MBA in General Management

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Wprowadzenie do studiów MBA

4

1

2.

Ekonomiczne podstawy pracy menedżera

6

1

3.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

12

2

4.

Podstawy marketingu

6

1

5.

Marketing marki – nowe media

12

2

6.

Kulturowe podstawy zarządzania

12

2

7.

Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw

12

2

8.

Specjalność CM: Polityka spójności UE – fundusze europejskie

Specjalność PHM: Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych

6

1

9.

Zarządzanie strategiczne

12

2

10.

Specjalność CM: Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Specjalność PHM: Praktyka zarządzania podmiotami publicznymi

6

1

11.

Zarządzanie projektami

12

2

12.

Rachunkowość zarządcza i rewizja finansowa

12

2

13.

Zarządzanie innowacyjnością

12

2

14.

Zarządzanie procesami w organizacji

12

2

15.

Specjalność CM: Polityka przemysłowa

Specjalność PHM: Gospodarka lekami

12

2

16.

Zasady ładu korporacyjnego

12

2

17.

Nadzór właścicielski

6

1

18.

Analiza ekonomiczna

12

2

19.

Specjalność CM: Zarządzanie rozwojem osobistym

Specjalność PHM: Zarządzanie personelem

12

2

20.

Prawne i etyczne uwarunkowania pracy menedżera

12

2

21.

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

6

1

22.

Zmiany klimatyczne – zielona transformacja

12

2

23.

Seminarium (zintegrowany projekt strategiczny)

30

3

 

Suma

250

40

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin