O KSB UEK

Krakowska Szkoła Biznesu UEK to wyspecjalizowana jednostka dydaktyczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedmiotem działalności Szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, obejmującej studia podyplomowe, wszelkiego rodzaju kursy długo i krótkoterminowe oraz działalność badawcza, konsultingowa i wydawnicza.

Od 1993 r. Szkoła prowadzi szeroką współpracę z jednostkami samorządów lokalnych, przedsiębiorstwami, ośrodkami kultury, wyższymi i policealnymi szkołami w kraju i zagranicą. Równie szerokie są kontakty Szkoły z uczelniami zagranicznymi, w tym m. in. ze Stockholm University School of Business – Szwecja, St. Gallen Business School – Szwajcaria, Grand Valley State University, Suffolk University, Roosevelt University, Clark University – Stany Zjednoczone, EM Normandie – Francja, AESE Business School – Portugalia, France Business School (była ESC Clermont-Ferrand Graduate School of Management) – Francja, University of Johannesburg – RPA, Akademią Ekonomiczną w Kiszyniowie – Mołdawia, Banking University – Ukraina.

 

Nasze sale dydaktyczne:

  

więcej zdjęć Kampusu UEK >> 

 

Merytoryczny nadzór nad programami studiów Szkoły sprawuje Rada Programowa, złożona z profesorów z poszczególnych rad wydziałów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od początku swojego powstania Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie aktywnie uczestniczyła w życiu zarówno swej macierzystej Uczelni, jak i współpracuje z innymi placówkami i instytucjami zewnętrznymi. Starając się towarzyszyć przemianom społeczno-politycznymi gospodarczym zachodzącym w Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych, Szkoła zainaugurowała (12 maja 1992 roku) spotkania w Klubie Dyskusyjnym „FORUM”. Stanowił on miejsce przeznaczone do wyrażania poglądów, idei, prezentowania stanowisk ludzi należących do elit życia gospodarczego i politycznego kraju.

Przez pierwsze lata swojej działalności Szkoła oferowała kursy z zakresu marketingu, bankowości i rachunkowości. Z każdym kolejnym rokiem oferta była modyfikowana i wzbogacana z uwzględnieniem tendencji gospodarczych panujących w polskiej rzeczywistości. Dziś Szkoła oferuje ponad 60 kierunków studiów podyplomowych, studia menedżerskie MBA, kursy i szkolenia oraz programy badawcze. W ramach studiów podyplomowych Szkoła kształci ponad 2400 studentów rocznie. Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, iż Szkoła zajmuje wysokie lokaty w polskich rankingach. Przyczyniają się one również do wzrostu uznania na arenie międzynarodowej.

Poza działalnością dydaktyczno-naukową Szkoła prowadzi również działalność wydawniczą dopasowaną do potrzeb realizowanych zadań edukacyjno-badawczych o różnym charakterze. Są to prace o profilu informacyjnym oraz książkowym.

Krakowska Szkoła Biznesu UEK od wielu lat prowadzi usługi doradcze dla przedsiębiorstw prywatnych i państwowych, instytucji publicznych. Zakres doradztwa może obejmować wszystkie obszary, w których specjalizuje się Szkoła w ramach prowadzonych studiów podyplomowych, tj.: Zarządzanie przedsiębiorstwem (restrukturyzacja, organizacja i zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji, analizy strategiczne, controlling przedsiębiorstwa, sporządzanie business planów, projektowanie i analiza systemów logistycznych, prowadzenie audytu wewnętrznego, projektowanie systemów jakości), Fundusze strukturalne (sporządzanie wniosków, zarządzanie funduszami strukturalnymi zarówno w przedsiębiorstwach jak i jednostkach finansów publicznych), Zarządzanie w jednostkach finansów publicznych (strategie rozwoju lokalnego i regionalnego, poprawa efektywności funkcjonowania, zarządzanie personelem w jednostkach finansów publicznych)

W ramach powyższych zagadnień istnieje możliwość indywidualnego ustalenia programu szkoleń zgodnie z procedurą proponowaną przez Szkołę. Wszystkie osoby biorące udział w analizach i prowadzące szkolenia są pracownikami naukowymi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Są to osoby mające doświadczenie w zakresie doradztwa oraz szkoleń. Osoby prowadzące analizy i szkolenia są dobierane z uwzględnieniem ich zainteresowań i doświadczenia badawczego oraz specyfiki funkcjonowania instytucji zlecającej.

Zleceniodawcy proszeni są o kontakt telefoniczny (12 293 55 60, 12 293 55 61) lub mailowy (ksb@uek.krakow.pl) z sekretariatem Szkoły. Każde szkolenie lub usługa doradcza jest dostosowana do wymagań zlecającego. Terminy wykonania oraz ceny także są uzgadniane indywidualnie między stronami.

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin