MBA in Corporate Management

Organizacja zajęć:

  • czas trwania studiów: 2 semestry
  • tryb niestacjonarny: 2-dniowe zjazdy weekendowe
  • język: 100% polski

 

Studia prowadzone są w języku polskim, w systemie niestacjonarnym w formie dwudniowych zjazdów weekendowych. Zajęcia prowadzone są w siedzibie klienta lub Krakowskiej Szkoły Biznesu, a także z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich kursów oraz przygotowanie i prezentacja pracy końcowej o charakterze praktycznym lub wdrożeniowym.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin