MBA in Public Management

L.p.

Przedmiot

Wymiar godzinowy

ECTS

1.

Wprowadzenie do studiów MBA

4

1

2.

Ekonomiczne podstawy pracy menedżera

18

2

3.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

18

2

4.

Marketing w ujęciu relacyjnym

18

2

5.

Kulturowe podstawy zarządzania

18

2

6.

Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw publicznych - prawo gospodarcze, prawo rynku kapitałowego, prawo pracy

18

2

7.

Integracja europejska. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

14

2

8.

Zarządzanie publiczne

18

2

9.

Zarządzanie strategiczne w organizacji sieciowej

18

2

10.

Technologiczne podstawy zarządzania

18

2

11.

Inżynieria finansowa

18

2

12.

Rachunkowość zarządcza i rewizja finansowa w instytucjach publicznych

18

2

13.

Zarządzanie innowacyjnością

18

2

14.

Zarządzanie procesami w organizacji

18

2

15.

Strategie w organizacjach publicznych

18

2

16.

Zasady ładu korporacyjnego

5

1

17.

Komunikacja społeczna

9

1

18.

Organizacja procesu zamówień publicznych

18

2

19.

Zarządzanie rozwojem osobistym

14

2

20.

Etyczne uwarunkowania pracy menedżera

18

2

21.

Analiza danych i proces decyzyjny

18

2

22.

Seminarium dyplomowe

10

3

 

Suma

344

42

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin