W edukacji MBA mamy ponad 20 lat doświadczenia!


Oferta studiów MBA

Jeśli zastanawiasz się, który z programów wybrać, poniżej prezentujemy porównanie oferowanych przez
Krakowską Szkołę Biznesu UEK Programów MBA:

Studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK przygotowują do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa
zgodnie z zapisami art. 19 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe odpowiedzi na swoje pytania, zachęcamy do kontaktu!

 

    Executive MBA   International MBA   MBA KSB + Master
             
Filozofia
Programu
  Studia MBA spełniające standardy międzynarodowe w zakresie Executive Education, bazujące na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu, realizowane w formule konsorcjum trzech europejskich uczelni. Program  oparty na zachodnim podejściu do zarządzania i przewodzenia w biznesie.   Międzynarodowe studia MBA, prowadzone w oparciu o autorską koncepcję zintegrowanego zarządzania, stworzoną przez partnera Programu – St. Gallen Business School, jako odpowiedź na wyzwania dzisiejszego środowiska międzynarodowego.   Program stanowiący unikalne połączenie akademickich studiów na poziomie Master  realizowanych według programu amerykańskiego partnera oraz praktycznego podejścia biznesowego typowego dla studiów MBA.
Nabywane kompetencje
(efekty
kształcenia)
 

W ramach 5 kluczowych obszarów kształcenia Program rozwija kompetencje strategiczne dla zarzadzania firmą:
– rozpoznawania nowych trendów i wyzwań w biznesie,
– skutecznego działania w warunkach niepewność i zarządzania zmianą,
– wprowadzania innowacji,
– kreowania architektury organizacji w kontekście digitalizacji i automatyzacji.

 

Program, oparty na 6 modułach, rozwija kompetencje niezbędne do zarządzania operacyjnego w firmie międzynarodowej:
– współpracy międzykulturowej,
– interpretacji zjawisk ekonomicznych,
– budowania konkurencyjności międzynarodowej,
– harmonizowania funkcji firmy,
– zarządzania zespołem, projektem, zmianą.

 

Studenci, w ramach wybranych specjalności, nabywają kompetencje w zakresie:
– skutecznej komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym,
– stosowania najnowszych metod i narzędzi zarządzania,
– analizy i interpretacji informacji ekonomicznych.

Adresaci
Programu
  Wyższa kadra menedżerska, w tym dyrektorzy pionów, którzy chcą pozyskać kompetencje w zakresie General Management, obecni lub przyszli członkowie zarządów.   Menedżerowie, którzy chcą realizować się w środowisku międzynarodowym lub planują karierę za granicą.   Osoby aspirujące do objęcia stanowisk menedżerskich oraz właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.
Język
wykładowy
 

50% angielski
50% polski

  100% angielski   100% angielski
Kryteria
przyjęcia
 

– wykształcenie wyższe (co najmniej studia I stopnia)
– rekomendowane min. 5-letnie* doświadczenie menedżerskie (lub wysokiej klasy specjalistyczne)
– GMAT
– rozmowa kwalifikacyjna
– test psychologiczny

 

– wykształcenie wyższe (co najmniej studia I stopnia)
– min. 3-letnie* doświadczenie menedżerskie (lub wysokiej klasy specjalistyczne)
– GMAT
– rozmowa kwalifikacyjna
– test psychologiczny

 

– wykształcenie wyższe (co najmniej studia I stopnia)
– min. 2-letnie doświadczenie zawodowe (możliwe obniżenie minimalnego stażu do jednego roku decyzją Komisji Rekrutacyjnej)*
– GMAT (lub certyfikat językowy)
– rozmowa kwalifikacyjna
– test psychologiczny

    * Każda aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie.
 
Kadra
dydaktyczna
  Wykładowcy to wysokiej klasy specjaliści z bogatym doświadczeniem z Polski, Francji, Portugali, Szwecji i USA oraz praktycy biznesu, z Polski i zagranicy, pełniący najwyższe funkcje zarządcze.   60% wykładowców to obcokrajowcy ze Szwajcarii, Niemiec, Francji i USA. Wszyscy wykładowcy to praktycy biznesu i najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach.   Starannie wyselekcjonowani wykładowcy, głównie z Polski i USA, z bogatym doświadczeniem akademickim i biznesowym.
Organizacja
Programu
  500 godzin zajęć, realizowanych podczas 20 spotkań weekendowych i 2 sesji wyjazdowych.   460 godzin zajęć, realizowanych podczas 18 spotkań weekendowych i 2 sesji wyjazdowych.   400 godzin zajęć, realizowanych podczas 20 spotkań weekendowych i sesji wyjazdowej, kameralna grupa.
  Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem pracy zespołowej i indywidualnej, nowoczesnych case study
i gier symulacyjnych, wspomagające networking i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami programów.
Miejsce
zjazdów
 

– Kraków + sesje wyjazdowe:

– krajowa i zagraniczna (Francja),

– możliwość udziału w międzynarodowym seminarium w Lizbonie

 

– Kraków + sesje wyjazdowe:

– krajowa i zagraniczna (Szwajcaria),

– możliwość udziału w międzynarodowych seminariach w Szanghaju i Londynie

 

– Kraków + krajowa sesja wyjazdowa,

– możliwość udziału w Summer Semester w Clark University w USA

Dyplom  

wspólny dyplom MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK, École de Management de Normandie z Francji oraz AESE Business School z Portugalii

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA

transkrypt ocen

 

wspólny dyplom wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK i St. Gallen Business School ze Szwajcarii

świadectwo ukończenia studiów podyplomowych International MBA

transkrypt ocen

 

dyplom/degree Master of Science in Professional Communication (MSc) wydany przez Clark University, USA

dyplom ukończenia studiów podyplomowych MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK

transkrypt ocen

Korzyści
z udziału
w Programie
  Rozbudowany moduł rozwoju soft skills, dodatkowy certyfikat New Heroes.   Możliwość wyboru specjalizacji spośród:
– Health Care Management,
– HR Management,
– IT Systems.
 


Networking, spotkania Klubu KSB Alumni MBA, udział w Międzynarodowym Kongresie MBA, wizytach w firmach, warsztatach biznesowych, międzynarodowych seminariach, wymiana doświadczeń.
Studia MBA przygotowują do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa
zgodnie z zapisami art. 19 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

Czesne   W celu uzyskania informacji o wysokości czesnego za studia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.   W celu uzyskania informacji o wysokości czesnego za studia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.   W celu uzyskania informacji o wysokości czesnego za studia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

  • Oferujemy studia MBA, wciąż udoskonalając ofertę, dostosowując ją do wymagań dzisiejszego rynku. Dynamiczny rozwój i odnoszone sukcesy sprawiają, że zajmujemy wysokie lokaty w polskich rankingach, zyskujemy coraz większe uznanie na arenie międzynarodowej.
  • Studia przygotowują do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek skarbu państwa zgodnie z zapisami
    art. 19 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

     
  • Jesteśmy częścią międzynarodowej społeczności, która daje możliwość spotykania się z partnerami biznesowymi na całym świecie, wymiany doświadczeń i kompetencji, dostępu do globalnej sieci instytucji edukacyjnych, organizacji sektora publicznego i firm konsultingowych.
     
  • Naszymi partnerami są: St. Gallen Business School (Szwajcaria), Ecole de Management de Normandie, ESC Clermont Graduate School of Management/Groupe ESC Clermont (Francja), AESE Business School (Portugalia), Clark University, Suffolk University Sawyer School of Business, Roosevelt University Heller College of Business, Grand Valley State University (USA), Stockholm Business School (Szwecja), University of Johannesburg (RPA), Academy of Economic Studies of Moldova (Mołdawia), Banking University (Ukraina).

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin