dr hab. Piotr Buła, prof. UEK

 • Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
    


Tytuł naukowy: dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (więcej informacji o postępowaniu habilitacyjnym)
 

Zainteresowania:


Metodologia organizacji i zarządzania, zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny, nadzór korporacyjny, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie logistyką, zarządzanie strategiczne, audyt logistyczny, zarządzanie przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka.

Stypendysta Grad Valley State University (USA).

Autor lub współautor 97 publikacji naukowych, badań i projektów wdrożeniowych oraz 42 publikacji prasowych i wypowiedzi eksperckich. Autor wielu analiz i publikacji z zakresu doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw oraz publikacji naukowych z zakresu organizacji i zarządzania w zakresie zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego. Autor wydanej w 2015 roku książki pt. System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jako element nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015, s. 283.

Od 1993 r. adiunkt, a od 2016 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 1996 r. wykładowca w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Krakowska Szkoła Biznesu UEK), od 1998 r. członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, od 2004 r. Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, od 2008 r. członek Senatu UEK,od 2008 r. członek Rady Studium Języków Obcych UEK, od 2008 r. członek Komisji Rektorskiej ds. Bytowych, Zdrowotnych i Kulturalnych Pracowników UEK, od 2012 r. członek Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych UEK (wcześniej członek Komisji Wydziałowej ds. Rozwoju Kadry Naukowej UEK), od 2012 r. członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK.

 

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych czasopism:


 • Acta Commercii. Journal in the management sciences. University of Johannesburg, RPA, ISSN: 1680-7537 (drukowane), 1684-1999 (online);

 • Journal of East-West Business, USA, ISSN: 1066-9868 (drukowane), 1528-6959 (online);

 • Review of General Management – „Spiru Haret” University – Rumunia, ISSN: 1841–818X;


Wybrane najnowsze publikacje:


 • Risks and Opportunities - in Search of Equilibrium, scientific editor: Piotr Buła, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow, Saint Petersburg 2016, ISBN: 978-83-937642-6-6.

 • Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro. Wybrane problemy VII (Seria: Nauka), pod red. naukową J. Czekaja, Krakowska Szkoła Biznesu UEK, Kraków 2016, 186 stron. Redakcja wydania. ISBN 978-83-939641-1-6.

 • Buła P., System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jako element nadzoru korporacyjnego, 283 strony, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ISBN 978-83-233-3952-6.

 • Management Science during Destabilization. Local Insight, vol. 7, scientific editors: J. Teczke, K. Djakeli, P. Buła, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow–Tbilisi 2015, 291 pages, Polish ISBN 978-83-937642-5-9, Georgian ISBN 978-9941-22-539-0. Publikacja w języku angielskim (współredakcja).

 • Bula P., The Role of the Internal Audit within Corporate Risk Management Viewed from the Perspective of the Corporate Governance Function, (in:) Management Science during Destabilization. Local Insight, vol. 7, scientific editors: J. Teczke, K. Djakeli, P. Buła, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow–Tbilisi 2015, 291 pages, pp. 285–291, Polish ISBN 978-83-937642-5-9, Georgian ISBN 978-9941-22-539-0. Publikacja w języku angielskim.

 • Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro. Wybrane problemy VI (Seria: Nauka), pod red. naukową S. Owsiaka, Krakowska Szkoła Biznesu UEK, Kraków 2015, 227 stron. Redakcja wydania. ISBN 978-83-939641-0-9

 • The Development of Financial System of Countries of Central and East Europe, edited by O. Druhov, P. Buła, University of Banking of the National Bank of Ukraine, Lviv Institute of Banking; Cracow University of Economics, Cracow 2015, Volume V, 191 pages, ISBN 978-83-932796-9-2. Publikacja w języku angielskim, polskim i ukraińskim (współredakcja).

 • Buła P., Strategic Risk in Company Activities – Methodological Approach, (in:) Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Processes and Structure in the Time of Destabilization, scientific editors: J. Teczke, P. Buła, V. Grosu, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow–Chișinău 2014, 276 pages, pp. 117–130. Polish ISBN 978-83-937642-2-8, Republic of Moldova ISBN 978-9975-75-700-3. Publikacja w języku angielskim.

 • Buła P., Fudaliński J., Risk in the activities of non-commercial organizations – a basis for discussion, (in:) Managing Disruption and Destabilisation, scientific editors: T. Baaken, J. Teczke, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow–Muenster 2014, 386 pages, pp. 109–125. Polish ISBN 978-83-937642-3-5, German ISBN 978-3-938137-49-9. Publikacja w języku angielskim.

 • Buła P., Teczke J., E. Karimgozhina, Implementing of Corporate Social Responsibility on the Example of Republic of Kazakhstan and Republic of Poland, (in:) Managing in an Interconnected World: Pioneering Business and Technology Excellence, editors: N.J. Delener, L. Fuxman, F.V. Lu, S. Rogrigues, Global Business and Technology Association (GBATA), GBATA 2014, volume XVI, 696 pages, pp. 608–617. ISBN 1-932917-10-1. Publikacja w języku angielskim.

 • Management Science in Transition Period in Moldova and Poland. Processes and Structure in the Time of Destabilization, scientific editors: J. Teczke, P. Buła, V. Grosu, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow–Chișinău 2014, 276 pages. Polish ISBN 978-83-937642-2-8, Republic of Moldova ISBN 978-9975-75-700-3. Publikacja w języku angielskim (współredakcja).

 • Buła P., Fudaliński J., Strategic risk in the process of obtaining the sources of financing for operations of commercial law entities in Poland, on the example of a selected company, (in:) Management and Development of Financial Systems in Eastern European Countries. Current State and Problems, scientific editors: P. Buła, O. Druhov, J. Fudaliński, Cracow School of Business at Cracow University of Economics, Cracow 2013, 364 pages, pp. 41–58. ISBN 978-83-932796-2-3. Publikacja w języku angielskim.
   

Współpraca redakcyjna oraz publikacyjna:


 • Wydawnictwo Lwowskiego Instytutu Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy,

 • Zeszyty Naukowe ASEM Akademii Ekonomicznej w Kiszyniowie, Mołdawia,

 • Suffolk University z Bostonu, Sawyer School of Business, USA,

 • International Management Development Association, USA – recenzent artykułów do corocznie wydawanej publikacji zwartej.


Członek międzynarodowych organizacji zrzeszającej profesorów z dziedziny zarządzania międzynarodowego m.in.:


 • International Management Development Association (IMDA), USA;

 • Global  Business  and  Technology  Association (GBATA), USA;

 • European International Business Academy (EIBA), Belgia;

 • Global Sales Science Institute (GSSI), Francja;

 • European Foundation for Management Development (EFMD),

 • Belgia; International Academy of Management and Business (IAMB), USA;

 • “Eurasian Economic Club of Scientists” Association (EECSA), Kazachstan;

 • South African Institute of Management Scientists (SAIMS), RPA.

Od 2004 roku do chwili obecnej – organizator i uczestnik seminariów międzynarodowych dla przedstawicieli środowiska biznesowego do Francji, Mołdawii, Ukrainy, USA, Szwajcarii, Szwecji.


Członek projektów wdrożeniowych dla biznesu oraz zespołów eksperckich z zakresu doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw. Posiada kilkuletnie doświadczenie związane z udziałem w organach nadzorczych spółek handlowych, m.in.: 


 • Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów,

 • Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,

 • Powiatowego Parku Rozwoju Sp. z o.o.,

 • Solne Miasto Sp. z o.o.,

 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce – Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego,

 • Fundacji Instytutu Studiów Strategicznych – Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

 • Fundacji Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK.