MBA in Community Management

Program MBA in Community Management jest dostosowany do dzisiejszych potrzeb samorządu, jego jednostek i spółek miejskich. Dwusemestralne studia MBA dla liderów i zarządzających w samorządach i spółkach miejskich w Polsce to nowość. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla urzędników, jak dla polityków i liderów opinii (urzędy miast, gmin, marszałkowskie, powiaty, spółki, radni, ale też zarządzający NGO-sami współpracujący z samorządami). Organizatorzy podkreślają praktyczny wymiar studiów, który gwarantują wykładowcy: prezydenci, dyplomaci, praktycy zarządzania w samorządach, twórcy strategii samorządowych oraz wykładowcy akademiccy. Dodatkowo, ukończenie studiów pozwoli absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz zwalnia z egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

CEL PROGRAMU

Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do zarządzania instytucjami publicznymi w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia pracowników/liderów jednostek publicznych oraz współpracującego z nimi świata biznesu i mediów. Studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania organizacją w aspektach finansowym, komunikacyjnym, prawnym i kapitału ludzkiego. Rozwiną umiejętności umożliwiające efektywne pełnienie funkcji managerskich. To studia, które mają skrócić i wyrównać dystans między ofertą dla zarządzających sektorem prywatnym i publicznym. MBA in Community Management pozwoli samorządom skorzystać z wiedzy (zarządzanie/psychologia/media) i rozwiązań, które z powodzeniem wykorzystuje biznes.

Studia mają na celu wykształcenie kompetentnych, skutecznych i odpowiedzialnych liderów, którzy posiadają szeroką perspektywę, potrafią generować twórcze, korzystne, często nowatorskie i trwałe rozwiązania w przestrzeni publicznej. Program oparty jest na faktycznych i aktualnych problemach samorządowych, przedstawianych przez praktyków.

Program studiów daje gwarancję wykształcenia kompetentnej kadry do zarządzania w urzędach, spółkach z kapitałem publicznym oraz w instytucjach współpracujących z samorządami. Ta gwarancja to wykładowcy najlepszych uczelni w Polsce oraz prezydenci, marszałkowie, szefowie wydziałów urzędów polskich miast i województw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin