MBA in Corporate Management

Zawartość programu – curriculum

Program studiów MBA ze specjalnością Corporate Management składa się z trzech modułów tematycznych. Pierwszy dotyczy Współczesnych uwarunkowań zarządzania, w ramach którego słuchacze poznają nie tylko ekonomiczne uwarunkowania pracy menedżera, ale także mają szansę pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, znaczenia relacji we współczesnym marketingu i budowie marki, a także kulturowych i prawnych uwarunkowaniach współczesnych problemów zarządzania.

Moduł drugi Organizacja i jej procesy to część bezpośrednio dotycząca przedsiębiorstwa, zarządzania nim i jego rozwoju. Podczas zajęć w ramach tego modułu studenci studiów MBA dowiadują się w jaki sposób zarządzać innowacją w organizacji, projektami oraz rozwojem w ujęciu strategicznym. Nabywają także umiejętności technologicznych w zakresie wykorzystania informatyki w zarządzaniu oraz wiedzę z zakresu rachunkowości zarządczej.

Moduł trzeci Menedżer i jego kompetencje dedykowany jest bezpośrednio osobom biorącym udział w kursie. Dzięki takim zajęciom jak zasady ładu korporacyjnego, komunikacja społeczna czy zarządzanie rozwojem osobistym absolwent programu potrafi nie tylko sprawnie poruszać się w świecie biznesu, reprezentować organizację na zewnątrz, ale także zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego sobie i swoim podwładnym.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania przy użyciu aktualnych studiów przypadku, symulacji i ćwiczeń praktycznych przez doświadczonych wykładowców i trenerów biznesu.

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin