O KSB UEK

Krakowska Szkoła Biznesu UEK to wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, założona w roku 1991 (do roku 2007 działająca pod nazwą Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania). Przedmiotem działalności Szkoły jest dydaktyka, obejmująca studia MBA, studia podyplomowe, wszelkiego rodzaju kursy długo- i krótkoterminowe oraz działalność badawcza, konsultingowa i wydawnicza.

Od 1991 r. Szkoła (w latach 1991–2007 pod nazwą Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania) prowadzi szeroką współpracę z jednostkami samorządów lokalnych, przedsiębiorstwami, ośrodkami kultury, wyższymi i policealnymi szkołami w kraju i zagranicą. Równie szerokie są kontakty Szkoły z uczelniami zagranicznymi, w tym m. in. z Teesside University – Wielka Brytania (partnerem pierwszych w Polsce południowej studiów MBA), ze Stockholm University School of Business – Szwecja, St. Gallen Business School – Szwajcaria, Grand Valley State University, Suffolk University, Roosevelt University, Clark University – Stany Zjednoczone, EM Normandie – Francja, AESE Business School – Portugalia, France Business School (była ESC Clermont-Ferrand Graduate School of Management) – Francja, University of Johannesburg – RPA, Akademią Ekonomiczną w Kiszyniowie – Mołdawia, Banking University – Ukraina.

 

Nasze sale dydaktyczne:

  

więcej zdjęć Kampusu UEK >> 

 

Merytoryczny nadzór nad programami studiów Szkoły sprawuje Międzynarodowa Rada Szkoły, złożona z profesorów akademickich oraz przedstawicieli świata biznesu międzynarodowego. Od początku swojego powstania Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie aktywnie uczestniczyła w życiu zarówno swej macierzystej Uczelni, jak i współpracuje z innymi placówkami i instytucjami zewnętrznymi.

Przez pierwsze lata swojej działalności Szkoła (dawniej Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie) oferowała kursy z zakresu marketingu, bankowości i rachunkowości. Z każdym kolejnym rokiem oferta była modyfikowana i wzbogacana z uwzględnieniem tendencji gospodarczych panujących w polskiej rzeczywistości. Dziś Szkoła oferuje ponad 60 kierunków studiów podyplomowych, studia menedżerskie MBA, kursy i szkolenia oraz programy badawcze. W ramach studiów podyplomowych Szkoła kształci ponad 700 studentów rocznie. Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, iż Szkoła zajmuje wysokie lokaty w polskich rankingach. Przyczyniają się one również do wzrostu uznania na arenie międzynarodowej.

Poza działalnością dydaktyczno-naukową Szkoła prowadzi również działalność wydawniczą dopasowaną do potrzeb realizowanych zadań edukacyjno-badawczych o różnym charakterze. Są to prace o profilu informacyjnym oraz książkowym.

Krakowska Szkoła Biznesu UEK od wielu lat prowadzi usługi doradcze dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, instytucji publicznych. Zakres doradztwa może obejmować wszystkie obszary, w których specjalizuje się Szkoła w ramach prowadzonych studiów podyplomowych, tj.: Zarządzanie przedsiębiorstwem (restrukturyzacja, organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji, analizy strategiczne, controlling przedsiębiorstwa, sporządzanie business planów, projektowanie i analiza systemów logistycznych, prowadzenie audytu wewnętrznego, projektowanie systemów jakości), Fundusze strukturalne (sporządzanie wniosków, zarządzanie funduszami strukturalnymi zarówno w przedsiębiorstwach jak i jednostkach finansów publicznych), Zarządzanie w jednostkach finansów publicznych (strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, poprawa efektywności funkcjonowania, zarządzanie personelem w jednostkach finansów publicznych)

W ramach powyższych zagadnień istnieje możliwość indywidualnego ustalenia programu szkoleń zgodnie z procedurą proponowaną przez Szkołę. Wszystkie osoby biorące udział w analizach i prowadzące szkolenia są pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Są to osoby mające doświadczenie w zakresie doradztwa oraz szkoleń. Osoby prowadzące analizy i szkolenia są dobierane z uwzględnieniem ich zainteresowań i doświadczenia badawczego oraz specyfiki funkcjonowania instytucji zlecającej.

Zleceniodawcy proszeni są o kontakt telefoniczny (12 293 55 60, 12 293 55 61) lub mailowy (ksb@uek.krakow.pl) z sekretariatem Szkoły. Każde szkolenie lub usługa doradcza jest dostosowana do wymagań zlecającego. Terminy wykonania oraz ceny także są uzgadniane indywidualnie między stronami.

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin