Program studiów

PROGRAM STUDIÓW:

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

Moduł wprowadzający

1

Wprowadzenie do studiów MBA

5 h

1

2

Wizyta studyjna.

10 h

2

3

International MBA Congress.

15 h

2

4

Seminarium dyplomowe.

20 h

3

Moduł podstawowy

5

Zarządzanie strategiczne. Koncepcja Performance Management:

24 h

3

6

Zarzadzanie jakością w podmiocie medycznym.

12 h

2

7

Etyka w podmiocie leczniczym i społeczna odpowiedzialności biznesu.

12 h

2

8

Marketing i PR podmiotu leczniczego.

12 h

2

9

Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów medycznych: prawa pacjenta, prawne aspekty funkcjonowania profesji medycznych, prawo gospodarcze.

 

24 h

 

3

10

Strategiczne zarządzanie finansami.

12 h

2

11

Rachunkowość zarządcza.

12 h

2

12

Strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi.

24 h

3

13

Systemy informatyczne w zarządzaniu szpitalem.

12 h

2

14

Zarządzanie procesami biznesowymi.

12 h

2

Moduł: Sektorowe aspekty zarządzania

15

HTA i EBM w ochronie zdrowia

12 h

2

16

Kontraktowanie świadczeń medycznych.

12h

2

17

Badania kliniczne.

12 h

2

18

Farmakoekonomika.

12 h

2

Moduł: Rozwój własny

19

Przywództwo, coaching i mentoring.

24 h

3

20

Zarządzanie portfolio projektowym.

12 h

2

21

Psychologiczne aspekty zarządzania.

24 h

3

22

Negocjacje w biznesie.

12 h

1

23

Kreowanie własnej marki.

12 h

1

24

Komunikacja interpersonalna.

12 h

1

 

Suma

350

50

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin