MBA in Corporate Management

Biuro Studiów Podyplomowych

Dyrektor Programu
dr Jakub Kwaśny

Menedżer Studiów
Karolina Dąbek
tel.: 12 293 55 61
karolina.dabek@uek.krakow.pl

Krakowska Szkoła Biznesu UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
pawilon E, parter, pokój 078

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin