Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menedżerskie typu MBA

Dla wszystkich absolwentów studiów podyplomowych na UEK – 15% zniżki.*
* 15% zniżki na czesne dotyczy studiów podyplomowych oraz studiów typu MBA. Zniżka nie dotyczy studiów MBA.


 

 

 

 • Kierownik kierunku: 
  dr Agnieszka Żak, e-mail: ksb@uek.krakow.pl, tel. +48/ 12 293 50 29     
 • Studia dwusemestralne, 200 godzin zajęć
 • Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
  Delphi Poland S.A., Papieska Akademia Teologiczna, Poczta Polska, Radio Kraków S.A       
 • Cena: 5100 zł + 200 zł opłaty rekrutacyjnej (czesne za całość studiów)  

 

 


 


Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej w procesie zarządzania przedsiębiorstwami. Propozycja zajęć z zakresu zarządzania, rachunkowości,  finansów i prawa prowadzonych przez starannie dobraną kadrę pracowników UEK oraz praktyków gwarantuje pozyskanie umiejętności praktycznych, zwiększających skuteczność. Studia mają charakter interdyscyplinarny, przekazują wiedzę użyteczną, popartą wieloma praktycznymi przykładami.Kierunek „Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menedżerskie typu MBA” to również szansa na wzbogacenie swojego doświadczenia zawodowego. Studiowanie w grupie doświadczonych menedżerów daje dodatkowe korzyści - pozwala na dzielenie się wiedzą i rozwiązaniami praktycznymi oraz umożliwia nawiązywanie kontaktów biznesowych.Profil słuchacza: Studia przeznaczone są dla osób zajmujących stanowiska kierownicze każdego szczebla, głównie z wykształceniem pozaekonomicznym, pragnących wzbogacić swą wiedzę z zakresu zarządzania oraz rozwinąć umiejętności skutecznego kierowania przedsiębiorstwem w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. 

Program studiów:

 1. Blok – nadzór w przedsiębiorstwie
  • Controlling operacyjny przedsiębiorstwa
  • Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych
  • Nadzór korporacyjny
  • Audyt personalny, restrukturyzacja zatrudnienia
    
 2. Blok – rachunkowość i finanse
  • Rachunkowość zarządcza i podatkowa
  • Analiza projektów inwestycyjnych
  • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie ryzykiem gospodarczym
    
 3. Blok – Zagadnienia prawne
  • Elementy prawa pracy
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo upadłościowe i naprawcze
    
 4. Blok – zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Podstawy organizacji i zarządzania
  • Public relations
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw – istota i przesłanki
  • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
  • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM)
  • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Analiza sektorów i konkurencji
  • Techniki negocjacji
  • Przywództwo i zarządzanie pracownikami
  • Systemy zarządzania poprzez jakość (ISO)
  • Zarządzanie czasem
  • Zarządzanie operacyjne
  • Systemy motywowania pracowników
    
 5. Przedmiot do wyboru
 6. Seminarium dyplomowe

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin