MBA in Public Management

Studia MBA in Public Management organizowane są przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK pod patronatem Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie".

Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy, niezbędnej do zarządzania instytucjami publicznymi w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia środowisk pracowników jednostek publicznych, jak i współpracującego z nimi świata biznesu.

Nasi słuchacze zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zarządzania organizacją w aspektach finansowych, komunikacyjnym, prawnym i kapitału ludzkiego oraz rozwiną umiejętności umożliwiające efektywne pełnienie funkcji kierowniczych.

Dodatkowo ukończenie naszych studiów pozwoli naszym przyszłym absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarzadzania mieniem państwowym.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakowska Szkoła Biznesu UEK Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK
       Patronat:  
Akademia Zarządzania Wod-Kan Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin