MBA dla firm

Zarządzanie przedsiębiorstwem – doskonalenie kompetencji menedżerskich. Studia MBA.

Studia dedykowane dla pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Celem studiów jest przekazania oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Propozycja zajęć z zakresu zagadnień prawnych, podstaw ekonomii, rachunkowości i finansów oraz szeroko rozumianego zarządzania, prowadzonych przez starannie dobranych wykładowców zarówno z Uniwersytetu Ekonomicznego, jak i innych uczelni oraz praktyków gwarantuje pozyskanie oraz rozwój umiejętności związanych ze skutecznym zarządzaniem organizacją. Ponadto program studiów zawiera zagadnienia niezbędne dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Krakowska Szkoła Biznesu UEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin