L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Wprowadzenie do studiów MBA

4

1

2.

Mierniki rozwoju miast i regionów. Benchmarking.

16

2

3.

Zmiany klimatyczne - perspektywa dla miast

9

1

4.

Zarządzanie publiczne

9

2

5.

Komunikacja społeczna w JST

9

1

6.

Zarządzanie zmianami

9

1

7.

Etyczne uwarunkowania pracy menedżera JST

9

1

8.

Psychologia zarządcza

9

2

9.

Protokół dyplomatyczny i etykieta w samorządzie

9

1

10.

Teoria i praktyka samorządu terytorialnego w Polsce

9

1

11.

Finanse JST i inżynieria finansowa

18

3

12.

Rola kultury w przestrzeni miejskiej

9

1

13.

Przywództwo

9

1

14.

Trendy rozwojowe miast. Miasta przyszłości

9

1

15.

Programowanie i finansowanie polityk publicznych JST

9

2

16.

Zarządzanie strategiczne poprzez projekty, które zmieniły miasto/region

9

2

17.

Promocja miast i regionów

5

1

18.

Nadzór właścicielski i analiza sprawozdań finansowych

9

1

19.

Prawne uwarunkowania działalności JST

9

2

20.

Zamówienia publiczne. Partnerstwo publiczno-prywatne

9

2

21.

Moduł: Praktyczne aspekty funkcjonowania JST*

33

6

22.

Seminarium

20

5

 

Suma

240

40

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin