Profil studenta

PROFIL STUDENTA

Program MBA w Ochronie Zdrowia to dedykowane studia Master of Business Administration (MBA) przeznaczone dla aktualnej i potencjalnej kadry menedżerskiej części podmiotów leczniczych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, podmiotów leczniczych podległych marszałkom województw oraz innych podmiotów świadczących usługi lecznicze, a także kadry zarządzającej w administracji publicznej odpowiedzialnej za sektor ochrony zdrowia.

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin