MBA in Healthcare

ADRESACI STUDIÓW:

Program MBA in Healthcare to dedykowane trzysemestralne studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla aktualnej i potencjalnej kadry menedżerskiej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Program studiów przygotowany jest z uwzględnieniem potrzeb Szpitala. Pozwala to na dopasowanie zagadnień do rzeczywistych i aktualnych problemów rozwojowych i zawodowych. Dzięki temu prace zaliczeniowe mogą mieć praktyczny i wdrożeniowy charakter.

CEL STUDIÓW:

Celem programu jest rozwój kompetencji menadżerskich pracowników Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, tak aby jeszcze lepiej i efektywniej potrafili realizować swoje obowiązki związane z pracą w tym największym polskim szpitalu klinicznym. Zarówno dobór prowadzących, jak i tematyka zajęć z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów oraz szeroko rozumianego zarządzania gwarantuje pozyskanie oraz rozwój umiejętności związanych ze skutecznym zarządzaniem placówkami ochrony zdrowia.

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin