Organizacja zajęć

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (dwa razy w miesiącu w piątki, soboty lub niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych w wersji podstawowej to 300 godzin, a w wersji rozszerzonej 500 godzin (w tym 20 godzin seminarium dyplomowego, 10 godzin przewidzianych na wizytę studyjną) fakultatywnie uczestnicy mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w wymiarze 16 godzin z języka angielskiego). Czas trwania studiów podyplomowych to odpowiednio rok (wersja podstawowa) i dwa lata (wersja rozszerzona).

Warunki oraz sposób zaliczenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia z egzaminów semestralnych, przystąpienie do egzaminu końcowego i obrona pracy końcowej – będącej rozwiązaniem konkretnego problemu menedżerskiego związanego z sektorem ochrony zdrowia. Zaliczenia każdego modułu wymaga zaliczenia poszczególnych przedmiotów na podstawie obecność na zajęciach oraz uzyskania 50% punktów z testu zaliczeniowego lub wykonania zadania przewidzianego przez wykładowcę. Każdy moduł kończy się egzaminem w formie pisemnej.

 

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin