Studia menedżerskie typu MBA dla dyrektorów finansowych


Dla wszystkich absolwentów studiów podyplomowych na UEK – 15% zniżki.*
* 15% zniżki na czesne dotyczy studiów podyplomowych oraz studiów typu MBA. Zniżka nie dotyczy studiów MBA.


 

 

    

 • Studia trzysemestralne, 224 godzin zajęć      
 • Cena: 7500 zł + 200 zł opłaty rekrutacyjnej (czesne za całość studiów)     
 • Kontakt: e-mail: ksb@uek.krakow.pl, tel. +48/ 12 293 50 29 

 

 


 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


 


Studia przeznaczone są dla kadry kierowniczej podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem działu finansowo-księgowego oraz działu controllingu.

Celem studiów jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy słuchaczy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowoczesne metody zarządzania finansami oraz zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w ramach pojedynczego podmiotu oraz w ramach grupy kapitałowej. Oprócz zagadnień związanych z finansami oraz rachunkowością słuchacze będą mieli możliwość zapoznania się z tzw. miękkimi aspektami zarządzania przedsiębiorstwem.

Studia będą również miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy samymi słuchaczami pracującymi w często jakże odmiennych organizacjach gospodarczych.

Blok - Umiejętności menedżerskie

 1. Nowoczesne metody i techniki zarządzania
 2. Mediacje i negocjacje w organizacji
 3. Asertywność
 4. Techniki twórczego myślenia
 5. Systemy motywacyjne

Blok - Strategia firmy

 1. Budowanie strategii firmy
 2. Analiza otoczenia organizacji
 3. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 4. Audyt wewnętrzny

Blok - Zarządzanie finansami

 1. Analiza finansowa grupy kapitałowej
 2. Zarządzanie ryzykiem finansowym
 3. Podstawy analizy technicznej
 4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa - VBM
 5. Metody wyceny przedsiębiorstw i grup kapitałowych
 6. Fuzje i przejęcia, due delligence
 7. Ocena efektywności inwestycji
 8. Budżetowanie działalności gospodarczej
 9. Zewnętrzne źródła kapitału w przedsiębiorstwie
 10. Fundusze europejskie jako źródła pozyskania kapitału finansowego
 11. Bankowe metody oceny wiarygodności kredytowej
 12. Zarządzanie płynnością finansową
 13. Rachunek przepływów pieniężnych w zarządzaniu finansami
 14. Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw

Blok - Sprawozdawczość i rachunkowość przedsiębiorstw

 1. Sprawozdawczość finansowa
 2. Konsolidacja sprawozdań finansowych
 3. MSSF a UOR
 4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 5. Zarządzanie wynikiem finansowym

Blok - Aspekty prawno-podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa władz firmy i głównej księgowej
 2. Postępowanie podatkowe przed urzędami skarbowymi
 3. Optymalizacja podatku dochodowego od osób prawnych
 4. Wybrane zagadnienia z zakresu podatku VAT
 5. Wybrane aspekty prawa pracy
 6. Kontrakty menedżerskie
 7. Ubezpieczenia majątkowe
 8. Przetargi i zamówienia publiczne
 9. Windykacja należności - aspekty bilansowo-podatkowe
 10. Wykorzystywanie majątku jako zabezpieczenie uzyskanego finansowania
 11. Cykle odnawiania składników produkcyjnych przedsiębiorstwa

Seminarium dyplomowe

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin