PROGRAM EXECUTIVE MBA

Program Executive MBA jest dostosowany do dzisiejszych potrzeb
świata biznesu i przyszłych jego wyzwań. Zapewnia przede wszystkim
zdobycie doświadczenia, które pomoże osiągnąć cele osobiste
i przyczynić się znacznie do sukcesu firmy.

  
 

 

 

Executive MBA w skrócie:

  • 500 godzin zajęć oraz 1250 godzin pracy własnej projektowej

  • czas trwania: 4 semestry (dodatkowo trzeci i czwarty semestr jest poświęcony na pisanie pracy dyplomowej)

  • język wykładowy: polski (50%)angielski (50%)

  • uczelnie partnerskie programu: 
    ÉM Normandie Business School (Francja) oraz AESE Business School (Portugalia)

  • dwie sesje wyjazdowe: jedna w Polsce i jedna do zagranicznego partnera

  • termin zajęć: piątki, soboty, niedziele, jeden lub dwa razy w miesiącu 

  • koszt: 10 100 EUR lub 46 000 PLN (możliwość zapłaty w ratach), 200 EUR bezzwrotnej opłaty rekrutacyjne

 

Celem Programu Executive MBA jest wykształcenie kompetentnych, efektywnych i odpowiedzialnych liderów, którzy posiadają ugruntowane, międzynarodowe poglądy, potrafią zastosować twórcze, skuteczne i trwałe rozwiązania przyszłych problemów i podjąć wyzwanie poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod z zakresu zarządzania. 

Koncentrujemy się na rozwoju skutecznych i odpowiedzialnych liderów, co widać w każdym elemencie programu, ponieważ wierzymy, że zdolność do zarządzania ludźmi i wprowadzania zmian definiuje karierę zawodową. Efektywność jest niezbędna w każdym środowisku biznesowym. Pomaga identyfikować problemy, rozwiązywać je i uzyskać pożądane rezultaty. Niezbędna jest przy tym odpowiedzialność. Liderzy biorą na siebie odpowiedzialność za wyniki, zespół, organizację oraz społeczność i środowisko, w którym funkcjonują. 

 

KIEROWNIK MERYTORYCZNY: KOORDYNATOR ADMINISTRACYJNY: DYREKTOR PROGRAMU:

dr Agnieszka Żur
E-mail: embacoordinator@uek.krakow.pl
mgr Joanna Klimek
E-mail: emba@uek.krakow.pl
Tel. +48 12 293 75 51
dr hab. Piotr Buła, prof. UEK
E-mail: mba@uek.krakow.pl
     
  DYREKTOR BIURA STUDIÓW MBA:  
 


mgr Monika Bulsza
E-mail: mba@uek.krakow.pl

 

UEK KSB

KRAKOWSKA SZKOŁA BIZNESU UEK
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Kontakt: 
tel.: 12 293 55 61 Biuro studiów podyplomowych    
tel.: 12 293 75 53 Biuro studiów MBA
e-mail: ksb@uek.krakow.pl

facebook   Linkedin