Zarządzanie przedsiębiorstwem – doskonalenie kompetencji menedżerskich. Studia MBA

Organizacja zajęć:

  • czas trwania studiów: 3 semestry
  • tryb niestacjonarny: 2-dniowe zjazdy weekendowe (piątki i soboty).
  • język: 100% polski

 

Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem interaktywnych metod nauczania z wykorzystaniem studiów przypadku, symulacji i ćwiczeń praktycznych przez doświadczonych wykładowców i trenerów biznesu.

 

Egzaminy przeprowadzane są po semestrach I, II i III.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich kursów oraz przygotowanie i prezentacja pracy końcowej o charakterze praktycznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin