowiska zakupowe takie jak Global Category Buyer, Global Category Leader czy Purchasing Supplier Manager. W tym czasie zdobył szeroką wiedzę potwierdzoną certyfikacjami oraz praktyką z takich zagadnień jak: negocjacje, modele kosztowe, finanse, narzędzia analityczne, zarządzanie personelem, LEAN, kontrakty i umowy międzynarodowe, zarządzanie jakością, audyty, itp. Podróżował i wykonywał audyty, analizę procesów dostawców na całym świecie w tym w USA, Chinach, Meksyku, na Tajwanie, w Tajlandii, w Tunezji, w całej Europie Zachodniej i większości Wschodniej.
Właściciel firmy edukacyjno-projektowej z zakresu zarządzania zakupami i łańcuchem dostaw.


Artur Curyło Certyfikowany trener i konsultant w szkoleniach dla firm biznesowych oraz administracji państwowej. Członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRiK w Krakowie. 
Równolegle do działalności szkoleniowej prowadzi zajęcia dydaktyczne w studiach podyplomowych:  Public Relations UW/PAN, Public Relations UJ, Szkole Retoryki UJ, Krakowskiej Szkole Biznesu UE.
Autor publikacji naukowych dotyczących kreowania wizerunku i perswazji w dyskursie publicznym oraz neutralizowania erystyki w rozmowach i dyskusjach.


dr Małgorzata Czermińska jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w  Krakowie, gdzie studiowała na Wydziale Ekonomiki Produkcji, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze; specjalność: Handel Zagraniczny. Po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę najpierw jako asystent a od 1997 roku jako adiunkt w Katedrze Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w  Krakowie. Od października 2008 r. jej podstawowym miejscem pracy stała się Krakowska Szkoła Wyższa im. A. F. Modrzewskiego, obecnie Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego na Wydziale Stosunków Międzynarodowych. Od października 2002 r. pełni funkcję prodziekana tego wydziału, zajmując się specjalnością Handel Zagraniczny i kieruje działalnością Katedry Handlu Zagranicznego, inspirując i koordynując jej działalność naukowo - badawczą.
Małgorzata Czermińska, jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu Ekonomii i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, aktywnie  uczestniczy w wielu konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadzi autorskie wykłady z zakresu: Handlu międzynarodowego, Polskiego systemu celnego, Wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, Międzynarodowych transakcji gospodarczych, Polaki w Unii Europejskiej.


dr Jarosław Flis Adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i  Komunikacji Społcznej, gdzie pracuje od 1997 roku. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam też obronił doktorat z zakresu zarządzania. Specjalizuje się w dziedzinie public relations, socjologii polityki i zarządzania instytucjami publicznymi. Szczególnie interesują go instytucjonalne uwarunkowania komunikowania publicznego oraz wpływ komunikowania na zarządzanie instytucjami publicznymi.
Zdobyte doświadczenie praktyczne to m.in praca w charakterze rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Krakowa (1993-1997), doradcy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (1998-1999) i Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (1999-2003). Przygotował i brał udział w realizacji procesu uspołecznienia Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego (2000 i 2004) oraz cyklu warsztatów doskonalących postępowanie w sytuacjach kryzysowych dla Państwowej Straży Pożarnej (2004-2006). Był konsultantem ds. partycypacji społecznej w ramach Programu Rozwoju Instytucjonalnego, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i  Administracji, finansowanego przez Bank Światowy (2000-2004).
Jest autorem artykułów na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Dziennika”, „Polski The Times” oraz prasy branżowej. Publicysta „Tygodnika Powszechnego”. Stały komentator TVP, TVN i Polsatu.


Profesor Artur Hołda - W zakresie działalności naukowo-dydaktycznej otrzymał w 2001 roku i 2005 roku nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie II stopnia, natomiast w 2006 roku otrzymał nagrodę I stopnia. W roku 2007 otrzymał również Medal Komisji Edukacji Narodowej. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji (w tym o charakterze książkowym) publikowanych w takich czasopismach fachowych jak np.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”. Jego zainteresowania zawodowe związane są z analizą i rewizją sprawozdań finansowych, rachunkowością finansową i zarządczą oraz z wykorzystaniem programów komputerowych w rachunkowości. Prowadzi szeroką współpracę z praktyką – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych. Posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i zdał państwowy egzamin uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.

 

Szymon Konarski Partner i członek zarządu CIC, agencji public relations działającej na rynku od 1996 roku (dzisiaj Grupa CIC).  W  latach 1995-96 współtwórca i prowadzący jeden z programów edukacyjnych w  TVP Kraków. Od roku 1997 do 2001 pełnił funkcję dyrektora marketingu  amerykańskiej firmy FFDP.
Jest współautorem wielu programów szkoleniowych z dziedzin zarządzania kryzysem (Kryzysowy Performance), budowania wizerunku,  współpracy z mediami oraz partnerami społecznymi.
Jako konsultant i szkoleniowiec CIC pracował i pracuje z kadrą zarządzającą największych korporacji (BP Europa SE Oddział w Polsce, Castrol, MAN, Onet, Lafarge Polska, Heidelberg Cement, SPC,  PKP PLK, Bahlsen, Grana, Lajkonik Snacks, Grupa Deweloperska GEO, Oknoplast, Coca-Cola Services, RR Donnelley Europe,  Porty Lotnicze, SKK, Budimex Nieruchomości), instytucjami kultury (Zamek Królewski na Wawelu), samorządami (Małopolski Urząd Marszałkowski, radni Sejmiku Małopolskiego) i NGO (Partnerstwo dla Środowiska, Fundusz Partnerstwa, Fundacja Banku Zachodniego WBK, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, AIESEC, AEGEE, Fundacja Archon +). Jako senior konsultant bierze udział w  pracach sztabów zarządzania kryzysowego klientów CIC.Agnieszka Pala Psycholog, trener zarządzania w biznesie i  administracji publicznej, realizator programów szkoleniowych w zakresie twórczego przywództwa, wprowadzania zmiany w organizacji, motywacji wewnętrznej, diagnozy osobowości, rozwoju kompetencji, komunikacji, budowania zespołów wysokiej skuteczności, negocjacji rynkowych, standardów obsługi klientów, ocen okresowych, performance management.  Jest certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacji Task Navigator Advisio oraz Hogan Assesment Center (HPI, HDS, MVPI).
Wykładowca w  obszarze psychologii biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Szkole Administracji w Bielsku - Białej. Współpracuje z  wykładowcami zagranicznymi z USA z Utah State University w zakresie tematów komunikacji,motywacji i afirmacji.
Praktyk zarządzania personelem z 11 - letnim doświadczeniem w pracy w wewnętrznych działach HR i jako doradca HR. Specjalizujący się zarządzaniu zmianą, w  rekrutacji i selekcji pracowników, tworzeniu planów szkoleniowych i  rozwojowych, budowaniu systemu motywacji i ocen pracowniczych, budowaniu zespołów projektowych, tworzeniu programu zarządzania zmianą. Posiada doświadczenie pracy w wewnętrznych działach HR jako konsultant i HR Manager. Współpracującymi z licznymi firmami w wielu obszarach działań HR. Od 2012 roku HR Business Partner w firmie farmaceutycznej Teva.


Krzysztof Pawlak  Pracownik takich firm jak Nestle S.A., Hewlett-Packard, Janssen-Cilag czy Johnson&Johnson (Switzerland) w  tej ostsniej na stanowisku Global Strategic Sourcing, obowiązki to m.in.  Zarządzanie kategorią zakupową na poziomie globalnym, Innowacje, Third Party Manufacturing, Raw Materials.
Wieloletni współpracownik szkoły, trener, konsultant ceniony przez słuchaczy przede wszystkim za posiadana wiedzę i kompetencje.


Anna Kaczmarczyk- Pocica Ukończyła w 1989r. Wydział Filozoficzno- Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego - dyplom magistra psychologii.
Odbyła w latach 1984-1987 staż w Pracowni Praktycznych Umiejętności Psychologicznych przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym, u boku doświadczonych trenerów, superwizorów Polskiego  Towarzystwa Psychologicznego.
Posiada Certyfikat  Praktyka NLP - wydany przez Polski Instytut Neurolingwistycznego Programowania - 1997r
W latach 1987-1996 : pro wadziławarsztaty i treningi umiejętności interpersonalnych, treningi pracy nad rozwojem osobistym, treningi asertywnego zachowania, treningi umiejętności rozwiązywania  konfliktów, warsztaty współpracy
w organizacji, treningi integracji zespołów pracy.
Od 1994r. w ramach Pracowni Doradztwa i Reklamy, potem Sokrates Akademia Treningu i Rozwoju- prowadzenie treningów, warsztatów  z zakresu umiejętności w zarządzaniu, komunikacji i sprzedaży, rozwoju osobistego dla kadry zarządzającej, przedstawicieli handlowych, zespołów pracy.
Od 2002r. prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu, z tematów  Komunikacja, Profesjonalne Prezentacje, Trudne Rozmowy.


Jerzy Pocica - ukończył w 1986 r. Wydział Filozoficzno – Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego- Instytut Psychologii , Dyplom magistra psychologii.
Uzyskał  Dyplom Podyplomowego Studium Bankowości i Finansów Szkoły Przedsiębiorczości  i Zarządzania przy Akademii Ekonomicznej w Krakowie – 1993 r.
Uczestniczył w polsko-brytyjskim programie szkolenia trenerów kadr zarządzających MATRIK realizowanym przez The British Council oraz Know-How Fund.
 
Posiada Certyfikat Trenera grupowego treningu interpersonalnego Stowarzyszenia Psychoterapeutów Krakowskiego Ośrodka Terapii – 1995 r.
Rekomendacja Trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego –1996r.
Certyfikat Praktyka NLP  wydany przez Polski Instytut Neurolingwistycznego  Programowania – 1997 r.
Międzynarodowy Certyfikat w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju Thames Valley University, London – 1999r  Oraz Międzynarodowy certyfikat w zakresie Mentoringu i Doradztwa  Thames Valley University, London.
 
W latach 1987 – 1996 prowadził warsztaty i treningi umiejętności interpersonalnych, treningi pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym, treningi asertywnego zachowania,  treningi umiejętności  rozwiązywania konfliktów  dla : młodzieży, pracowników oświaty- nauczycieli, pedagogów,  psychologów.
Od 2002r. prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych w Krakowskiej Szkole Biznesu, z tematów  Komunikacja, Profesjonalne Prezentacje, Trudne Rozmowy.
Od 1994 r. prowadzi – szkolenia , treningi umiejętności dla  kadry zarządzającej, przedstawicieli handlowych, doradców , zespołów pracy, menedżerów administracji samorządowej, agentów ubezpieczeniowych.
Właściciel firmy szkoleniowej Sokrates Akademia Rozwoju.


dr Maciej Skocz Z urodzenia i wychowania krakowianin. Z  wykształcenia inżynier automatyk, uzyskał doktorat z dziedziny badań operacyjnych. Ukończył studia Executive MBA, prowadzone przez Krakowską Szkołę Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pierwszy etap kariery to praca w Akademii Górniczo-Hutniczej i Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie, pełnił też funkcję eksperta UNIDO w projektach w Polsce, Iranie i Algierii. Później specjalizuje się w informatyce, najpierw jako pracownik firmy zagranicznej, potem prowadząc własną działalność.
Współzałożyciel i wieloletni prezes CDN S.A., wiodącego polskiego producenta oprogramowania dla zarządzania, następnie członek rady nadzorczej spółki CDN-COMARCH. Uzyskał tytuł Lidera Przedsiębiorczości nadany przez Prezydenta i Rząd RP.
Pracuje jako konsultant w dziedzinie zarządzania i informatyki, specjalizuje się w  zastosowaniu technologii informacyjnych, zarządzaniu strategicznym oraz bezpośrednim marketingu. Od 2006 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne w  ramach programów studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w  Krakowie.
Angażuje się w projekty non-profit poświęcone promocji kultury, współzałożyciel i członek zarządu Muzeum Galicja w Krakowie.


dr Grażyna Sordyl,  Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, adiunkt w Katedrze Bankowości i Ubezpieczeń Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, pełni jednocześnie funkcje managerskie w  Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym zarządzając Zespołem Wydziału ds. Obsługi Zarządu i Rady oraz Zespołem Analizy Ryzyka. Specjalista z  zakresu ubezpieczeń, autorka licznych publikacji i prac badawczych dotyczących funkcjonowania rynku ubezpieczeń.


Lidia Wysoczańska - doradca ds. wizerunku.
Od wielu lat zajmuje się tworzeniem wizerunku dziennikarzy programów informacyjnych, a  także osób związanych ze światem polityki i biznesu.
W swojej pracy wykorzystuje wiedzę z historii sztuki /Uniwersytet Boloński, Uniwersytet Jagielloński/, kostiumologii /Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie/ i  public relations /Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/, co pozwala jej cieszyć się w środowisku opinią profesjonalistki i eksperta. Wrażliwość na piękno i estetykę stroju wyniosła z prac przy pokazach mody G.Armaniego, A. Ferretti i C.Montany w Mediolanie.
Jej kilentami są TVP, TVN, Canal+, Ernst&Young, Glaxo Smith Kline, Hestia.


Pracownicy Uniwersytetu:

 • dr Jacek Bazarnik
 • mgr Krzysztof Biel
 • dr Beata Buchelt
 • dr Paweł Dąbek
 • dr hab. Filip Grzegorczyk
 • mgr Dominika Kubacka
 • dr Anna Litwa
 • dr Jolanta Loranc-Borkowska
 • dr Kinga Michałowska
 • dr Jarosław Plichta
 • dr Tomasz Smoleń
 • dr Jerzy Skrzypek
 • mgr Janusz Tuchowski
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • dr Agnieszka Żbikowska

Lektorzy business english:

 • mgr Paweł Korpak
 • mgr Aleksandra Szul

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin