Misja KSB UEK


KSB UEK dostarcza ofertę edukacyjną odpowiadającą aktualnym, europejskim trendom w obszarze zarządzania oraz potrzebom gospodarki krajowej i europejskiej. Program jest stale doskonalony poprzez łączenie najlepszych praktyk biznesu, nowoczesnych teorii naukowych, własnych doświadczeń i dobrych wzorców partnerów zagranicznych.

Szkoła wyróżnia się jakością świadczonych usług edukacyjnych, którą osiąga poprzez utrzymywanie wysoko wykfalifikowanej, specjalistycznej i powiązanej z biznesem międzynarodowej kadry dydaktycznej oraz zorientowany na studenta profesjonalny zespół administracyjny.

Usługi edukacyjne są dostarczane w sposób nowoczesny, elastyczny i dostosowany do potrzeb indywidualnych. Stale modernizowana infrastruktura Szkoły umiejscowiona w XIX wiecznym kampusie odzwierciedla połączenie nowoczesności z tradycją Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

KSB UEK jest także miejscem spotkań studentów – praktyków biznesu, którzy budują społeczność profesjonalistów, wymieniają doświadczenia i współpracują również na płaszczyźnie zawodowej.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin