MBA in Public Management

Dyplom

Absolwenci studiów otrzymują:

  • dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration ze specjalnością Zarządzanie w Sektorze Publicznym (MBA in Public Management),
  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Krakowską Szkołę Biznesu UEK oraz Małopolską Szkołę Administracji Publicznej UEK.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin