MBA in Public Management

Kryteria przyjęć:

 • słuchaczami studiów MBA in Public Management mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich,
 • posiadać doświadczenie zawodowe (minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym).

 

Etapy rekrutacji:

I etap
rejestracja

 • wypełnienie kwestionariusza osobowego znajdującego się na stronie internetowej Szkoły.
 • wpłata opłaty rekrutacyjnej 500 zł na konto 
  Alior Bank SA 04 2490 0005 0000 4600 6249 3380 – w tytule wpłaty proszę podać numer ankiety. W przypadku, kiedy wpłata dokonywana jest przez firmę lub inną osobę proszę podać imię i nazwisko słuchacza.
  Uwaga: to konto przeznaczone jest tylko do wpłat:
  • opłaty rekrutacyjnej,
  • wpłat czesnego dokonywanych przez firmy i instytucje.
  • osoby indywidualnie opłacające studia otrzymają z biura Szkoły odrębne, indywidualne konta do wpłat czesnego.
 • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy opłata rekrutacyjna może zostać wpłacona wraz z opłatą za I semestr studiów.

 

II etap
złożenie kompletnych dokumentów w Biurze Krakowskiej Szkoły Biznesu

 

 • wydrukowany ze strony kompletny i podpisany kwestionariusz osobowy (logowanie do systemu),
 • potwierdzenie przelewu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej, ewentualnie potwierdzona kserokopia,
 • karta zgłoszenia (plik do pobrania), w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej (bez karty zgłoszenia Uniwersytet nie będzie wystawiał faktur na firmę)
 • 1 fotografia (format legitymacyjny).

 

III etap
rozmowa rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatmi na studia.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną w KSB UEK w Krakowie.
Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin