Program studiów

PROGRAM STUDIÓW

Program podstawowy

L.p.

Przedmiot

wykłady

ćwiczenia

ECTS

Moduł Umiejętności Menedżerskie

1

Wprowadzenie do studiów MBA – współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia

4

4

1

2

Nowoczesne przywództwo i motywowanie zespołu

6

6

1

3

Zarządzanie zmianą

8

8

1

4

Negocjacje w biznesie

2

6

1

5

Zarządzanie rozwojem osobistym

4

8

1

6

Compliance: przestrzeganie norm etycznych w podmiotach leczniczych

4

4

1

Moduł Ekonomiczno - Finansowy w Ochronie Zdrowia

7

Rachunkowość zarządcza i rewizja finansowa

8

8

2

8

Strategiczne zarządzanie finansami: planowanie i controlling w podmiotach leczniczych

8

8

2

9

Ekonomiczne uwarunkowania finansowania publicznych systemów opieki zdrowotnej w UE

6

2

2

10

Ekonomia w ochronie zdrowia

8

8

2

11

Finansowanie i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej

4

4

2

12

Proces inwestycyjny w ochronie zdrowia

8

8

2

Moduł: Zarządzanie i Prawo w Ochronie Zdrowia

13

Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia

8

8

2

14

Zarzadzanie jakością w podmiocie medycznym

2

6

2

15

Zarządzanie procesami biznesowymi

8

8

2

16

Zarzadzanie ryzykiem w ochronie zdrowia

2

6

2

17

Zarządzanie projektami

8

8

2

18

Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów medycznych: odpowiedzialność prawna, prawa pacjenta, prawne aspekty funkcjonowania profesji medycznych, prawo gospodarcze

 

4

 

4

 

1

Moduł: Ochrona Zdrowia

19

Zdrowie publiczne i polityka zdrowotna

6

2

1

20

Kontraktowanie świadczeń medycznych

4

4

1

21

Standardy i jakość w opiece zdrowotnej

2

6

2

22

Nowe technologie w medycynie, e-Zdrowie

8

8

2

23

Farmakoekonomika i gospodarowanie lekami

8

16

3

24

Seminarium dyplomowe

0

20

2

 

 

Suma

132

168

40

 

Razem

300

 

Przedmioty w ramach programu rozszerzonego

L.p.

Przedmiot

wykłady

ćwiczenia

ECTS

Moduł Umiejętności Menedżerskie

1

Psychologia w biznesie

8

16

2

2

Warsztaty wystąpień publicznych

2

14

1

3

Język angielski w ochronie zdrowia

0

8

1

Moduł Ekonomiczno - Finansowy w Ochronie Zdrowia

4

Rynek usług medycznych

6

2

1

5

Makroekonomia i ekonomia międzynarodowa

8

8

2

6

Język angielski w ochronie zdrowia

0

8

1

Moduł: Zarządzanie i Prawo w Ochronie Zdrowia

7

Strategiczne zarzadzanie kapitałem ludzkim

12

12

2

8

Zarządzanie podmiotami leczniczymi z zastosowaniem biznesowych metod zarządzania (LEAN Management)

8

8

2

9

Marketing i PR podmiotu leczniczego

8

16

2

 

10

Prawne aspekty funkcjonowania podmiotów medycznych: odpowiedzialność prawna, prawa pacjenta, prawne aspekty funkcjonowania profesji medycznych, prawo gospodarcze, ochrona danych osobowych.

 

10

 

6

 

2

Moduł: Ochrona Zdrowia

11

Planowanie strategiczne w ochronie zdrowia

4

4

1

12

Zastosowanie Teorii Ograniczeń w ochronie zdrowia

8

8

1

13

HTA i EBM w ochronie zdrowia

4

4

1

14

Planowanie badania klinicznego

8

6

2

15

Wizyta studyjna: analiza lokalnego rynku usług medycznych

0

10

1

 

 

Suma

86

114

20

 

Razem

200

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin