Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menedżerskie typu MBA


Dla wszystkich absolwentów studiów podyplomowych na UEK – 15% zniżki.*
* 15% zniżki na czesne dotyczy studiów podyplomowych oraz studiów typu MBA. Zniżka nie dotyczy studiów MBA.


 

 • Kierownik kierunku:
  dr Agnieszka Żak, e-mail: ksb@uek.krakow.pl, tel. +48 12 293 75 98      
 • Studia dwusemestralne
 • Dyplom naszej szkoły uzyskali pracownicy m. in.:
  Delphi Poland S.A., Papieska Akademia Teologiczna, Poczta Polska, Radio Kraków S.A     
 • Cena: 5600 zł + 200 zł opłaty rekrutacyjnej (czesne za całość studiów)  

 


 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


 


 


Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej w procesie zarządzania przedsiębiorstwami. Propozycja zajęć z zakresu zarządzania, rachunkowości,  finansów i prawa prowadzonych przez starannie dobraną kadrę pracowników UEK oraz praktyków gwarantuje pozyskanie umiejętności praktycznych, zwiększających skuteczność. Studia mają charakter interdyscyplinarny, przekazują wiedzę użyteczną, popartą wieloma praktycznymi przykładami.Kierunek „Zarządzanie przedsiębiorstwem – studia menedżerskie typu MBA” to również szansa na wzbogacenie swojego doświadczenia zawodowego. Studiowanie w grupie doświadczonych menedżerów daje dodatkowe korzyści - pozwala na dzielenie się wiedzą i rozwiązaniami praktycznymi oraz umożliwia nawiązywanie kontaktów biznesowych.Profil słuchacza: Studia przeznaczone są dla osób zajmujących stanowiska kierownicze każdego szczebla, głównie z wykształceniem pozaekonomicznym, pragnących wzbogacić swą wiedzę z zakresu zarządzania oraz rozwinąć umiejętności skutecznego kierowania przedsiębiorstwem w burzliwym otoczeniu zewnętrznym. 

Program studiów:

1. Blok – nadzór w przedsiębiorstwie

 • Audyt personalny, restrukturyzacja zatrudnienia
 • Audyt wewnętrzny w organizacjach gospodarczych
 • Controlling operacyjny przedsiębiorstwa
 • Nadzór korporacyjny

2. Blok – rachunkowość i finanse

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa
 • Analiza projektów inwestycyjnych
 • Rachunkowość zarządcza i podatkowa

3. Blok – Zagadnienia prawne

 • Elementy prawa pracy
 • Prawo gospodarcze (cz. 1 i 2)


4. Blok – zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Analiza sektorowa
 • Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Przywództwo
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw – istota i przesłanki
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Systemy motywowania pracowników
 • Systemy zarządzania poprzez jakość (ISO)
 • Techniki negocjacji
 • Zarządzanie czasem
 • Zarządzanie operacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa (VBM)

5. Seminarium dyplomowe

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin