W edukacji MBA mamy ponad 20 lat doświadczenia!


Oferta studiów MBA

Jeśli zastanawiasz się, który z programów wybrać, poniżej prezentujemy porównanie programów MBA oferowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK

  EPAS accredited      
 

EXECUTIVE MBA

INTERNATIONAL MBA

MBA KSB + MASTER

MBA IT

 

Opis programów MBA

Opis
programu

Studia MBA spełniające najwyższe standardy międzynarodowe w zakresie Executive Education, bazujące na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu, realizowane w formule konsorcjum trzech europejskich uczelni: UEK, EM Normandie, AESE. Międzynarodowe studia MBA prowadzone w oparciu o koncepcję zintegrowanego zarządzania, stworzoną przez partnera programu – St. Gallen Business School. Program łączy ze sobą rzetelną wiedzę z rozwojem kompetencji miękkich. Program stanowiący unikalne połączenie akademickich studiów na poziomie Master realizowanych według programu Clark University oraz praktycznego podejścia biznesowego typowego dla studiów MBA. MBA IT to unikatowy program edukacyjny w skali całego kraju. Nowoczesna tematyka i forma zajęć są odpowiedzią na dynamicznie rozwijający się sektor IT oraz technologiczny.

Nabywane kompetencje z programów MBA

Nabywane
kompetencje
(efekty kształcenia)

W ramach kluczowych obszarów kształcenia program rozwija strategiczne kompetencje przywództwa:

– rozpoznawania nowych trendów i wyzwań w biznesie,
– skutecznego działania w warunkach niepewność i zarządzania zmianą,
– wprowadzania innowacji i nowych modeli biznesowych,
– kreowania architektury organizacji w kontekście digitalizacji i automatyzacji.
Oparty na 6 modułach program, który rozwija kompetencje niezbędne do zarządzania operacyjnego w otoczeniu międzynarodowym:

– współpracy międzykulturowej,
– interpretacji zjawisk ekonomicznych,
– budowania konkurencyjności międzynarodowej,
– harmonizowania funkcji firmy,
– zarządzania zespołem, projektem, zmianą.
Studenci, w ramach wybranych specjalności, nabywają poszukiwane na rynku pracy kompetencje w zakresie:

– skutecznej komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym,
– stosowania najnowszych metod i narzędzi zarządzania,
– analizy i interpretacji informacji ekonomicznych.

Uczestnicy programu zdobędą wiedze na temat:  

– strategicznego zarządzania organizacją IT,

– budowania przewagi w oparciu o innowacje technologiczne,

– transformacji cyfrowej, wdrażania strategicznego Lean i Agile,

– budowania wizerunku pracodawcy IT,

– nowoczesnej ekonomii i finansów,

– zarządzania produktem,

– budowania i kierowania zespołami,

– psychologii przywództwa, oraz umiejętności menedżerskich.

Adresaci programów MBA

Adresaci
programu

Właściciele firm, wyższa kadra menedżerska, w tym obecni i przyszli członkowie zarządów, którzy chcą pozyskać kompetencje w zakresie General Management. Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, którzy chcą realizować się w środowisku międzynarodowym lub planują karierę za granicą. Osoby aspirujące do objęcia stanowisk menedżerskich oraz właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. Kadra średniego szczebla w firmach IT/high-tech/inżynieryjnych, menedżerowie, kierownicy, liderzy w pionach i departamentach IT/ technologicznych/innowacji, dyrektorzy i menedżerowie działów innowacji/badań i rozwoju (R&D)/inżynieryjnych, a także dla „Scrum Masterów”, „Agile Coach’ów” oraz liderów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (HR) oraz kulturą w branży IT oraz technologicznej. 

Języki wykładowe programów MBA

Język wykładowy

100% angielski 100% angielski 100% angielski Polski (70%) + angielski (30%)

Kryteria przyjęcia

Kryteria
przyjęcia

– wykształcenie wyższe
– min. 5-letnie* doświadczenie menedżerskie (lub wysokiej klasy specjalistyczne)
– test wzorowany na GMAT, organizowany przez KSB UEK
– rozmowa kwalifikacyjna
– test psychologiczny
– wykształcenie wyższe
– min. 3-letnie* doświadczenie menedżerskie (lub wysokiej klasy specjalistyczne)
– test wzorowany na GMAT, organizowany przez KSB UEK
– rozmowa kwalifikacyjna
– test psychologiczny
– wykształcenie wyższe (co najmniej studia I stopnia)
– min. 2-letnie doświadczenie zawodowe (możliwe obniżenie minimalnego stażu do jednego roku decyzją Komisji Rekrutacyjnej)*
– test wzorowany na GMAT, organizowany przez KSB UEK lub certyfikat językowy
– rozmowa kwalifikacyjna
– test psychologiczny

– wykształcenie wyższe (co najmniej studia I stopnia)

– min. 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku liderskim

– aktywne zatrudnienie w branży IT/Tech

  * Każda aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie.

Kadra dydaktyczna

Kadra
dydaktyczna

Wykładowcy to profesorowie renomowanych uczelni, wysokiej klasy specjaliści z bogatym doświadczeniem z Polski, Francji, Portugali, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz praktycy biznesu z Polski i zagranicy, pełniący najwyższe funkcje zarządcze. 60% wykładowców stanowią obcokrajowcy (z Szwajcarii, Niemiec i Francji). Prowadzący zajęcia to praktycy biznesu oraz naukowcy – specjaliści w swoich dziedzinach. Wszyscy wykładowcy posiadają bogate doświadczenie akademickie lub biznesowe. Około 50% uczących w programie to wykładowcy zagraniczni, głównie z USA. Kadra wykładowców to badacze i naukowcy wiodących ośrodków akademickich (UEK, Kozmiński, University of Maryland, AGH) oraz liderzy i praktycy m.in. z Google Cloud, Amazon, Spotify, Allegro, Hitachi, SmartRecruiters, Lunar Logic, Ocado Technology, Bayer Pharmaceuticals.

Organizacja programów MBA

Organizacja
programu

500 godzin zajęć, realizowanych podczas 20 spotkań weekendowych i 2 sesji wyjazdowych. 500 godzin zajęć, realizowanych podczas 20 spotkań weekendowych i 2 sesji wyjazdowych. 400 godzin zajęć, realizowanych podczas 20 spotkań weekendowych i sesji wyjazdowej. 500 godzin zajęć, realizowanych podczas 30 spotkań weekendowych i  sesji wyjazdowych.
Zajęcia prowadzone w zróżnicowanych formach: wykłady, dyskusje, debaty, warsztaty z wykorzystaniem pracy zespołowej i indywidualnej, najlepszych case study i gier symulacyjnych, wspomagające networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami programu.  

Miejsce zjazdów

Miejsce
zjazdów

– Kraków + sesje wyjazdowe (krajowa i zagraniczna we Francji)
– możliwość udziału w międzynarodowych seminariach biznesowych w Lizbonie, Londynie, Davos, Bostonie, Ahmedabad (za dopłatą)
– Kraków + sesje wyjazdowe (krajowa i zagraniczna w Szwajcarii)
– możliwość udziału w międzynarodowych seminariach biznesowych w St. Gallen, Hamburgu, Davos i Bostonie (za dopłatą)
– Kraków + krajowa sesja wyjazdowa
– możliwość udziału w Summer Semester w Clark University w USA (za dopłatą)

– Kraków (Campus UEK oraz biura firm partnerskich, m.in. Hitachi, Sabre Poland)  + krajowa sesja wyjazdowa

Dyplom

Dyplom

– wspólny dyplom Executive MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK, EM Normandie Business School z Francji oraz AESE Business School z Portugalii
– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA
– transkrypt ocen
– wspólny dyplom International MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK i St. Gallen Business School ze Szwajcarii
– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych International MBA
– transkrypt ocen
– dyplom/degree Master of Science in Communication (MSC) wydany przez Clark University z USA
– dyplom MBA in Managerial Communication (lub zgodny z wybraną specjalnością) wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK
– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA in Managerial Communication
– transkrypt ocen

– dyplom MBA IT wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK
– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA IT
– transkrypt ocen

Korzyści z udziału w programie

Korzyści
z udziału
w programie

Zindywidualizowany dobór przedmiotów do wyboru spośród wyselekcjonowanych certyfikowanych kursów online we współpracy z platformą OpenSAP. Program jest oferowany w podstawowej specjalności MBA in Managerial Communication lub w jednej z poniższych (za dopłatą):
– MBA in Healthcare Management,
– MBA in HR Management,
– MBA in IT Systems.
 
Networking, spotkania Klubu KSB Alumni MBA, udział w Międzynarodowym Kongresie MBA, wizytach w firmach, warsztatach biznesowych, międzynarodowych seminariach biznesowych, wymiana doświadczeń z profesjonalistami z różnych obszarów.
Studia MBA przygotowują do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Czesne

Czesne

13 100 € lub 59 000 PLN 12 500 € lub 57 000 PLN 7500 € lub 33 000 PLN

42 000 zł*

*Cena promocyjna obowiązuje dla kandydatów na rok akademicki 2021/2022, cena regularna 52 500 zł.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe odpowiedzi na swoje pytania,
zachęcamy do kontaktu!

 
 
Akredytacje:

Program Executive MBA posiada prestiżową akredytację EPAS przyznaną przez European Foundation for Management Development (EFMD).

Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest oficjalnym kampusem zagranicznym Clark University USA, akredytowanym przez New England Commision of Higher Education (NECHE).
 
 
Podstawy prawne:

Studia MBA realizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK są w świetle polskiego prawa studiami podyplomowymi, zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studia MBA KSB UEK przygotowują do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 
 
Partnerzy programów MBA KSB UEK:
 
Partnerzy programów MBA KSB UEK
 
Członkostwo KSB UEK w instytucjach międzynarodowych:
 
 
Członkostwo KSB UEK w instytucjach międzynarodowych

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin