Organizacja zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (piątek / sobota / niedziela). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 350 godzin. Czas trwania studiów podyplomowych to trzy semestry.

Warunkiem uzyskania zaliczenia każdego przedmiotu jest obecność na zajęciach. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie pisemnej. Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego oraz obrony pracy końcowej. Prace zaliczeniowe mogą mieć praktyczny i wdrożeniowy charakter.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin