MBA in Public Management

Profil studenta:

Studia skierowane są do osób pracujących w sektorze publicznym, w tym pracowników urzędu i instytucji państwowych, a także spółek komunalnych, które posiadają minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe i są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji niezbędnych do podejmowania zadań zarządczych. Program przeznaczony jest dla menedżerów średniego i wyższego szczebla pracujących w sektorze publicznym – zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w organizacjach niebiznesowych: administracji publicznej, służbie zdrowia, instytucjach kultury i oświaty itp.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin