MBA in General Management

MBA in General Management


Program MBA in General Management ze specjalnościami: Public Health Management oraz Corporate Management to dedykowane dwusemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla kadry menedżerskiej przedsiębiorstw publicznych, prywatnych oraz sektora ochrony zdrowia. Program studiów przygotowany jest z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb słuchaczy, dla których jest przygotowany. Pozwala to na dopasowanie zagadnień do rzeczywistych i aktualnych problemów rozwojowych i zawodowych. Dzięki temu prace zaliczeniowe mogą mieć praktyczny i wdrożeniowy charakter.

Dodatkowo, ukończenie studiów pozwoli absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz zwalnia z egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 

Cel Programu


Celem programu jest wykształcenie kompetentnej i odpowiedzialnej kadry zarządzającej odważnie podejmującej wyzwania przyszłości, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem placówek opieki medycznej oraz spółek komunalnych. Zarówno dobór prowadzących jak i zajęć z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów oraz szeroko rozumianego zarządzania gwarantuje pozyskanie oraz rozwój umiejętności związanych ze skutecznym zarządzaniem organizacją.

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin