Co przysługuje słuchaczowi

W cenie Programu ujęto:


 • wyjazd szkoleniowo-integracyjny w Polsce*,
 • wyjazd studyjny do zagranicznego Partnera*,
 • drukowane materiały do zajęć,
 • podręczniki,
 • egzaminy,
 • obrona pracy dyplomowej,
 • Learning Management System,
 • dostęp do Internetu WiFi,
 • możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki UEK w Krakowie,
 • spotkania z liderami biznesu w ramach Klubu KSB Alumni MBA,
 • przerwy kawowe podczas zajęć,
 • bezpłatny parking na terenie uczelni.

*Główne koszty uczestnictwa w wyjeździe pokrywa dodatkowo KSB UEK.