MBA in Public Management

Studia MBA in Public Management organizowane są przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK pod patronatem Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".

 


 

Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej do zarządzania instytucjami publicznymi z uwzględnieniem najlepszych praktyk i doświadczeń środowisk pracowników jednostek publicznych, jak i współpracujących z nimi przedstawicielami świata biznesu.

Celem studiów jest ponadto zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania organizacja w aspektach finansowych, komunikacyjnych, prawnych i dotyczących kapitału ludzkiego oraz rozwinięcie umiejętności umożliwiające efektywne pełnienie funkcji kierowniczych.

Dodatkowo, ukończenie studiów pozwoli absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz zwalnia z egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

 


 

 


 

ZAREJESTRUJ SIĘ

 


 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakowska Szkoła Biznesu UEK Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK
       Patronat:  
Akademia Zarządzania Wod-Kan Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin