W edukacji MBA mamy ponad 20 lat doświadczenia!

Oferta studiów MBA

Jeśli zastanawiasz się, który z programów wybrać, poniżej prezentujemy porównanie
oferowanych przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK Programów MBA:

EXECUTIVE MBA
INTERNATIONAL MBA
MBA KSB + Master

Filozofia
Programu
Studia MBA spełniające najwyższe standardy międzynarodowe w zakresie Executive Education, bazujące na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu, realizowane w formule konsorcjum trzech europejskich uczelni: UEK, EM Normandie, AESE.
Międzynarodowe studia MBA prowadzone w oparciu o koncepcję zintegrowanego zarządzania, stworzoną przez partnera programu – St. Gallen Business School. Program łączy ze sobą rzetelną wiedzę z rozwojem kompetencji miękkich.
Program stanowiący unikalne połączenie akademickich studiów na poziomie Master realizowanych według programu Clark University oraz praktycznego podejścia biznesowego typowego dla studiów MBA.

Nabywane
kompetencje
(efekty kształcenia)
W ramach kluczowych obszarów kształcenia program rozwija strategiczne kompetencje przywództwa:

– rozpoznawania nowych trendów i wyzwań w biznesie,
– skutecznego działania w warunkach niepewność i zarządzania zmianą,
– wprowadzania innowacji nowych modeli biznesowych,
– kreowania architektury organizacji w kontekście digitalizacji i automatyzacji.
Program, oparty na 6 modułach, rozwija kompetencje niezbędne do zarządzania operacyjnego w otoczeniu międzynarodowym:

– współpracy międzykulturowej,
– interpretacji zjawisk ekonomicznych,
– budowania konkurencyjności międzynarodowej,
– harmonizowania funkcji firmy,
– zarządzania zespołem, projektem, zmianą.
Studenci, w ramach wybranych specjalności, nabywają poszukiwane na rynku pracy kompetencje w zakresie:

– skutecznej komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym,
– stosowania najnowszych metod i narzędzi zarządzania,
– analizy i interpretacji informacji ekonomicznych.

Adresaci
Programu
Właściciele firm, wyższa kadra menedżerska, w tym obecni i przyszli członkowie zarządów, którzy chcą pozyskać kompetencje w zakresie General Management.
Menedżerowie średniego i wyższego szczebla, którzy chcą realizować się w środowisku międzynarodowym lub planują karierę za granicą.
Osoby aspirujące do objęcia stanowisk menedżerskich oraz właściciele małych i średnich przedsiębiorstw.

Język
wykładowy
60% angielski
40% polski
100% angielski
100% angielski

Kryteria
przyjęcia
– wykształcenie wyższe
– rekomendowane min. 5-letnie* doświadczenie menedżerskie (lub wysokiej klasy specjalistyczne)
– GMAT
– rozmowa kwalifikacyjna
– test psychologiczny
– wykształcenie wyższe
– min. 3-letnie* doświadczenie menedżerskie (lub wysokiej klasy specjalistyczne)
– GMAT
– rozmowa kwalifikacyjna
– test psychologiczny
– wykształcenie wyższe (co najmniej studia I stopnia)
– min. 2-letnie doświadczenie zawodowe (możliwe obniżenie minimalnego stażu do jednego roku decyzją Komisji Rekrutacyjnej)*
– GMAT lub certyfikat językowy
– rozmowa kwalifikacyjna
– test psychologiczny
* Każda aplikacja rozpatrywana jest indywidualnie.

Kadra
dydaktyczna
Wykładowcy to profesorowie renomowanych uczelni, wysokiej klasy specjaliści z bogatym doświadczeniem z Polski, Francji, Portugali, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz praktycy biznesu z Polski i zagranicy, pełniący najwyższe funkcje zarządcze.
60% wykładowców stanowią obcokrajowcy (z Szwajcarii, Niemiec i Francji). Prowadzący zajęcia to praktycy biznesu oraz naukowcy – specjaliści w swoich dziedzinach.
Wszyscy wykładowcy posiadają bogate doświadczenie akademickie lub biznesowe. Około 50% uczących w programie to wykładowcy zagraniczni, głównie z USA.

Organizacja
Programu
500 godzin zajęć, realizowanych podczas 20 spotkań weekendowych i 2 sesji wyjazdowych.
500 godzin zajęć, realizowanych podczas 20 spotkań weekendowych i 2 sesji wyjazdowych.
400 godzin zajęć, realizowanych podczas 20 spotkań weekendowych i sesji wyjazdowej.
Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej z wykorzystaniem pracy zespołowej i indywidualnej, nowoczesnych case study
i gier symulacyjnych, wspomagające networking i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami programów.

Miejsce
zjazdów
– Kraków + sesje wyjazdowe (krajowa i zagraniczna we Francji)
– możliwość udziału w międzynarodowych seminariach w Lizbonie, Londynie, Davos, Bostonie, Ahmedabad (za dopłatą)
– Kraków + sesje wyjazdowe (krajowa i zagraniczna w Szwajcarii)
– możliwość udziału w międzynarodowych seminariach w St. Gallen, Hamburgu, Bostonie, Davos i Londynie (za dopłatą)
– Kraków + krajowa sesja wyjazdowa
– możliwość udziału w Summer Semester w Clark University w USA (za dopłatą)

Dyplom
– wspólny dyplom Executive MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK, EM Normandie Business School z Francji oraz AESE Business School z Portugalii
– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Executive MBA
– transkrypt ocen
– wspólny dyplom International MBA wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK i St. Gallen Business School ze Szwajcarii
– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych International MBA
– transkrypt ocen
– dyplom/degree Master of Science in Communication (MSc.) wydany przez Clark University z USA
– dyplom MBA in Professional Communication (lub zgodny z wybraną specjalnością) wydany przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK
– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA KSB + Master
– transkrypt ocen

Korzyści
z udziału
w Programie
Zindywidualizowany dobór przedmiotów do wyboru spośród wyselekcjonowanych certyfikowanych kursów online we współpracy z platformą OpenSAP.
Możliwość zmiany specjalności (za dopłatą) na jedną z poniższych:
– Health Care Management,
– HR Management,
– IT Systems.
Networking, spotkania Klubu KSB Alumni MBA, udział w Międzynarodowym Kongresie MBA, wizytach w firmach, warsztatach biznesowych, międzynarodowych seminariach, wymiana doświadczeń.
Studia MBA przygotowują do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Czesne
13 100 € / 59 000 PLN
12 500 € / 57 000 PLN
7500 € / 33 000 PLN

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe odpowiedzi na swoje pytania,
zachęcamy do kontaktu!

Akredytacje:

Program Executive MBA posiada prestiżową akredytację EPAS przyznaną przez European Foundation for Management Development (EFMD).

Krakowska Szkoła Biznesu UEK jest oficjalnym kampusem zagranicznym Clark University USA, akredytowanym przez New England Commision of Higher Education (NECHE).
Podstawy prawne:

Studia MBA realizowane przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK są w świetle polskiego prawa studiami podyplomowymi, zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Studia MBA KSB UEK przygotowują do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
Partnerzy programów MBA KSB UEK:

Członkostwo KSB UEK w instytucjach międzynarodowych:

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin