Program MBA w Ochronie Zdrowia to dedykowane studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla aktualnej i potencjalnej kadry menedżerskiej części podmiotów leczniczych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, podmiotów leczniczych podległych marszałkom województw oraz innych podmiotów świadczących usługi lecznicze, a także kadry zarządzającej w administracji publicznej odpowiedzialnej za sektor ochrony zdrowia. Studia prowadzone są w dwóch wariantach: szybkiej ścieżki (1 rok 300 godzin zajęć) lub wersji pełnej (2 lata 500 godzin zajęć). Po roku Uczestnik podejmuje decyzje, czy chce kontynuować studia w wersji pełnej.

Celem studiów jest rozwój kompetencji menedżerskich pracowników sektora publicznej i prywatnej ochrony zdrowia, tak aby jeszcze lepiej i efektywniej potrafili realizować swoje obowiązki związane z pracą w tej strategicznej dziedzinie życia społecznego.

Zarówno dobór prowadzących, jak i tematyka zajęć z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów oraz szeroko rozumianego zarządzania gwarantuje pozyskanie oraz rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, związanych ze skutecznym zarządzaniem placówkami ochrony zdrowia i efektywnym gospodarowaniem finansami placówek.

 

Profil studenta

Organizacja zajęć

Program studiów

Rekrutacja

Opłaty

Kontakt

 


 

ZAREJESTRUJ SIĘ

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin