MBA in General Management

MBA in General Management

 


 

Celem programu jest wykształcenie kompetentnej i odpowiedzialnej kadry zarządzającej odważnie podejmującej wyzwania przyszłości, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem placówek opieki medycznej oraz spółek komunalnych.

Celem studiów jest również przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów oraz szeroko rozumianego zarządzania, co jest gwarancją pozyskania oraz rozwoju umiejętności związanych ze skutecznym zarządzaniem organizacją.

Dodatkowo, ukończenie studiów pozwoli absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz zwalnia z egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 


 

ZAREJESTRUJ SIĘ

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin