Projekty finansowane z Unii Europejskiej

 

 

„Małopolska Chmura Edukacyjna (MChE) – nowy model nauczania” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (technika i licea).

Pierwsze multimedialne akademickie zajęcia w ramach pilotażowego projektu pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” odbyły się w dniu 17 października 2014 r. w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wykłady z przedsiębiorczości i społeczeństwa obywatelskiego prowadzone były przez  pracowników akademickich z UEK z wykorzystaniem nowoczesnej platformy multimedialnej. Rok akademicki 2018/2019 to 5 etap uczestnictwa KSB UEK w MChE.

 

Od roku akademickiego 2016/2017 projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W skład przedsięwzięcia wchodzą wzajemnie ze sobą powiązane projekty:

 • wyposażenie szkół i uczelni wyższych w sprzęt służący do komunikacji poprzez sieć internetową w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna realizowanego z RPO WM 2014-2020 Poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji, którego liderem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a Województwo Małopolskie – wraz z uczelniami wyższymi oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne – partnerem,
 • koordynacja realizacji zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”,
 • koordynacja i realizacja zajęć z przedmiotów zawodowych dla techników w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego II”,
 • realizacja zajęć edukacyjnych w technikach i liceach, z przedmiotów ogólnych w ramach realizacji projektów konkursowych.

 

Krakowska Szkoła Biznesu koordynuje projekt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w dwóch obszarach tematycznych: przedsiębiorczość oraz matematyka (z elementami rachunkowości).

W ramach projektu w roku akademickim 2017/2018 zrealizowane zostały:

 • zajęcia on-line z obszaru przedsiębiorczość – 60 godz. lekc.
 • koła naukowe z obszaru przedsiębiorczość – 60 godz. lekc.
 • warsztaty weekendowe z obszaru przedsiębiorczość – 40 godz. lekc.
 • warsztaty letnie z obszaru przedsiębiorczość – 25 godz. lekc.

 

W roku akademickim 2017/2018, oprócz zróżnicowanych zajęć z obszaru przedsiębiorczość zostały zrealizowane także:

 • zajęcia on-line z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 30 godz. lekc.
 • koła naukowe z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 30 godz. lekc.
 • warsztaty weekendowe z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 30 godz. lekc.
 • warsztaty letnie z obszaru matematyka z elementami rachunkowości – 25 godz. lekc.

 

W roku akademickim 2017/2018 w projekt zaangażowane były następujące osoby, pracownicy UEK:

 • prorektor ds. Kształcenia i Studentów – Prof. dr hab. Krzysztof Surówka, członek Grupy Sterującej MChE (w skład Grupy Sterującej wchodzą Rektorzy uczelni wyższych).
 • pełnomocnik Rektora ds. Projektu MChE, koordynator merytoryczny obszaru przedsiębiorczość – Prof. UEK dr hab. Piotr Buła,
 • koordynator merytoryczny obszaru matematyka (z elementami rachunkowości) – dr Katarzyna Szymczyk-Madej,
 • wykładowcy obszaru przedsiębiorczość – dr Małgorzata Kosała, mgr Dominika Guja,
 • wykładowcy obszaru matematyka (z elementami rachunkowości) – dr Kinga Bauer, dr Jurij Renkas, dr Bartosz Kurek,
 • koordynator projektu MChE – mgr inż. Patrycja Kołodziejczyk.

 

Od roku akademickiego 2017/2018 dwie kolejne sale KSB UEK zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, który umożliwia transmisję na żywo między poszczególnymi jednostkami biorącymi udział w projekcie. Dobra jakość obrazu oraz dźwięku znacznie ułatwia komunikację wśród uczestników zajęć. Jest to o tyle istotne, ponieważ z roku na rok coraz więcej szkół ponadgimnazjalnych dołącza do projektu MChE.

Prawie 60 mln zł pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 przeznaczył samorząd województwa małopolskiego na zakup sprzętu multimedialnego umożliwiającego kontynuację jedynego na skalę Europy przedsięwzięcia Małopolska Chmura Edukacyjna. Dzięki projektowi w małopolskich liceach, technikach, bibliotekach i siedzibach Małopolskich Centrów Doskonalenia Nauczycieli znajdujących się na terenie wszystkich 22 powiatów regionu,  powstaną nowoczesne pracownie multimedialne wyposażone m.in. w tablice interaktywne, zestawy mobilne, wi-fi oraz sprzęt umożliwiający wideokonferencje. Wszystko po to, by młodzi Małopolanie jeszcze w szkole średniej zarazili się pasją do nauki, biorąc udział w zajęciach akademickich (wykładach, seminariach, ćwiczeniach laboratoryjnych i kołach zainteresowań) z 20 obszarów tematycznych.

Kolejnym krokiem usprawniającym współpracę między KSB UEK, a szkołami było dołączenie w roku akademickim 2017/2018 do dedykowanego portalu internetowego MChE. Dzięki tej platformie, szkoły uczestniczące w zajęciach z danego obszaru mają dostęp do odtworzenia materiału filmowego z zajęć online oraz kół naukowych. Portal także umożliwia pobieranie materiałów z zajęć, dzięki czemu uczniowie mogą utrwalać wiedzę nabytą podczas kursu.

Łącznie w projekcie MChE uczestniczyło do dnia dzisiejszego ok. 1500 uczniów z ponad 30 szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ten stanowi nie tylko platformę wymiany wiedzy, ale także innowacyjny model promowania działalności naszego Uniwersytetu na zewnątrz. Ponadto ta długoterminowa współpraca zapewnia Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie możliwość prowadzenia zajęć online, kół, warsztatów weekendowych, warsztatów letnich z różnego zakresu oraz uruchamianie nowych obszarów tematycznych prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dofinansowanie z tytułu rozliczeń projektu od 2014 r. dla UEK  stanowi ponad 2 600 000 zł.

 

Więcej informacji o Projekcie MChE: http://e-chmura.malopolska.pl/

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin