dr hab. Piotr Buła, prof. UEK

 • Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK
 • Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Krakowie
    


Tytuł naukowy: dr hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (więcej informacji o postępowaniu habilitacyjnym)
 


 

Od 2004 r. Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, od 2005 r. kieruje organizacją skupiającą absolwentów programów MBA Szkoły – KSB Alumni MBA. Organizacja skupia obecnie prawie 900 członków – absolwentów, a jej działalność stanowi platformę umożliwiającą dostęp do aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania, kontakt z czołowymi praktykami biznesu, wymianę doświadczeń, a także kreowanie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania i biznesu. Sprawuje również nadzór oraz koordynuje realizację studiów MBA jako Dyrektor Programu:

 • Executive MBA – realizowanego we współpracy z EM Normandie Business School z Francji oraz AESE Business School z Portugali. Obie zagraniczne szkoły partnerskie posiadają akredytację EPAS, jak również EQUIS i AACSB. Portugalska AESE Business School ściśle współpracuje z IESE Business School, University of Navarra z Hiszpanii.

Przed 2015 r. Program był prowadzony wspólnie z Teesside University z Wielkiej Brytanii, a następnie z Stockholm University School of Business ze Szwecji.

 • International MBA – realizowanego we współpracy z St. Gallen Business School ze Szwajcarii (od 2006 r. do chwili obecnej);
 • MBA KSB + Master − realizowanego we współpracy z Clark University z USA (od 2013 r. do chwili obecnej).

 

Posiada doświadczenie związane z udziałem w organach nadzorczych spółek handlowych. Ostatnio w:

 • Członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów – Warszawa (od 02.2017 r. do chwili obecnej),
 • Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Warszawa (od 12.2015 do 12.2016 r.),
 • Powiatowym Parku Rozwoju Sp. z o.o. – Wieliczka (od 2012 do 2015 r.),
 • Solne Miasto Sp. z o.o. – Wieliczka (od 2009 do 2012 r.),
 • Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce – Przedstawiciel Wojewody Małopolskiego (od 2011 r. do chwili obecnej).

Za działalność na polu popularyzowania Polski i Krakowa, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji, został wyróżniony nadaniem prestiżowego tytułu Ambasadora Kongresów Polskich (2010 r.). Tym samym znalazł się w grupie 100 osób w kraju, które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce międzynarodowych wydarzeń. Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizacją pozarządową – Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce.

Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych, badań naukowych i projektów wdrożeniowych oraz 44 publikacji prasowych i wypowiedzi eksperckich. Wymienione publikacje naukowe dotyczą zakresu: organizacji i zarządzania w zakresie zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, nadzoru korporacyjnego, strategii zarządzania, audytu logistycznego, zarządzania przedsięwzięciami zwiększonego ryzyka. Autor wielu analiz i publikacji z zakresu doradztwa gospodarczego realizowanych na rzecz przedsiębiorstw oraz sektora publicznego. Ekspertyzy i opracowania dotyczyły głównie zagadnień z zakresu restrukturyzacji, w tym w szczególności racjonalizacji zatrudnienia, restrukturyzacji systemów wynagrodzeń, projektowania i modelowania struktur organizacyjnych, modelowania przebiegu procesów zarządzania, analizy systemu organizowania i zarządzania procesami pracy, wartościowania pracy, analizy systemu organizacji i zarządzania z punktu widzenia obiegu informacji i dokumentów oraz stopnia sformalizowania organizacji. Ekspertyzy wykonywane były głównie dla potrzeb sektora energetycznego, chemicznego, a także przedsiębiorstw z sektora przemysłu lekkiego, spożywczego oraz instytucji sektora publicznego. Posiada certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2.

Autor wydanej w 2015 r. książki pt. System zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jak element nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo UJ w Krakowie. Recenzent prac habilitacyjnych oraz doktorskich krajowych i zagranicznych, przewodniczący i recenzent wniosków z programu OPUS dla Narodowego Centrum Nauki (NCN). Od 2018 r. Senior Research Professor w Department of Business Management, College of Business and Economics, University of Johannesburg (RPA). W 2018 r. powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Od 2019 r. członek Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019–2020 przy Kancelarii Prezydenta RP. Uczestnik projektów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego np. „Małopolska Chmura Edukacyjna”, „Broker Innowacji”. Członek Kapituły im. Stanisława Wyspiańskiego przyznającej nagrody dla uzdolnionej młodzieży między 18–26 rokiem życia.

Od 2015 r. doktor habilitowany, a od 2016 r. zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK). Od 1996 r. wykładowca w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Krakowska Szkoła Biznesu UEK), od 1998 r. członek Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, od 2004 r. Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK, od 2008 r. członek Senatu UEK, od 2008 r.  członek Rady Studium Języków Obcych UEK, od 2012 r. członek Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych UEK (wcześniej członek Komisji Wydziałowej ds. Rozwoju Kadry Naukowej UEK), od 2012 r. członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK. W uznaniu za całokształt pracy naukowo-dydaktycznej oraz działalność publiczną i społeczną został odznaczony medalami jubileuszowymi Akademii Ekonomicznej/Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nadanymi przez Senat i JM Rektorów Uczelni. W 2003 r. został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, a w 2014 r. medalem Komisji Edukacji Narodowej przyznanym przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Członek międzynarodowych organizacji zrzeszających profesorów z dziedziny zarządzania międzynarodowego i szkół biznesu m.in.: International Management Development Association (IMDA), USA; Global  Business  and  Technology  Association (GBATA), USA; European International Business Academy (EIBA), Belgia; Global Sales Science Institute (GSSI), Francja; European Foundation for Management Development (EFMD), Belgia; International Academy of Management and Business (IAMB), USA; “Eurasian Economic Club of Scientists” Association (EECSA), Kazachstan; South African Institute of Management Scientists (SAIMS), RPA. Od 2004 r. do chwili obecnej – organizator i uczestnik seminariów międzynarodowych dla przedstawicieli środowiska akademickiego i biznesowego do Francji, Mołdawii, Portugali, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA. Stypendysta Grad Valley State University (USA).

Za zasługi na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Akademii Ekonomicznej w Kiszyniowie (2009 r.) oraz został uhonorowany medalem Mołdawskiej Akademii Nauk (2016 r.). Odznaczony medalami Lwowskiego Instytutu Bankowości Uniwersytetu Bankowości Narodowego Banku Ukrainy za wieloletnią współpracę naukową i dydaktyczną (2010, 2011, 2013 r.). W 2011 r. uhonorowany wyróżnieniem St. Gallen Business School ze Szwajcarii za wieloletnią współpracę dydaktyczno-naukową w zakresie organizacji programów MBA.