MBA in General Management

Kryteria przyjęć:


  • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
  • doświadczenie zawodowe: minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów. Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

 

Etapy rekrutacji


Po zamknięciu rekrutacji do wszystkich osób, które zapiszą się na studia wyślemy e-mail z informacją o wyniku rekrutacji oraz pozostałe informacje związane z uruchomieniem kierunku i harmonogramem opłat (lub listownie fakturę pro-forma na firmę).    

W przypadku nieuruchomienia danego kierunku studiów z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń, opłata rekrutacyjna jest zwracana.

Problem z rejestracją? Kliknij i sprawdź krok po kroku jak zapisać się na studia w systemie IRK!

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin