MBA in Community Management

Program MBA in Community Management jest dostosowany do dzisiejszych potrzeb samorządu, jego jednostek i spółek miejskich.

Dwusemestralne studia MBA dla liderów i zarządzających w samorządach i spółkach miejskich w Polsce to nowość. Zajęcia są przeznaczone zarówno dla urzędników, jak dla polityków i liderów opinii (urzędy miast, gmin, marszałkowskie, powiaty, spółki, radni, ale też zarządzający NGO-sami współpracujący z samorządami).

Organizatorzy podkreślają praktyczny wymiar studiów, który gwarantują wykładowcy: prezydenci, dyplomaci, praktycy zarządzania w samorządach, twórcy strategii samorządowych oraz wykładowcy akademiccy. Dodatkowo, ukończenie studiów pozwoli absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz zwalnia z egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do zarządzania instytucjami publicznymi z uwzględnieniem najlepszych praktyk i doświadczeń pracowników/liderów jednostek publicznych oraz współpracujących z nimi przedstawicielami świata biznesu i mediów. Celem studiów jest także zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania organizacją w aspektach finansowym, komunikacyjnym, prawnym i kapitału ludzkiego, a także rozwinięcie umiejętności umożliwiających efektywne pełnienie funkcji managerskich.

Studia mają na celu także wykształcenie kompetentnych, skutecznych i odpowiedzialnych liderów, którzy posiadają szeroką perspektywę, potrafią generować twórcze, korzystne, często nowatorskie i trwałe rozwiązania w przestrzeni publicznej. Program oparty jest na faktycznych i aktualnych problemach samorządowych, przedstawianych przez praktyków. 

 

Program MBA in Community Management realizowany jest przez Krakowska Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Instytut Heweliusza.

   

 


 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin