PROGRAM EXECUTIVE MBA

Studia MBA spełniające najwyższe standardy międzynarodowe w zakresie Executive Education

 

 

 


Executive MBA w skrócie:

  • 500 godzin zajęć oraz 1250 godzin pracy własnej projektowej

  • czas trwania: 4 semestry (dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy końcowej)

  • język wykładowy: angielski (100%)

  • uczelnie partnerskie programu: 
    ÉM Normandie Business School (Francja) oraz AESE Business School (Portugalia)

  • dwie sesje wyjazdowe: jedna w Polsce i jedna u zagranicznego partnera

  • termin zajęć: piątki, soboty, niedziele, jeden lub dwa razy w miesiącu 

 

 

 

  DYREKTOR SZKOŁY:  

 

 
 

dr Piotr Sedlak
sedlakp@uek.krakow.pl

 
     

DYREKTOR BIURA STUDIÓW MBA:

DYREKTOR PROGRAMU:

MENEDŻER PROGRAMU:

mgr Monika Bulsza
E-mail: mba@uek.krakow.pl

dr Agnieszka Żur
E-mail: embadirector@uek.krakow.pl

 

 

 

 

 

mgr Anna Otręba
E-mail: emba@uek.krakow.pl
Tel. +48 12 293 75 51

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin